10 december 2021

Schenkingsmodaliteiten vergeten toevoegen in je pacte adjoint? Niet getreurd!

Er wordt vandaag veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een geldsom te schenken zonder de tussenkomst van een notaris; de zogenaamde bankgift.

Bij een dergelijke bankgift schrijft de schenker een geldsom over naar de bankrekening van de begiftigde en maken de schenker en de begiftigde vervolgens samen een onderhandse akte (pacte adjoint) op ter bevestiging en aanvaarding van de onrechtstreekse schenking.

Het is zeer gebruikelijk om in de pacte adjoint een aantal modaliteiten of voorwaarden te koppelen aan de gedane schenking. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijk vervreemdingsverbod, een verbod tot inbreng in een huwgemeenschap of een conventionele terugkeer, voor het geval de begiftigde voor de schenker komt te overlijden. Maar wat als je enige tijd na ondertekening van de pacte adjoint ontdekt dat jullie de gewenste modaliteiten in de onderhandse akte zijn vergeten toe te voegen?

Pas een mouw aan je vergetelheid!

De schenker en de begiftigde kunnen de schenking met wederzijds akkoord minnelijk ontbinden om onmiddellijk daaropvolgend opnieuw te schenken en een pacte adjoint mét de gewenste modaliteiten te ondertekenen.

Door de ontbinding van de (eerste) schenking keert de geschonken geldsom terug naar het vermogen van de schenker. Toch zal er geen sprake zijn van een schenking door de begiftigde: de begiftigde is immers akkoord om de aan hem verrichte schenking te ontbinden en de geldsom terug te geven aan de schenker, maar precies omdat hij weet dat hij de geldsom onmiddellijk opnieuw geschonken zal krijgen. Er zal dus op geen enkele wijze aangetoond kunnen worden dat de begiftigde de bedoeling had om zelf een nieuwe schenking te verrichten (geen animus donandi).

Het leuke aan deze minnelijke ontbinding gevolgd door een nieuwe schenking, is dat de techniek ook toegepast kan worden bij reeds geregistreerde schenkingen, zonder daarvoor fiscaal afgestraft te worden! De tweede schenking betreft immers een schenking van hetzelfde goed tussen dezelfde partijen. Aangezien de fiscus geen twee keer belasting kan heffen op dezelfde verrichting (non bis in idem), zal bij registratie van de tweede schenking dus niet opnieuw schenkbelasting verschuldigd zijn!


Opgelet: Voor niet-geregistreerde schenkingen impliceert de toepassing van deze techniek dat een nieuwe verdachte periode (3 jaar) zal aanvangen vanaf het tijdstip van de tweede onderhandse schenkingsakte. De termijn die verstreken is tussen de eerste en tweede pacte adjoint zal dus niet meegeteld worden.

Heb je hier nog verdere vragen bij? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Legal-adviseurs!

Gerelateerde artikelen

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken
Slimme groei Optimaal beheer
14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer
Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024
Optimaal beheer Tax
02 augustus 2023

Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal het federaal langetermijnsparen afgeschaft worden. Bij het afsluiten van een lening zal een onderscheid gemaakt worden ...

Lees meer