16 februari 2023

Een fietsvergoeding voor iedereen…met z’n allen op de fiets?

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben recent een akkoord bereikt om een veralgemeende fietsvergoeding toe te kennen aan werknemers die met de fiets naar het werk komen. De regeling treedt in werking vanaf 1 mei 2023.

Op dit ogenblik bestaat er geen algemene verplichting voor werkgevers om een fietsvergoeding toe te kennen aan werknemers die hun woon-werktraject afleggen met de fiets. Die verplichting bestaat slechts in bepaalde sectoren. De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van de NAR is een aanvullende regeling. Dat betekent dat - wanneer sectoren en/of bedrijven op hun niveau reeds een CAO hebben gesloten die voorziet in een specifieke fietsvergoeding - deze regeling van toepassing blijft.

Een bijzondere regel geldt voor de paritaire comités die sinds 1 januari 2020 voor het eerst zijn samengesteld (bijv. het paritair comité nr. 335 voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen). In die paritaire comités is deze nieuwe regeling niet van toepassing op het woon-werkverkeer met de fiets tussen 1 mei 2023 en 31 december 2023.

Voorwaarden en modaliteiten voor de veralgemeende fietsvergoeding

Om recht te hebben op de veralgemeende fietsvergoeding moet je werknemer het woon-werktraject regelmatig per fiets aleggen. Onder “regelmatig” doelt men op ten minste één keer per week of tijdens de zomermaanden.

Onder “fiets” begrijpt men een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel (elektrisch aangedreven) of een speed pedelec (elektrisch aangedreven). Wanneer een werknemer voor zijn woon-werktraject gebruik maakt van verschillende vervoerwijzen (waaronder de fiets), heeft hij de mogelijkheid om voor elk vervoermiddel een vergoeding te krijgen.

Voor het jaar 2023 bedraagt de fietsvergoeding 0,27 EUR per kilometer. Er werd echter een plafond vastgelegd voor de afstand waarvoor de werknemer de vergoeding kan krijgen. Dit plafond is 20 kilometer per enkel traject. Een werknemer kan dus maximum 10,80 EUR (0,27 EUR x 20 km x 2) per gefietste dag krijgen.

Fietsvergoeding: verklaring op erewoord

Om het bedrag van de fietsvergoeding te bepalen, moet de werknemer een verklaring op erewoord invullen en ondertekenen met daarin het aantal kilometer dat hij per fiets aflegt tussen zijn woon- en werkplaats en het aantal betrokken dagen in die maand. Als werkgever mag je zelf vastleggen hoe regelmatig je die verklaring van de werknemer wil ontvangen en op welke manier je controleert of de gegevens in de verklaring overeenstemmen met de werkelijkheid. De fietsvergoeding betaal je uit op de gebruikelijke betaalperiodes in je onderneming.

Er wordt voorzien in een compensatiemechanisme om de financiële impact van de veralgemening en de verhoging van de fietsvergoedingen te compenseren voor de werkgever. Hoe dit mechanisme er zal uitzien, is voorlopig koffiedik kijken.

 

Voor meer info, neem contact op met een van onze HR Legal-adviseurs.

fiets 2

HR Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken
Slimme groei Optimaal beheer
14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer
Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024
Optimaal beheer Tax
02 augustus 2023

Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal het federaal langetermijnsparen afgeschaft worden. Bij het afsluiten van een lening zal een onderscheid gemaakt worden ...

Lees meer