09 november 2022

Het abestattest: verplicht bij overdracht gebouwen vanaf 23 november 2022

De ministeriële uitvoeringsbesluiten voor de invoering van het asbestinventarisattest of kortweg asbestattest zijn een feit. De datum voor de invoering is vastgelegd op 23 november 2022.

De invoering van het asbestattest maakte deel uit van het Vlaamse Actieplan asbestafbouw dat al op 20 juli 2018 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vandaag, vier jaar later, is het zover. 

Hoe verkrijg je een asbestattest? 

Het asbestattest kan enkel worden opgemaakt door een gecertificeerd asbestdeskundige. Via deze link vind je een lijst van gecertificeerde bedrijven. De lijst wordt wekelijks geüpdated.

Na een visuele en niet-destructieve inspectie van het gebouw neemt de asbestdeskundige zijn bevindingen op in een asbestinventaris en maakt ze over aan OVAM. Hierna zal OVAM een asbestattest afleveren. De kostprijs voor een asbestattest bedraagt 50 euro. De kostprijs van het deskundigenonderzoek zelf is niet wettelijk vastgelegd en zal afhankelijk zijn van de omvang, de ouderdom en het aantal monsternames en labo-analyses die moeten gebeuren.

Verplicht voor wie?

Vanaf 23 november 2022 zal elke eigenaar bij een overdracht onder de levenden van een in Vlaanderen gelegen gebouw (zowel residentieel, als niet-residentieel) of een deel van een gebouw (bijvoorbeeld een appartement) dat dateert van vóór 2001 met een oppervlakte van meer dan 20m² en een dak dat minstens 1,5 m hoog is, in het bezit moeten zijn van een asbestattest.

Enkel wanneer aan alle voormelde voorwaarden is voldaan, is er een asbestattest vereist. Als referentie voor het bouwjaar wordt gekeken naar het bouwjaar vermeld op de kadastrale legger.

Onder overdracht onder levenden wordt verstaan:

  •  Overdracht van een eigendomsrecht (verkoop, schenking, fusie, splitsing, inbreng,…);
  • Vestigen of overdragen van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik;

Onteigening en vererving worden niet aanzien als een overdracht onder levenden.

 

Verplichtingen bij verkoop

Bij een verkoop moet het attest ten laatste aanwezig zijn bij de ondertekening van de compromis. Indien mogelijk, raden we aan al over het asbestattest te beschikken vanaf de eerste kennisname met een potentiële kandidaat-koper.

Praktisch leidt dit tot volgende situaties:

  • Compromis ondertekend vóór 23/11/2022 & akte na 23/11/2022: geen asbestattest verplicht;
  • Compromis ondertekend na 22/11/2022: asbestattest verplicht;
  • Akte wordt getekend vanaf 23/11/2022 - zonder opmaak voorafgaandelijke compromis: asbestattest verplicht;
  • Bij openbare verkoop is de datum van de bekendmaking van de algemene voorwaarden (lastenboek) determinerend;
  • Bij gebreke aan een asbestattest op het ogenblik van de ondertekening van de compromis kan de verkoop worden vernietigd door de koper;
  • De wil van de koper om de woning na overdracht te slopen of te renoveren ontslaat de eigenaar niet van zijn verplichting tot het voorleggen van het asbestattest.


Vanaf 1 mei 2025 zal bij een overdracht onder de levenden van een appartement in een gebouw dat valt onder het stelsel van de gedwongen mede-eigendom, de eigenaar naast een asbestattest voor de privatieve delen ook over een asbestattest van de gemeenschappelijke delen moeten beschikken.

Vanaf 2032 zal elke eigenaar van om het even welk gebouw dat dateert van vóór 2001 over een asbestattest moeten beschikken, ongeacht of hij van plan is om het gebouw al dan niet over te dragen of te verhuren. Voor appartementsgebouwen die onder het stelsel van de gedwongen mede-eigendom vallen, zal er naast het asbestattest voor de privatieve delen tevens een attest voor de gemeenschappelijke delen voorhanden moeten zijn. Vanaf die datum is ook elke verhuurder verplicht om een asbestattest te laten opmaken en aan zijn (nieuwe) huurder te overhandigen.


Beschikt een verhuurder al vroeger over een asbestattest dan is hij verplicht om op dat ogenblik al een kopie van het attest aan zijn (nieuwe) huurder te overhandigen.
De geldigheidsduur van een asbestattest is in principe10 jaar.Heb je hier bijkomende vragen over? Aarzel niet VGD Legal te contacteren!

asbest1

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken
Slimme groei Optimaal beheer
14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer
Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024
Optimaal beheer Tax
02 augustus 2023

Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal het federaal langetermijnsparen afgeschaft worden. Bij het afsluiten van een lening zal een onderscheid gemaakt worden ...

Lees meer