16 februari 2023

Een fietsvergoeding voor iedereen…met z’n allen op de fiets?

De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben recent een akkoord bereikt om een veralgemeende fietsvergoeding toe te kennen aan werknemers die met de fiets naar het werk komen. De regeling treedt in werking vanaf 1 mei 2023.

Op dit ogenblik bestaat er geen algemene verplichting voor werkgevers om een fietsvergoeding toe te kennen aan werknemers die hun woon-werktraject afleggen met de fiets. Die verplichting bestaat slechts in bepaalde sectoren. De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van de NAR is een aanvullende regeling. Dat betekent dat - wanneer sectoren en/of bedrijven op hun niveau reeds een CAO hebben gesloten die voorziet in een specifieke fietsvergoeding - deze regeling van toepassing blijft.

Een bijzondere regel geldt voor de paritaire comités die sinds 1 januari 2020 voor het eerst zijn samengesteld (bijv. het paritair comité nr. 335 voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen). In die paritaire comités is deze nieuwe regeling niet van toepassing op het woon-werkverkeer met de fiets tussen 1 mei 2023 en 31 december 2023.

Voorwaarden en modaliteiten voor de veralgemeende fietsvergoeding

Om recht te hebben op de veralgemeende fietsvergoeding moet je werknemer het woon-werktraject regelmatig per fiets aleggen. Onder “regelmatig” doelt men op ten minste één keer per week of tijdens de zomermaanden.

Onder “fiets” begrijpt men een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel (elektrisch aangedreven) of een speed pedelec (elektrisch aangedreven). Wanneer een werknemer voor zijn woon-werktraject gebruik maakt van verschillende vervoerwijzen (waaronder de fiets), heeft hij de mogelijkheid om voor elk vervoermiddel een vergoeding te krijgen.

Voor het jaar 2023 bedraagt de fietsvergoeding 0,27 EUR per kilometer. Er werd echter een plafond vastgelegd voor de afstand waarvoor de werknemer de vergoeding kan krijgen. Dit plafond is 20 kilometer per enkel traject. Een werknemer kan dus maximum 10,80 EUR (0,27 EUR x 20 km x 2) per gefietste dag krijgen.

Fietsvergoeding: verklaring op erewoord

Om het bedrag van de fietsvergoeding te bepalen, moet de werknemer een verklaring op erewoord invullen en ondertekenen met daarin het aantal kilometer dat hij per fiets aflegt tussen zijn woon- en werkplaats en het aantal betrokken dagen in die maand. Als werkgever mag je zelf vastleggen hoe regelmatig je die verklaring van de werknemer wil ontvangen en op welke manier je controleert of de gegevens in de verklaring overeenstemmen met de werkelijkheid. De fietsvergoeding betaal je uit op de gebruikelijke betaalperiodes in je onderneming.

Er wordt voorzien in een compensatiemechanisme om de financiële impact van de veralgemening en de verhoging van de fietsvergoedingen te compenseren voor de werkgever. Hoe dit mechanisme er zal uitzien, is voorlopig koffiedik kijken.

 

Voor meer info, neem contact op met een van onze HR Legal-adviseurs.

fiets 2

HR Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Podcast #4: slaap je beter op goede papieren?
Legal HR Legal
04 juni 2024

Podcast #4: slaap je beter op goede papieren?

In onze podcast “Feit of fabel: jouw ondernemersvragen uitgeklaard!” stelt Sarah haar podcastgasten vragen die men niet altijd durft te stellen, en ...

Lees meer
Het EK op de werkvloer - de spelregels opgelijst
HR Legal
04 juni 2024

Het EK op de werkvloer - de spelregels opgelijst

Het mooiste seizoen is voor velen weer in aantocht. We hebben het daarbij niet over de zomer, maar wel over het EK-seizoen. Wunderbar! Op vrijdag 14 ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer