31 maart 2023

Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!

Het is weer zover: de sociale verkiezingen 2024 komen eraan. Of je als werkgever sociale verkiezingen moet organiseren, is afhankelijk van de werknemerspopulatie die in jouw onderneming werkzaam is. De uitzendkrachten mogen daarbij niet uit het oog verloren worden. 

Stel je uitzendkrachten te werk in jouw onderneming tijdens het tweede trimester van 2023, dan moeten zij mogelijks meegeteld worden om te bepalen of jouw onderneming de drempel van 50 of 100 werknemers overschrijdt. Bovendien moeten zij bijgehouden worden in een speciaal register.

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen, moeten sociale verkiezingen organiseren voor de oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk. Overschrijd je de tewerkstellingsdrempel van 100 werknemers, dan moet er eveneens een ondernemingsraad worden verkozen. De periode waarmee rekening wordt gehouden voor deze telling (= de “referteperiode”), loopt sinds 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

Belangrijk om te onthouden is dat je ook verplicht bent om de uitzendkrachten die je tijdens het tweede kwartaal van 2023 (1 april 2023 tot en met 30 juni 2023) hebt ingezet in je onderneming, mee in aanmerking te nemen voor de telling. Uitzendkrachten die werknemers vervangen tijdens de schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst (bijv. omwille van ziekte, tijdskrediet, …) moeten echter niet worden meegeteld.

Indien jouw onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2023 uitzendkrachten tewerkstelt, dan ben je verplicht om een speciaal register bij te houden. Dit register moet worden toegevoegd aan het personeelsregister. Deze verplichting geldt ook voor ondernemingen bij wie reeds vaststaat dat zij de drempel van 50 of 100 werknemers overschrijden. 

In dit register moeten alle uitzendkrachten in chronologische volgorde worden ingeschreven met vermelding van:

  • hun inschrijvingsnummer;
  • hun naam en voornaam;
  • de begin- en einddatum van de periode dat ze ingezet worden in jouw onderneming;
  • het uitzendbureau dat de uitzendkrachten tewerkstelt;
  • hun wekelijkse arbeidsduur.


De wet voorziet slechts één enkele uitzondering op de verplichting om een speciaal register bij te houden. Ondernemingen die duidelijk de drempel van 100 werknemers overschrijden zonder de uitzendkrachten mee te tellen (en dus op vandaag reeds een ondernemingsraad hebben) kunnen vrijgesteld worden van deze verplichting. Hiervoor hebben zij een akkoord van de ondernemingsraad nodig waarin bevestigd wordt dat de onderneming de drempel van 100 werknemers overschrijdt. Dit akkoord moet via een unanieme verklaring worden bekomen en moet worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de ondernemingsraad. Opgelet, deze vergadering moet plaatsvinden vóór 1 april 2023!

 

Voor meer info, neem contact op met een van onze HR Legal-adviseurs.

verkiezingen 1

HR Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Video Experience Day Award
Slimme groei Optimaal beheer
07 juni 2023

Video Experience Day Award

Op 6 juni ging de 24ste editie van de Video Experience Day door. Deze samenwerking tussen Kanaal Z en de AP Hogeschool, verzamelde de beste corporate ...

Lees meer
De tax shelter anno 2023
Optimaal beheer Tax
12 mei 2023

De tax shelter anno 2023

De tax shelter is een fiscaal omkaderd investeringsproduct in audiovisuele werken, podiumkosten en sinds 1 januari 2023 ook  videogames.  Dit ...

Lees meer
Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit
Optimaal beheer Tax
06 april 2023

Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit

Op Europees en Belgisch niveau is het wetgevend initiatief genomen om een "overwinstbelasting" in te voeren. Waarover gaat het juist en wat is de ...

Lees meer