30 mei 2022

Bijkomende verplichtingen in de EPC-wetgeving sinds 1 april 2022

Sinds kort gelden er enkele bijkomende verplichtingen rond het energieprestatiecertificaat (EPC). Wat is zo’n EPC juist en wat is er precies veranderd? Onze Legal Advisors zetten alles nog eens op rijtje.

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat intussen al meer dan 10 jaar verplicht aanwezig moet zijn bij de verkoop en de verhuring van wooneenheden. Het is een certificaat dat de energetische kwaliteit van een onroerend goed uitdrukt, en mogelijke kopers of huurders bijgevolg vooraf informeert over de energiezuinigheid van het goed dat zij wensen te kopen of huren.

Wanneer is een EPC verplicht?

De Vlaamse wetgever bepaalt daarom dat er verplicht een geldig EPC aanwezig moet zijn bij de verkoop/verhuur van iedere in Vlaanderen gelegen wooneenheid (woning, appartement, studio,…). Sinds 2020 geldt deze verplichting in Vlaanderen ook bij de verkoop/verhuur van kleine niet-residentiële eenheden (kantoor, winkel, horecazaak,…). Deze EPC’s moeten worden opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A.

Concreet is de aanwezigheid van een geldig EPC verplicht bij:

  • De zuivere verkoop van het geheel van een wooneenheid of een kleine niet-residentiële eenheid in volle eigendom, en dit al vanaf het moment dat de eenheid te koop wordt aangeboden;
  • Woning- en handelshuur (ongeacht de duurtijd);
  • De (algemene) verhuur van een wooneenheid of een kleine niet-residentiële eenheid voor langer dan 2 maanden, en dit al vanaf het moment dat de eenheid te huur wordt aangeboden.

In geval van verkoop zal de eigenaar-verkoper het originele certificaat moeten overhandigen aan de koper. In geval van verhuring volstaat het dat de huurder een kopie van het certificaat ontvangt van de eigenaar-verhuurder, die zelf het origineel mag bijhouden.

Wat is er recent veranderd?

Sinds 1 januari 2022 komen in geval van verkoop van een wooneenheid enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 1 januari 2019. Een EPB dat dateert van vóór 1 januari 2019 en waarvan de geldigheidsduur nog niet verstreken is (10 jaar) blijft echter wel nog geldig.
In geval van verhuring daarentegen mogen de EPC’s die werden opgemaakt vóór 2019, en nog geldig zijn op het ogenblik van ondertekening van de huurovereenkomst, wél nog gebruikt worden. Ook m.b.t. de kleine niet-residentiële eenheden geldt deze regel niet.

Sinds 1 april 2022 zijn er enkele bijkomende nieuwe regels van toepassing in Vlaanderen:

  • Ook bij verkoop van een wooneenheid of een kleine niet-residentiële eenheid zonder enige vorm van voorafgaande publiciteit is de aanwezigheid van een geldig EPC verplicht.
    • Voorheen was er geen EPC verplicht in geval van verkoop zonder enige vorm van voorafgaande publiciteit.
    • Deze wijziging is enkel van toepassing bij verkoop. In geval van verhuring zonder enige vorm van publiciteit, is de aanwezigheid van een EPC dus nog steeds niet verplicht.
  • Ook bij het vestigen van een erfpacht- of opstalrecht dient een geldig EPC aanwezig te zijn.

Heb je bijkomende vragen, aarzel niet je dossierbeheerder of onze collega’s van VGD Legal te contacteren.

 

epc

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Fiscale hervorming – welke plannen liggen op tafel en wat is de impact?
Optimaal beheer Tax
16 maart 2023

Fiscale hervorming – welke plannen liggen op tafel en wat is de impact?

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) legde donderdag 2 maart 2023 zijn plannen voor een eerste fase van de bredere fiscale ...

Lees meer
Van Gils rekent op financieel advies van VGD
Optimaal beheer
09 maart 2023

Van Gils rekent op financieel advies van VGD

Door de snelle groei had Van Gils uit Waregem nood aan extra ondersteuning van een ervaren financiële partner. Ondertussen rekent de integrator van ...

Lees meer
Fiscale aftrekbaarheid van auto en wagenpark sinds 1 januari 2023 (videopodcast)
Optimaal beheer Tax
07 maart 2023

Fiscale aftrekbaarheid van auto en wagenpark sinds 1 januari 2023 (videopodcast)

Sinds 1 januari 2023 zijn de spelregels voor de fiscale aftrekbaarheid van de auto en het wagenpark gewijzigd. In eerste instantie gaat het over de ...

Lees meer