14 november 2017

Managementovereenkomsten voor zaakvoerders horen niet thuis in een bvba

Er wordt dan veelal bepaald, dat het bestuursmandaat onbezoldigd zal zijn. Op basis van een managementovereenkomst factureren deze natuurlijke personen of rechtspersonen, die op hun beurt ook zaakvoerder/bestuurder zijn, hoge vergoedingen voor de geleverde prestaties, die onderworpen zijn aan btw.  

  1. Binnen een BVBA, die als een personenvennootschap met een besloten (familiaal) karakter wordt beschouwd, wordt de zaakvoerder geacht intuïtu personae te zijn gekozen. De zaakvoerder wordt verondersteld in te staan voor het volledige beheer en bestuur van de vennootschap. Hij kan dit niet delegeren aan een andere persoon, ook niet aan een managementvennootschap waarvan hijzelf de vertegenwoordiger is. Een oplossing kan erin bestaan, dat de managementvennootschap als zaakvoerder wordt aangesteld. 
  2. Binnen een NV, die als een kapitaalvennootschap wordt beschouwd, wordt het algemeen bestuur van de vennootschap waargenomen door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden (behoudens in geval van twee aandeelhouders, mogen er ook slechts twee bestuurders zijn). De bestuurders kunnen hun bevoegdheden ook delegeren aan een persoon belast met het dagelijkse bestuur of een bijzonder gevolmachtigde. Daarnaast kan ook een gedelegeerd bestuurder worden aangeduid, die de alleen- vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. 

Het is momenteel vaak zo, dat tussen de vennootschap en de bestuurder nog een managementovereenkomst wordt afgesloten, en dit voor het verrichten van prestaties die zij eigenlijk geacht worden te hebben verricht als bestuurder.

Dit kan in principe niet. In geval van cumulatie van het bestuurdersmandaat met de managementovereenkomst, moet de managementovereenkomst betrekking hebben op andere taken dan diegene die worden uitgeoefend in het kader van het bestuurdersmandaat, zijnde het algemeen bestuur van de vennootschap.  

Wel kunnen er bepaalde afspraken tussen aandeelhouders/vennoten en het bestuur schriftelijk worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld: wat in geval van afwezigheid van de bestuurder wegens ziekte en inactiviteit? Hoeveel bedraagt de vergoeding (bepaald door de algemene vergadering)? Hoeveel tijd wordt ze geacht te besteden aan het algemeen bestuur? Anderzijds kan er dus wel een managementovereenkomst worden afgesloten in het geval een bestuurder naast het algemene bestuur nog specifieke opdrachten/verantwoordelijkheden uitoefent, zoals bijvoorbeeld het commerciële beleid van een bepaalde afdeling.  

Als besluit kan het volgende gesteld worden: vergoedingen betaald aan een zaakvoerder/bestuurder voor prestaties verricht in het kader van het algemene bestuur van de vennootschap, betreffen steeds bestuurdersvergoedingen waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgelegd. Het betreft in dat geval een bezoldigd bestuursmandaat en hiervoor is in principe geen aparte overeenkomst vereist.        

Verricht de bestuurder daarnaast nog andere prestaties voor de vennootschap, die niet onder het algemeen bestuur vallen, dan kan hij hiervoor een managementovereenkomst afsluiten en die specifieke verrichte prestaties factureren. Wel moet steeds duidelijk zijn in welk kader de vergoedingen worden betaald en de prestaties worden verricht. 

Vragen? Neem contact op met uw VGD-adviseur via info@vgd.eu of via het VGD-kantoor in uw regio.

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

De tax shelter anno 2023
Optimaal beheer Tax
12 mei 2023

De tax shelter anno 2023

De tax shelter is een fiscaal omkaderd investeringsproduct in audiovisuele werken, podiumkosten en sinds 1 januari 2023 ook  videogames.  Dit ...

Lees meer
Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit
Optimaal beheer Tax
06 april 2023

Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit

Op Europees en Belgisch niveau is het wetgevend initiatief genomen om een "overwinstbelasting" in te voeren. Waarover gaat het juist en wat is de ...

Lees meer
Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!
Optimaal beheer HR Legal
31 maart 2023

Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!

Het is weer zover: de sociale verkiezingen 2024 komen eraan. Of je als werkgever sociale verkiezingen moet organiseren, is afhankelijk van de ...

Lees meer