14 november 2017

Managementovereenkomsten voor zaakvoerders horen niet thuis in een bvba

Er wordt dan veelal bepaald, dat het bestuursmandaat onbezoldigd zal zijn. Op basis van een managementovereenkomst factureren deze natuurlijke personen of rechtspersonen, die op hun beurt ook zaakvoerder/bestuurder zijn, hoge vergoedingen voor de geleverde prestaties, die onderworpen zijn aan btw.  

  1. Binnen een BVBA, die als een personenvennootschap met een besloten (familiaal) karakter wordt beschouwd, wordt de zaakvoerder geacht intuïtu personae te zijn gekozen. De zaakvoerder wordt verondersteld in te staan voor het volledige beheer en bestuur van de vennootschap. Hij kan dit niet delegeren aan een andere persoon, ook niet aan een managementvennootschap waarvan hijzelf de vertegenwoordiger is. Een oplossing kan erin bestaan, dat de managementvennootschap als zaakvoerder wordt aangesteld. 
  2. Binnen een NV, die als een kapitaalvennootschap wordt beschouwd, wordt het algemeen bestuur van de vennootschap waargenomen door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden (behoudens in geval van twee aandeelhouders, mogen er ook slechts twee bestuurders zijn). De bestuurders kunnen hun bevoegdheden ook delegeren aan een persoon belast met het dagelijkse bestuur of een bijzonder gevolmachtigde. Daarnaast kan ook een gedelegeerd bestuurder worden aangeduid, die de alleen- vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. 

Het is momenteel vaak zo, dat tussen de vennootschap en de bestuurder nog een managementovereenkomst wordt afgesloten, en dit voor het verrichten van prestaties die zij eigenlijk geacht worden te hebben verricht als bestuurder.

Dit kan in principe niet. In geval van cumulatie van het bestuurdersmandaat met de managementovereenkomst, moet de managementovereenkomst betrekking hebben op andere taken dan diegene die worden uitgeoefend in het kader van het bestuurdersmandaat, zijnde het algemeen bestuur van de vennootschap.  

Wel kunnen er bepaalde afspraken tussen aandeelhouders/vennoten en het bestuur schriftelijk worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld: wat in geval van afwezigheid van de bestuurder wegens ziekte en inactiviteit? Hoeveel bedraagt de vergoeding (bepaald door de algemene vergadering)? Hoeveel tijd wordt ze geacht te besteden aan het algemeen bestuur? Anderzijds kan er dus wel een managementovereenkomst worden afgesloten in het geval een bestuurder naast het algemene bestuur nog specifieke opdrachten/verantwoordelijkheden uitoefent, zoals bijvoorbeeld het commerciële beleid van een bepaalde afdeling.  

Als besluit kan het volgende gesteld worden: vergoedingen betaald aan een zaakvoerder/bestuurder voor prestaties verricht in het kader van het algemene bestuur van de vennootschap, betreffen steeds bestuurdersvergoedingen waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgelegd. Het betreft in dat geval een bezoldigd bestuursmandaat en hiervoor is in principe geen aparte overeenkomst vereist.        

Verricht de bestuurder daarnaast nog andere prestaties voor de vennootschap, die niet onder het algemeen bestuur vallen, dan kan hij hiervoor een managementovereenkomst afsluiten en die specifieke verrichte prestaties factureren. Wel moet steeds duidelijk zijn in welk kader de vergoedingen worden betaald en de prestaties worden verricht. 

Vragen? Neem contact op met uw VGD-adviseur via info@vgd.eu of via het VGD-kantoor in uw regio.

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Podcast #6: klant aan het woord
Legal HR Legal
15 juli 2024

Podcast #6: klant aan het woord

Ondernemen, dat is je vastbijten in iets en niet meer loslaten. Zo gaat het ook voor Lennert De Gelder, die intussen bijna tien jaar actief is in het ...

Lees meer
Podcast #4: op goede papieren slaap je beter
Legal HR Legal
04 juni 2024

Podcast #4: op goede papieren slaap je beter

In onze podcast “Feit of fabel: jouw ondernemersvragen uitgeklaard!” stelt Sarah haar podcastgasten vragen die men niet altijd durft te stellen, en ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer