13 augustus 2020

COVID-19 - Welke steun kan ik nog bekomen in de komende maanden?

Nu we volop met de tweede golf van de COVID 19-crisis te kampen hebben, zetten wij een aantal steunmaatregelen op een rijtje waarop je gedurende de komende maanden een beroep kan doen.

I. Premies

1. Hinderpremie

Ondernemingen die hun fysieke locatie nog steeds verplicht moeten sluiten (bv. discotheken) kunnen nog steeds een beroep doen op de sluitingspremie van 160 EUR per dag.

2. Ondersteuningspremie (Meer info)

Ondernemingen die na heropening in de maand mei of juni nog steeds een omzetdaling hebben ervaren, kunnen genieten van een ondersteuningspremie van 2.000 EUR. De deadline voor de aanvraag van deze premie is verlengd tot eind augustus.

3. Vlaamse beschermingsmechanisme (NIEUW)

Ondernemingen die tijdens de maanden augustus en september nog steeds een omzetdaling ervaren van minimaal 60% in vergelijking met de overeenkomstige maanden in 2019, komen in aanmerking voor het Vlaams beschermingsmechanisme. Een vereiste hierbij is dat de omzetdaling het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad of een provincie (bv. de gouverneur van Antwerpen). De overige voorwaarden zijn gelijklopend met deze van de hinderpremie en de compensatiepremie (klik hier).

Het Vlaams beschermingsmechanisme voorziet in een premie die 7,5% van de omzet bedraagt, excl. BTW, in de referentieperiode van 1 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 en is beperkt tot maximaal 15.000 EUR. De subsidie wordt gehalveerd als de onderneming gedurende de maanden augustus en september 2020 in totaal minder dagen open was dan tijdens de voormelde referentieperiode.

De aanvraag moet uiterlijk op 15 november 2020 ingediend worden. Vanaf oktober 2020 zal de online applicatie beschikbaar zijn.

 

II. Vervangingsinkomens voor zelfstandigen

1. Verlenging bestaand overbruggingsrecht

Zelfstandigen hebben in juli en augustus nog steeds recht op het bestaande overbruggingsrecht op voorwaarde dat:

  • Zij gedurende juli en augustus hun activiteiten nog niet mogen heropstarten van de overheid (bv. dancings en massa-events)
  • Hun activiteiten in grote mate afhankelijk zijn van ondernemingen die hun activiteiten nog niet mogen heropstarten.
  • Zij vrijwillig hun activiteiten minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreken in de maanden juli en augustus. Hierbij zal bijkomend wel de band met COVID-19 en de impact hiervan op de activiteiten moeten aangetoond te worden.

De overheid heeft deze maatregel verlengd tot 31 december 2020 voor zelfstandigen die hun onderneming verplicht moeten sluiten. Het is vanaf 1 september dus niet meer mogelijk om van het overbruggingsrecht te genieten door je onderneming vrijwillig te sluiten.

2. Relance-uitkering voor actieve zelfstandigen met omzetdaling

Zelfstandigen die hun onderneming verplicht moesten sluiten tot 3 mei 2020 of langer en bij heropstart nog steeds moeilijkheden ondervinden, komen in aanmerking voor een relance-uitkering.

Hiervoor zal je moeten kunnen aantonen dat je gedurende het tweede kwartaal van 2020 een omzetdaling of vermindering van het aantal bestellingen van minstens 10% hebt ervaren in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019.

De relance-uitkering kent dezelfde omvang als het overbruggingsrecht (1.291,69 EUR / 1.614,10 EUR) en kan genoten worden voor de periode tot en met 31 oktober 2020.

 

III. Uitbreiding handelshuurlening voor de eventsector

De Vlaamse overheid heeft aangekondigd dat de regeling inzake de handelshuurlening uitgebreid wordt naar de eventsector. Dit houdt concreet in dat de Vlaamse overheid huurders in de eventsector twee maanden huur zal voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook één of twee maanden huur kwijtscheldt. Zo kunnen huurders tot 25.000 EUR lenen aan een rentevoet van 2% en moet pas na zes maanden gestart worden met de terugbetaling van de lening.

 

Bovenstaande geeft een overzicht van een aantal recent doorgevoerde maatregelen en de premies die vandaag nog kunnen worden aangevraagd. Daarnaast zijn er ook enkele wijzigingen doorgevoerd aan het systeem van de tijdelijke werkloosheid, die vind je hier.  Uiteraard blijven ook andere initiatieven die de overheid genomen heeft vandaag de dag nog van toepassing (Corona III, aanvraag thuiswerkvergoeding,…).

In geval van vragen kan je steeds terecht bij het Corona-team van VGD via corona@vgd.eu of op onze corona info pagina op onze website.

 

 

VGD_Social_Visuals_Corona_Update_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer