31 maart 2023

Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!

Het is weer zover: de sociale verkiezingen 2024 komen eraan. Of je als werkgever sociale verkiezingen moet organiseren, is afhankelijk van de werknemerspopulatie die in jouw onderneming werkzaam is. De uitzendkrachten mogen daarbij niet uit het oog verloren worden. 

Stel je uitzendkrachten te werk in jouw onderneming tijdens het tweede trimester van 2023, dan moeten zij mogelijks meegeteld worden om te bepalen of jouw onderneming de drempel van 50 of 100 werknemers overschrijdt. Bovendien moeten zij bijgehouden worden in een speciaal register.

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen, moeten sociale verkiezingen organiseren voor de oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk. Overschrijd je de tewerkstellingsdrempel van 100 werknemers, dan moet er eveneens een ondernemingsraad worden verkozen. De periode waarmee rekening wordt gehouden voor deze telling (= de “referteperiode”), loopt sinds 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

Belangrijk om te onthouden is dat je ook verplicht bent om de uitzendkrachten die je tijdens het tweede kwartaal van 2023 (1 april 2023 tot en met 30 juni 2023) hebt ingezet in je onderneming, mee in aanmerking te nemen voor de telling. Uitzendkrachten die werknemers vervangen tijdens de schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst (bijv. omwille van ziekte, tijdskrediet, …) moeten echter niet worden meegeteld.

Indien jouw onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2023 uitzendkrachten tewerkstelt, dan ben je verplicht om een speciaal register bij te houden. Dit register moet worden toegevoegd aan het personeelsregister. Deze verplichting geldt ook voor ondernemingen bij wie reeds vaststaat dat zij de drempel van 50 of 100 werknemers overschrijden. 

In dit register moeten alle uitzendkrachten in chronologische volgorde worden ingeschreven met vermelding van:

  • hun inschrijvingsnummer;
  • hun naam en voornaam;
  • de begin- en einddatum van de periode dat ze ingezet worden in jouw onderneming;
  • het uitzendbureau dat de uitzendkrachten tewerkstelt;
  • hun wekelijkse arbeidsduur.


De wet voorziet slechts één enkele uitzondering op de verplichting om een speciaal register bij te houden. Ondernemingen die duidelijk de drempel van 100 werknemers overschrijden zonder de uitzendkrachten mee te tellen (en dus op vandaag reeds een ondernemingsraad hebben) kunnen vrijgesteld worden van deze verplichting. Hiervoor hebben zij een akkoord van de ondernemingsraad nodig waarin bevestigd wordt dat de onderneming de drempel van 100 werknemers overschrijdt. Dit akkoord moet via een unanieme verklaring worden bekomen en moet worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de ondernemingsraad. Opgelet, deze vergadering moet plaatsvinden vóór 1 april 2023!

 

Voor meer info, neem contact op met een van onze HR Legal-adviseurs.

verkiezingen 1

HR Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner
Slimme groei Optimaal beheer
08 december 2023

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner

Familiebedrijf Govaere gaat terug tot 1921, toen Leon Govaere startte met een eenmanszaak. Vandaag voert de bouwonderneming projecten uit over ...

Lees meer
Goed ondernemersadvies
Slimme groei Optimaal beheer
06 december 2023

Goed ondernemersadvies "remt je ook af wanneer het nodig is": Viandybel in de kijker

De oprichters noemen zich "geen papier- en cijfermensen". Zonder zicht op de papieren en de cijfers kun je echter neit optimaal ondernemen. Daarom ...

Lees meer
Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers
Slimme groei Optimaal beheer Tax
29 november 2023

Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers

Hoe behoud je talent in een periode waarin de war for talent heviger woedt dan ooit tevoren? Hoe zorg je ervoor dat vooral key werknemers duurzaam ...

Lees meer