09 november 2020

Tijdelijke werkloosheid: terugkeer naar de vereenvoudigde procedure

Je hoorde het afgelopen week waarschijnlijk al in het nieuws: werkgevers kunnen opnieuw een beroep doen op de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hun werknemers! Is deze procedure gelijkaardig aan deze tijdens de 1ste lockdown? Moet je als werkgever dan nog erkend zijn als uitzonderlijk hard getroffen onderneming? Geldt er voor de werknemers die thuis moeten blijven wegens quarantaine of de opvang van een kind een andere procedure? 

1. In welke gevallen kan je van deze vereenvoudigde procedure gebruik maken?

Alle tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het coronavirus kan vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 opnieuw beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is dus van geen enkel belang meer of je als onderneming erkend bent als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Ook voor werknemers die niet ziek zijn, maar thuis moeten blijven wegens quarantaine of die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind (omdat de school, de kinderopvang of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is of omdat het kind in quarantaine is) kan voortaan de vereenvoudigde procedure worden toegepast.


2. Welke formaliteiten moet je als werkgever vervullen?

De werkgever moet enkel een ASR scenario 5 indienen. Dit is de elektronische aangifte waarin de werkgever aangifte doet van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld.

Hierbij moet de werkgever aanduiden:

  • als reden van de tijdelijke werkloosheid: ‘overmacht’;
  • als reden van de overmacht: ‘coronavirus’.
  • bij de code ‘aard van de dag’: ‘5.4. Deze aangifte wordt gelijkgesteld met de verplichte mededeling’.

Dit betekent dat je als werkgever geen mededeling aan de RVA moet sturen, noch een controlekaart aan jouw werknemers moet afleveren.

3. Welke formaliteiten moet jouw werknemer vervullen?

Indien je werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, kan hij/zij daarvoor het vereenvoudigde formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA gebruiken. Dit formulier dient jouw werknemer te bezorgen aan zijn uitbetalingsinstelling.

Indien de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd toegepast omwille van quarantaine van een werknemer of omwille van de opvang van een kind (omdat de school, de kinderopvang of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is of omdat het kind in quarantaine is), dan dient het quarantaineattest of het attest sluiting corona door de werknemer aan de werkgever te worden afgegeven. De werkgever dient dit attest bij te houden en voor te leggen bij een eventuele controle door de RVA.

Dit zijn de enige formaliteiten die jouw werknemer in orde moet brengen. Hij/zij moet geen controlekaart bijhouden.

4. Hoeveel uitkering krijgt jouw werknemer?

Voor de periode tot en met 31 maart 2021 ontvangt jouw werknemer een uitkering die gelijk is aan 70% van zijn/haar gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 EUR per maand), ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid.

Daarbovenop ontvangen alle werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (behalve voor medische overmacht) een supplement van 5,63 EUR per dag. Dit supplement wordt ten laste genomen door de RVA.

Tot 31 maart 2021 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen.

Als werkgever kan je ook steeds zelf een supplement toekennen aan je tijdelijk werkloze werknemers. Dit supplement is vrijgesteld van RSZ-bijdragen. De RSZ stelt als enige voorwaarde dat dit niet tot gevolg mag hebben dat de tijdelijk werkloze werknemer netto meer zou ontvangen dan wanneer hij/zij gewerkt zou hebben.

5. Wat indien je als werkgever reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken verstuurde?

Indien je als werkgever reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken verstuurde, omdat je onderneming niet uitzonderlijk hard getroffen was of niet behoorde tot een uitzonderlijk hard getroffen sector, dan kan je zonder problemen en zonder verdere formaliteiten overstappen naar de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Het volledige bericht van de RVA kan je raadplegen via deze link.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze VGD-adviseurs van de dienst Employment & Benefits of via corona@vgd.eu.

HR Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner
Slimme groei Optimaal beheer
08 december 2023

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner

Familiebedrijf Govaere gaat terug tot 1921, toen Leon Govaere startte met een eenmanszaak. Vandaag voert de bouwonderneming projecten uit over ...

Lees meer
Goed ondernemersadvies
Slimme groei Optimaal beheer
06 december 2023

Goed ondernemersadvies "remt je ook af wanneer het nodig is": Viandybel in de kijker

De oprichters noemen zich "geen papier- en cijfermensen". Zonder zicht op de papieren en de cijfers kun je echter neit optimaal ondernemen. Daarom ...

Lees meer
Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers
Slimme groei Optimaal beheer Tax
29 november 2023

Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers

Hoe behoud je talent in een periode waarin de war for talent heviger woedt dan ooit tevoren? Hoe zorg je ervoor dat vooral key werknemers duurzaam ...

Lees meer