04 juli 2022

Roerende schenkingen? Registreer ze nu ook digitaal

Naast de fysieke afgifte van de documenten in het kantoor Rechtszekerheid of de verzending ervan per post, kan je roerende schenkingen nu ook gewoon digitaal registreren.

Sinds 1 mei 2022 is het immers mogelijk om een onderhandse schenking van roerende goederen online te registreren via het MyMinfin-portaal. Die online registratie staat onder meer open voor de bankgift. Dat is een overschrijving van de rekening van de schenker naar de rekening van de begiftigde, waarbij de partijen aangeven dat dit als een schenking gekwalificeerd wordt. De bewijsdocumenten die daarvoor werden opgemaakt, kunnen sinds 1 mei 2022 via MyMinFin aangeboden worden ter registratie van de schenking.

Waarom een schenking registreren?

Een registratie kan door partijen gewenst zijn met het oog op de zogenaamde overlevingsvoorwaarde. Indien de schenker overlijdt binnen een korte periode na de (ongeregistreerde) schenking, zal er geen schenkbelasting maar wel erfbelasting verschuldigd zijn op het schenkingsbedrag. In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een termijn van drie jaar. In het Waalse Gewest is dit (sinds 1 januari 2022) een periode van vijf jaar. De nieuwe registratiemogelijkheid geldt voor alle gewesten, maar per gewest gelden verschillende regels.

Hoe online registreren?

De bewijsdocumenten die je indient via het portaal moet je samenvoegen tot één (pdf-)document. Gaat het om een intentiebrief van de schenker en een latere bedankingsbrief van de begiftigde, dan moeten beide brieven dus samengevoegd worden. Bovendien moeten alle gegevens vermeld worden in de onderhandse bewijsdocumenten (o.m. de handtekening van begiftigde en van de schenker, wat zowel manueel kan als door middel van een digitale ondertekening via eID). Zijn alle verplichte gegevens opgenomen en voldoet het document aan de wettelijke voorwaarden voor registratie dan wordt zowel het betalingsbericht als registratierelaas eveneens online bezorgd via het MyMinfin-portaal.

De mogelijkheid werd gecreëerd om een schenking door een derde partij te laten registreren. Het bewijsdocument kan dus ter registratie aangeboden worden in eigen naam – als schenker of begiftigde - maar ook in naam van iemand anders. Hiervoor dient louter het rijksregisternummer van de schenker of de begiftigde ingegeven te worden. Dit is een interessant alternatief in het geval de schenker of begiftigde in de onmogelijkheid verkeert om het document ter registratie aan te bieden.

De indiening van een document ter registratie via het MyMinfin-portaal kan overigens op elk moment van de dag, elke dag van de week. Dit betekent echter niet dat het mogelijk wordt om 24/7 online een roerende schenking te registreren. Het tijdstip van registratie wordt namelijk anders vastgesteld naargelang het Gewest waar de schenker inwoner is en naargelang het moment van indiening via het online portaal.

Tijdstip van registratie

Is de schenker inwoner van het Vlaamse Gewest dan wordt de schenking geregistreerd op het moment van indiening van de documenten via MyMinfin. Gebeurt dit buiten de kantooruren, bijvoorbeeld ’s avonds of op een feestdag, dan zal de schenking pas de eerstvolgende werkdag geregistreerd worden.

Is de schenker inwoner van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Waalse Gewest dan vindt de registratie van je schenking pas plaats na betaling van de schenkbelasting op de rekening van het Kantoor Rechtszekerheid.

Dit is een belangrijk aandachtspunt wanneer de schenker in extremis wil overgaan tot registratie van zijn schenking (bijvoorbeeld bij ernstige gezondheidsproblemen). Er is vooralsnog geen sprake van een “instant” online registratie. Een registratie in extremis kan nog steeds door de fysieke aanbieding van de schenkingsdocumenten in een registratiekantoor, maar ook hier dient rekening te worden gehouden met de openingsuren van het registratiekantoor.

De beste oplossing voor een registratie in extremis blijft dus nog steeds de neerlegging onder de minuten van een Belgische notaris terwijl de schenker nog in leven is. De notaris maakt een akte op waaraan het onderhandse bewijsdocument wordt gehecht en waarin niet alleen de datum maar ook het exacte tijdstip van de neerlegging wordt opgenomen. Op dat moment is de schenkbelasting verworven voor de fiscus, waardoor er dus geen erfbelasting meer zal verschuldigd zijn bij overlijden van de schenker. Zelfs niet indien de schenker overlijdt vóór de aanbieding van registratie van de akte.

Daarnaast is het ook niet mogelijk om een buitenlandse notariële schenkingsakte aan te bieden via het MyMinfin-portaal. De aanbieding van deze in het buitenland verleden akte moet op uitgifte, afschrift of uittreksel gebeuren en dus op papier in plaats van via de digitale weg.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat de online mogelijkheid tot registratie van een roerende schenking een flinke administratieve vereenvoudiging biedt. Desondanks blijven enkele waardevolle verbeteringen uit: een instant online registratie en online registratie van de buitenlandse notariële schenkingsakten werden (nog?) niet opgenomen in de vernieuwde werkwijze. Dit valt te betreuren, maar neemt niet weg dat het een uitstekende stap in de goede richting is, namelijk die van een eminent moderne en digitale dienstverlening van de overheidsinstanties.

Ben je er graag zeker van dat je schenking correct en tijdig geregistreerd wordt? En wil je zo het risico op hoge erfbelasting voor je begiftigden vermijden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze vermogensplanners. Zij begeleiden je graag bij al je vragen over je familiale planning.

 

Laure_Verhoeven

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner
Slimme groei Optimaal beheer
08 december 2023

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner

Familiebedrijf Govaere gaat terug tot 1921, toen Leon Govaere startte met een eenmanszaak. Vandaag voert de bouwonderneming projecten uit over ...

Lees meer
Goed ondernemersadvies
Slimme groei Optimaal beheer
06 december 2023

Goed ondernemersadvies "remt je ook af wanneer het nodig is": Viandybel in de kijker

De oprichters noemen zich "geen papier- en cijfermensen". Zonder zicht op de papieren en de cijfers kun je echter neit optimaal ondernemen. Daarom ...

Lees meer
Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers
Slimme groei Optimaal beheer Tax
29 november 2023

Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers

Hoe behoud je talent in een periode waarin de war for talent heviger woedt dan ooit tevoren? Hoe zorg je ervoor dat vooral key werknemers duurzaam ...

Lees meer