11 december 2020

Wat met de eindejaarspremie van je werknemers en Covid-19?

Wat betekent tijdelijke werkloosheid voor de eindejaarspremies van mijn medewerkers? Zijn er compensaties van de overheid voorhanden waar ik een beroep op kan doen? Zijn er alternatieve verloningsmogelijkheden om het verlies in eindejaarspremie van de medewerker te compenseren?
Lees verder voor een antwoord op enkele veelgestelde vragen van onze klanten!

 

Wil je weten op welke steunmaatregelen van de overheid je tijdens deze eindejaarsperiode nog een beroep kan doen? We overlopen ze allemaal nog even.

Op welke steunmaatregelen kan je tijdens het eindejaar nog rekenen? Lees meer!

 

1. Invloed van de tijdelijke werkloosheid op eindejaarspremies: verschillend van sector tot sector?

Vele sectoren en bedrijven werden voor Covid-19 nog nooit of slechts in erg beperkte mate met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geconfronteerd. Als direct gevolg hebben de meeste sectoren en ondernemingen ook geen CAO’s voorhanden die de invloed van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op de berekening van de eindejaarspremie beschrijven of specifiek gelijkstellen aan gewerkte dagen.

Belang van de sector:

Desondanks zijn er paritaire comités die collectieve arbeidsovereenkomsten recent reeds aanpasten om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona toch gelijk te stellen voor de berekening van de eindejaarspremie. Wil je weten of jouw paritair comité een CAO voorhanden heeft? Klik hier om de CAO’s van jouw paritair comité te raadplegen of contacteer onze VGD-adviseurs voor meer informatie.

Een van de grootste paritair comités in België, is p.c. 200 (i.e. het aanvullend paritair comité voor bedienden). In dit paritair comité voorziet de CAO van 9 juni 2016 dat de tijdelijke werkloosheid overmacht niet gelijkgesteld is als gewerkte dag voor de berekening van de eindejaarspremie. Er werden recent géén aanpassingen doorgevoerd aan deze CAO. Dit betekent dus dat medewerkers een lagere eindejaarspremie zullen ontvangen. Indien jouw medewerker in totaal 1 maand tijdelijk werkloos was, zal hij/zij een geprorateerde eindejaarspremie van 11/12den ontvangen.

2. Kan ik als werkgever hiervan afwijken?

Als werkgever dien je de sectorafspraken minimaal te volgen. Een werkgever mag wel steeds afwijken in het voordeel van de werknemer. Dit betekent dat, ondanks dat er geen akkoord op sectorvlak bereikt werd, er toch bedrijfsakkoorden mogelijk zijn.

In het bedrijfsakkoord kan je als werkgever alsnog de periodes van tijdelijke werkloosheid gelijkstellen bij de berekening van de eindejaarspremie.

Hou er rekening mee dat het niet uitzonderlijk is dat je hier als werkgever niet aan kan tegemoetkomen. Heel wat bedrijven staan voor uitdagende tijden, een tegemoetkoming is geen verplichting.

3. Consumptiecheque als alternatief?

Wil je jouw medewerkers op een andere manier een duwtje in de rug geven in plaats van de dagen tijdelijke werkloosheid gelijk te stellen? Dan kan dit nog steeds aan de hand van de consumptiecheque (t.e.m. 31/12/2020 aan te kopen).

De consumptiecheque van maximaal 300 euro (in schijven van 10 euro) laat de medewerker toe om aankopen bij ondernemingen uit hard getroffen sectoren te financieren. Je kan er uiteraard ook voor kiezen om een bedrag van 100 euro toe te kennen. Deze consumptiecheques vormen in hoofde van de werkgever een aftrekbare beroepskost en in hoofde van de werknemer een vrijgesteld sociaal voordeel.

4. Supplement van de RVA?

Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne kondigde aan dat de federale overheid een beschermingspremie zal toekennen aan langdurig tijdelijke werklozen.

Langdurig tijdelijke werklozen zijn medewerkers met minstens 53 uitkeringen als tijdelijke werkloze in de periode van maart 2020 t.e.m. november 2020.
Heeft jouw medewerker minder dan 53 uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen, heeft hij/zij geen recht op een premie.


De premie bedraagt 10 euro bruto supplement per uitkering tijdelijke werkloosheid. Wie in aanmerking komt als langdurig tijdelijke werkloze, zal minimaal 150 euro supplement ontvangen. Deze nieuwe beschermingspremie wordt toegekend bovenop de andere reeds getroffen financiële maatregelen.

Wil je medewerker het bedrag van de premie kennen? Dan dient men de volgende berekening te maken:
(aantal uitkeringen van 1/03/2020 t.e.m. 30/11/2020 – 52) x 10. Is het bedrag minder dan 150 euro? Dan wordt dit automatisch verhoogd tot dit grensbedrag.
De premie wordt automatisch berekend en betaald door de uitbetalingsinstantie (vakbond of Hulpkas).

Deze premie is niet rechtstreeks gelinkt aan een eventuele verminderde eindejaarspremie.
Een verminderde eindejaarspremie is aldus geen bindende voorwaarde om van deze premie te kunnen genieten.

Hiermee hoopt de regering uiteraard wel om o.a. de medewerkers die hierdoor benadeeld werden een extra duwtje in de rug te geven.

5. Conclusie

Het bedrag van de eindejaarspremie is afhankelijk van de sector en bedrijf waarin je tewerkgesteld bent. Eventuele verminderde eindejaarspremies kunnen vrijblijvend gecompenseerd worden door de werkgever.

 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze VGD-adviseurs van de dienst HR advisory.

 

premie 2

HR advisory

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer