25 mei 2021

Corona-doelgroepvermindering: extra-steun voor evenementen-, reis- en hotelsector

De evenementen-, reis- en hotelsector zijn enkele van de sectoren die het meest onder de coronacrisis lijden. De regering nam reeds een aanzienlijk aantal steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis zoveel als mogelijk in te dijken. Specifiek voor de voormelde sectoren besloot de regering recent om een extra steunmaatregel in de vorm van een RSZ-doelgroepvermindering in te voeren.

Op welke werkgevers de RSZ-doelgroepvermindering van toepassing is en hoeveel ze bedraagt, vind je hieronder!

1. Evenementensector

1.1. Welke werkgevers?

Het gaat om de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité nr. 304 voor het vermakelijksheidsbedrijf of werkgevers wiens hoofdactiviteit in de evenementensector bestaat uit:

 • de beoefening van uitvoerende kunsten;
 • de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
 • het ontwerp en bouw van podia;
 • de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
 • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
 • de beoefening van scheppende kunsten;
 • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
 • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst;
 • de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden;
 • het beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
 • de organisatie van congressen en beurzen;
 • de organisatie van sportevenementen.

1.2. Bedrag van de doelgroepvermindering

De doelgroepvermindering bestaat uit een volledige vrijstelling van het saldo van de patronale bijdragen voor vijf werknemers voor het tweede en derde kwartaal van 2021.

2. Reissector

2.1. Welke werkgevers?

De regering heeft daarnaast ook besloten om een doelgroepvermindering toe te kennen aan de werkgevers die deel uitmaken van de reissector en die onder de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten vallen. De werkgevers moeten reeds actief geweest zijn vóór 1 april 2021 en op die datum nog steeds actief zijn.

Concreet gaat het om de werkgevers die aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • een hoofdactiviteit als reisbureau of reisorganisator hebben en voor die hoofdactiviteit onder één van de volgende Nace-codes vallen:
  • Nace-code 79110: reisbureaus; of
  • Nace-code 79120: reisorganisatoren; en
 • gedurende de periode van het tweede kwartaal van 2020 tot en met het tweede kwartaal van 2021 tegen insolventie verzekerd zijn overeenkomstig de voormelde wet van 21 november 2017. De werkgever kan in België of in een ander Europees land verzekerd zijn.

2.2. Bedrag van de doelgroepvermindering

Deze doelgroepvermindering heeft betrekking op het tweede en vierde kwartaal van 2020 en het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Het bedrag van de doelgroepvermindering voor het tweede en vierde kwartaal van 2020 wordt eerst gebruikt om de bedragen die aan de RSZ verschuldigd zijn met betrekking tot het eerste kwartaal van 2021 te vereffenen. Het bedrag van de doelgroepvermindering voor het eerste kwartaal van 2021 wordt eerst gebruikt om de bedragen die aan de RSZ verschuldigd zijn met betrekking tot het tweede kwartaal van 2021 te vereffenen.

Indien er na deze aanrekening een saldo overblijft, kan de werkgever aan de RSZ verzoeken om de uitbetaling ervan. Doet de werkgever dit niet, dan zal het saldo aangerekend worden op de eerstvolgende te vervallen bedragen die hij verschuldigd is aan de RSZ.

De doelgroepvermindering voor het tweede kwartaal van 2021 vormt een volledige vrijstelling van het saldo van de patronale bijdragen voor alle werknemers van de werkgever.

Om effectief van de doelgroepvermindering te kunnen genieten dient de werkgever uiterlijk op 30 juni 2021 hiertoe een aanvraag in te dienen bij de RSZ. Hiervoor heeft de RSZ een beveiligde online toepassing ter beschikking gesteld op haar website.

3. Hotelsector

3.1. Welke werkgevers?

De werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het hotelbedrijf kunnen eveneens genieten van een RSZ-doelgroepvermindering wanneer zij cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ressorteren onder het paritair comité nr. 302 voor het hotelbedrijf en als hoofdactiviteit het uitbaten van een hotel of het verschaffen van accommodatie hebben of een vestigingseenheid hebben die deze activiteit uitoefent; en
 • aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
  • ofwel voor wat betreft de btw-plichtige werkgevers die een periodieke btw-aangifte indienen: een omzetvermindering van minstens 60% bewijzen in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019;
  • ofwel voor wat betreft de btw-plichtige werkgevers die een niet-periodieke btw-aangifte indienen en de werkgevers die niet btw-plichtig zijn: een vermindering van de bij de RSZ aangegeven loonmassa van minstens 60% bewijzen in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

3.2. Bedrag van de doelgroepvermindering

Het bedrag van de doelgroepvermindering bestaat ook voor de hotelsector uit een volledige vrijstelling van het saldo van de patronale bijdragen. Het wordt toegekend voor vijf werknemers per vestigingseenheid die een hotel uitbaat of accommodatie verschaft en geldt voor het tweede kwartaal van 2021.

 

4. Extra voorwaarden

OPGELET: voor elk van de bovengenoemde sectoren gelden er extra voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om te kunnen genieten van de doelgroepvermindering. Het is dus aangewezen om deze voorwaarden na te gaan alvorens je de doelgroepvermindering gaat toepassen in de DmfA!


5. Verlenging van de steunmaatregel

In zijn nieuwsbericht van 18 mei 2021 kondigde premier Alexander De Croo aan dat bepaalde steunmaatregelen zouden worden verlengd tot 30 september 2021. Het is mogelijk dat ook de doelgroepverminderingen voor de evenementen-, reis- en hotelsector zullen worden verlengd. Dit is echter niet nog zeker. Hiervoor dienen we de publicatie van de betreffende wetgeving tot verlenging van de steunmaatregelen af te wachten.


Bij verdere vragen of opmerkingen in verband met de doelgroepvermindering voor de evenementen-, reis- en hotelsector staan onze VGD-adviseurs van HR Legal steeds klaar om je te helpen.

 

Ebe VerhaegenEbe Verhaegen, HR Legal

M: ebe.verhaegen@vgd.eu 

T: +32 3 247 43 56

 

charlotte priem-1Charlotte Priem, HR Legal

M: charlotte.priem@vgd.eu 

T: +32 9 398 77 61

 

Mariet DefrancqMariet Defrancq, HR Legal

M: mariet.defrancq@vgd.eu 

T: +32 3 247 43 05

 

Gerelateerde artikelen

Podcast #6: klant aan het woord
Legal HR Legal
15 juli 2024

Podcast #6: klant aan het woord

Ondernemen, dat is je vastbijten in iets en niet meer loslaten. Zo gaat het ook voor Lennert De Gelder, die intussen bijna tien jaar actief is in het ...

Lees meer
Jobstudenten anno 2024: kinderspel?
HR Legal
26 juni 2024

Jobstudenten anno 2024: kinderspel?

Een jongere laten werken onder het statuut van jobstudent is voordelig voor hen én voor jou. Zij verdienen iets bij, doen ervaring op en krijgen een ...

Lees meer
Podcast #4: op goede papieren slaap je beter
Legal HR Legal
04 juni 2024

Podcast #4: op goede papieren slaap je beter

In onze podcast “Feit of fabel: jouw ondernemersvragen uitgeklaard!” stelt Sarah haar podcastgasten vragen die men niet altijd durft te stellen, en ...

Lees meer