13 augustus 2020

COVID-19 – Nieuwe procedures tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september

De RVA ondersteunt ondernemingen tijdens de coronapandemie optimaal door sterk vereenvoudigde procedures omtrent tijdelijke werkloosheid aan te bieden. Daarom kan je nog een beroep doen op tijdelijke werkloosheid tot 31 augustus, op voorwaarde dat die het gevolg is van de coronapandemie en gekwalificeerd wordt als overmacht, zelfs al zijn er onderliggende economische oorzaken.

Vanaf 1 september zal er opnieuw een scherper onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende vormen en procedures van tijdelijke werkloosheid. Wij zetten ze graag voor je op een rijtje:

I. Tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of sector

 • Overmacht als gevolg van de coronapandemie kan vanaf 1 september 2020 enkel nog worden ingeroepen door sectoren en ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de crisis en dit tot en met 31 december 2020.
 • Een zwaar getroffen onderneming betreft werkgevers die tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% (van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen) tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht als gevolg van de coronapandemie gekend hebben.
 • Een hard getroffen sector gaat over sectoren waarin de activiteiten gevoelig verlaagd zijn omwille van de maatregelen die getroffen werden door de Minister van Binnenlandse Zaken. Er bestaat momenteel nog geen lijst hiervan, de sectoren zullen nog formeel vastgelegd worden door de Minister van Werk.
 • Kom je in aanmerking als zwaar getroffen onderneming? Vul dan dit formulier spoedig in, pas na een positief antwoord kan je overmacht verder toepassen tot en met 31 december 2020. Indien je nog geen positief antwoord ontving kan je op eigen risico de tijdelijke werkloosheid toepassen. Indien de RVA niet akkoord is, dan zal de werkgever loon moeten betalen voor de reeds toegekende werkloosheidsdagen.

II. Tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van een andere reden

 • Indien je géén zwaar getroffen onderneming of sector bent maar je wil alsnog tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht inroepen, dient de standaardprocedure voor overmacht gevolgd te worden.
 • Actueel voorbeeld: de werknemer wordt tijdelijk werkloos gesteld omwille van een verplichte quarantaine waarbij thuiswerk geen mogelijkheid is.
 • Opgelet: je moet de reden van overmacht melden aan de RVA, de werknemer dient een controlekaart C3.2A te ontvangen, de ASR2 aangifte moet verricht en overhandigd worden aan de werknemer net zoals de ASR scenario 5.

III. Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen


 • Indien je nog verdere economische gevolgen ondervindt van de coronapandemie, maar je geen zwaar getroffen onderneming of sector bent, kan je tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen inroepen.
 • De procedure verschilt sterk voor arbeiders en bedienden, daar er bij bedienden preliminaire voorwaarden vastgelegd worden om deze vorm van tijdelijke werkloosheid te kunnen inroepen én de onderneming gebonden moet zijn door een (sectorale) cao of een neergelegd ondernemingsplan.
 • Er werd, naast de bestaande preliminaire voorwaarden, een nieuwe voorwaarde uitgeschreven. Welke voorwaarde (de bestaande of de nieuwe) je wil aanspreken als reden voor de tijdelijke werkloosheid bij bedienden kan de onderneming zelf kiezen.
 
  1. De bestaande voorwaarden: Klik hier om na te gaan of je voldoet aan één van de oorspronkelijke voorwaarden. Het gebruik van deze vorm van TW moet eveneens voorzien zijn in een sectorCAO, een ondernemingsCAO of een erkend ondernemingsplan als onderneming in moeilijkheden. Werkgevers met een syndicale afvaardiging voor bedienen moeten in eerste instantie onderhandelen omtrent deze CAO. Indien een onderhandelingsperiode van twee weken niets opleverde, kan men een ondernemingsplan neerleggen bij de FOD WASO ter erkenning en goedkeuring. Daarom is het sterk aangeraden om tijdig actie te ondernemen.
  2. De nieuwe preliminaire voorwaarde vormt een versoepelde overgangsregel en is van toepassing t.e.m. 31 december 2020. Deze voorwaarde stelt dat er een daling van minimum 10% van de omzet of de productie in het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de aanvraag (vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019) aangetoond moet worden. Daarenboven moet er aan de bediende twee vormingsdagen per maand TW aangeboden worden. Bij deze voorwaarde kan men de arbeidsovereenkomst van de bediende volledig schorsen voor maximaal 24 kalenderweken en gedeeltelijk schorsen voor maximaal 34 weken (in tegenstelling tot de initiële 16 en 26 kalenderweken). Klik hier voor het aanvraagformulier. In deze overgangsregeling is het niet vereist dat de FOD WASO het ondernemingsplan reeds goedkeurde of men een onderneming in moeilijkheden is. Omwille van deze versoepeling werd er een nieuw model voor het ondernemingsplan gepubliceerd op de website van de FOD WASO.
 • Wijzigingen bij arbeiders: de volledige schorsing kan vanaf 1 september voor maximaal 8 weken ingevoerd worden (in tegenstelling tot de initiële 4 weken), de grote schorsing kan voor maximaal 18 weken ingevoerd worden (itt de initiële 3 maanden).
 • Opgelet: de reden van tijdelijke werkloosheid dient tijdig gemeld te worden aan de RVA/ondernemingsraad/werknemer, de werknemer dient een controlekaart C3.2A te ontvangen, de ASR2 aangifte moet verricht en overhandigd worden aan de werknemer net zoals de ASR scenario 5.

IV. De werkloosheidsuitkeringen

Als tijdelijke werkloze krijg je een brutodagbedrag dat gelijk is aan 70% van uw brutodagloon (begrenst tot 2754,76 bruto per maand). Deze verhoging naar 70% is van toepassing, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid, t.e.m. 31 december 2020.

Echter, enkel wanneer je tewerkgesteld bent in een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of sector, zal je bij tijdelijke werkloosheid bovenop de uitkering een supplement van 5,63 euro per dag ten laste van de RVA toegekend krijgen. Deze regeling geldt alvast tot 31 december 2020. Dit supplement van 5,63 euro zal dus vanaf 1 september niet meer van toepassing zijn voor de overige systemen van tijdelijke werkloosheid.

Daarnaast zijn er eveneens enkele wijzigingen doorgevoerd aan verschillende steunmaatregelen en premies. Meer info hierover kan je hier terugvinden. 

In geval van vragen kan je steeds terecht bij het Corona-team van VGD via corona@vgd.eu of op onze corona info pagina op onze website.

 

 

VGD_Social_Visuals_Corona_Update_square

HR advisory

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je medewerkers zorgeloos laten reizen met hun bedrijfswagen doe je zo
duurzame groei
03 juli 2024

Je medewerkers zorgeloos laten reizen met hun bedrijfswagen doe je zo

Nu steeds meer huishoudens voor één wagen kiezen, wordt er steeds meer gereisd met bedrijfswagens. Waar moet je als werkgever op letten? Je leest het ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer