02 december 2019

Iedereen mee met zijn tijd: ook uw huurwaarborg kan online geregeld worden!

Bij het afsluiten van een huurovereenkomst vraagt de verhuurder vaak een huurwaarborg aan de huurder. Dit om toch enig onderpand te hebben, indien de huurder de huurprijs en/of kosten niet correct betaalt of bij de beëindiging van de huurovereenkomst blijkt dat de huurder schade heeft veroorzaakt aan het gehuurde goed.

Het vragen van een huurwaarborg is niet verplicht

Gelet op het feit dat de huurwaarborg voor de verhuurder een onderpand vormt in geval van beschadiging van het verhuurde goed door de huurder, is het toch aangewezen een huurwaarborg aan uw huurder te vragen. Indien bij de beëindiging van de huurovereenkomst de verhuurder aan de hand van de plaatsbeschrijving kan aantonen dat de huurder beschadigingen aan het gehuurde goed heeft aangebracht, andere dan deze te wijten aan normale slijtage, zal hij de kosten voor het herstel van deze beschadigingen immers kunnen afhouden van de huurwaarborg. Indien er geen huurwaarborg werd gesteld, dient de verhuurder deze gelden na de beëindiging van de huurovereenkomst nog te verhalen op de (dan hopelijk solvabele) huurder.

Hieruit blijkt ook weer het belang van een ingaande plaatsbeschrijving. Als er bij de aanvang van de huurovereenkomst geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt de huurder geacht het goed in dezelfde staat terug te geven als waarin het zich bevond bij de aanvang van de huurovereenkomst. De verhuurder zal in dergelijk geval dus geen verhaal hebben op de huurder voor eventuele door de huurder veroorzaakte beschadigingen! Ook het toevoegen van foto’s aan de plaatsbeschrijving is aangewezen.

Indien het algemene huurrecht of de handelshuurwet van toepassing is, bepaalt u vrij het bedrag van de huurwaarborg. De wetgever heeft hier geen maximale bedragen bepaald.

Indien uw huurovereenkomst onder de bepalingen betreffende de woninghuur valt, dient u een onderscheid te maken:

  • voor huurovereenkomst afgesloten vóór 1 januari 2019 bedraagt de huurwaarborg maximaal 2 of 3 maanden huur, afhankelijk van de soort waarborg die wordt gesteld;
  • voor huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019 bedraagt de huurwaarborg steeds maximaal 3 maanden huur.

Voor de verhuring van een onroerend goed bestemd voor de huisvesting van een student geldt een bijzondere regeling. Hier bedraagt de huurwaarborg maximaal 2 maanden huur.

Voormelde bedragen zijn maximale bedragen. Niets belet partijen om een lagere huurwaarborg overeen te komen.

De huurwaarborg kan gesteld worden in verschillende vormen afhankelijk van de soort huur. Eén van de mogelijkheden (die zowel bij algemene huur, woninghuur, als bij handelshuur kan worden toegepast) is het storten van de huurwaarborg op een geïndividualiseerde rekening bij een bank op naam van de huurder.

Bij de meeste banken dient u zich hiervoor nog fysiek naar het bankkantoor te begeven. Sommige banken hebben het echter reeds mogelijk gemaakt om dergelijke huurwaarborgrekening online te openen. Bij deze banken zouden reeds vier op de tien huurwaarborgrekeningen online worden geopend.

Regel je huurwaarborg online via MyMinfin

Een minder gekende mogelijkheid is wellicht de mogelijkheid om een huurwaarborg online te regelen via MyMinfin. Het online platform van de FOD Financiën.

Via de site van MyMinfin kan u uw huurwaarborg gratis online regelen en storten. De huurwaarborg wordt in dergelijk geval gestort in en beheerd door de Deposito- en Consignatiekas. U kan hiertoe zeer eenvoudig naar de site van MyMinfin surfen, een dossier aanmaken om vervolgens een verzoek tot overschrijving van de waarborg te ontvangen.

Van zodra de Deposito- en Consignatiekas het bedrag van de huurwaarborg heeft ontvangen, worden huurder en verhuurder hiervan op de hoogte gebracht per e-mail (uw e-mailadres dient u in te geven bij de aanmaak van het dossier op MyMinfin), alsook zal via de site van MyMinfin een akte van borgtocht ter beschikking worden gesteld als bewijs van de plaatsing van de huurwaarborg.

Deze dienst van de FOD Financiën is volledig kosteloos. Wat toch een verschil is met heel wat banken die vaak openings- en beheerskosten aanrekenen voor een huurwaarborgrekening.

Minpuntje dan weer is dat er momenteel geen rente wordt ontvangen op de huurwaarborg die bij de Deposito- en Consignatiekas is gestort.

Bij de banken wordt er wel nog een rente en eventueel getrouwheidspremie gegeven. Al kunnen we ons (gelet op de huidige lage rentevoeten) de vraag stellen wat er van deze rente en premie nog overblijft na aftrek van alle kosten verbonden aan deze rekening bij de bank.

Om de huurwaarborg te deblokkeren/vrij te geven kan iedere partij via MyMinfin de vrijgave elektronisch aanvragen. De effectieve vrijgave zal echter pas door de Deposito- en Consignatiekas gebeuren, nadat zij van alle betrokken partijen het akkoord heeft ontvangen om de huurwaarborg vrij te geven. Zodra de Deposito- en Consignatiekas een verzoek tot vrijgave ontvangt, zal zij dan ook automatisch een e-mailbericht naar de overige partijen sturen om hen van dit verzoek op de hoogte te brengen en hun goedkeuring te vragen. Zolang de Deposito- en Consignatiekas het akkoord tot vrijgave niet heeft ontvangen van alle partijen, blijft de huurwaarborg geblokkeerd.

Indien partijen onderling niet tot een akkoord komen, zal de vrijgave enkel gebeuren na voorlegging van een uitvoerbaar vonnis aan de Deposito- en Consignatiekas.

Een niet zo gekende optie dus om uw huurwaarborg te regelen, maar gelet op het kosteloos karakter en het feit dat er bij de banken na aftrek van de kosten weinig tot geen rentes/premies overblijven, zeker één van de mogelijkheden die u in het achterhoofd dient te houden bij het afsluiten van een huurovereenkomst.

Bij verdere vragen, kan u steeds contact opnemen met onze notarieel juriste Stephanie Gevaert.

 

AdobeStock_195325817_herwerkt

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Podcast #4: slaap je beter op goede papieren?
Legal HR Legal
04 juni 2024

Podcast #4: slaap je beter op goede papieren?

In onze podcast “Feit of fabel: jouw ondernemersvragen uitgeklaard!” stelt Sarah haar podcastgasten vragen die men niet altijd durft te stellen, en ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer