30 oktober 2020

Sluiting van school of kinderdagverblijf: zitten uw werknemers met de handen in het haar?

Meer en meer scholen, kinderdagverblijven en opvangcentra zijn genoodzaakt om te sluiten wegens coronabesmettingen. In Vlaanderen werd de herfstvakantie verlengd tot 15 november 2020 en virologen roepen ouders op om hun kinderen niet naar de grootouders te brengen. Maar wat als jouw werknemers geen alternatief vinden voor de opvang van hun minderjarige kinderen? Wat zijn de mogelijkheden als werkgever?

In een vorige artikel reikten onze adviseurs HR advisory enkele praktische handvaten aan om een optimale thuiswerksituatie te bewerkstelligen voor je medewerkers.

Lees hier onze blogpost over de thuiswerkrevolutie

 

Om ouders te helpen met de combinatie van hun werk en de opvang van hun kinderen konden zij tot voor kort een beroep doen op het corona-ouderschapsverlof. Deze maatregel liep echter op 30 september 2020 af. In de plaats daarvan kan jouw werknemer die zijn/haar kind thuis moet opvangen ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of het opvangcentrum voor de periode van 1 oktober 2020 t.e.m. 31 december 2020 een beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.


I. Voor welke situaties kan een werknemer beroep doen op deze vorm van tijdelijke werkloosheid ?


In principe kan jouw werknemer een beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de volgende gevallen:

 • het minderjarig kind waarmee jouw werknemer samenwoont, moet thuis blijven omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school (gedeeltelijk) gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • het kind met een handicap dat jouw werknemer ten laste heeft, kan niet naar het opvangcentrum voor personen met een handicap gaan, omdat het centrum (gedeeltelijk) gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te beperken.


Om beroep te kunnen doen op deze vorm van tijdelijke werkloosheid moet de werknemer het attest sluiting corona door het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum laten invullen, zelf vervolledigen, ondertekenen en aan jou als werkgever bezorgen. Dit attest kan je downloaden op de website van de RVA via deze link.

Opgelet: de werkgever mag deze aangevraagde tijdelijke werkloosheid door de werknemer op grond van dit attest niet weigeren ! Uiteraard kan je aan jouw werknemers wel alternatieve oplossingen voorstellen (zie verder onder punt 3).

II. Welke stappen moet je als werkgever ondernemen voor deze vorm van tijdelijke werkloosheid ?

De verdere procedure die je als werkgever moet volgen, verschilt naargelang jouw onderneming al dan niet behoort tot één van de uitzonderlijk hard getroffen sectoren of ondernemingen.

Met ingang van 1 september 2020 werden de voorwaarden waaronder ondernemingen een beroep konden doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, verstrengd. Om nog in aanmerking te komen voor deze vereenvoudigde procedure dient jouw onderneming ofwel

 • bepaalde activiteiten uit te oefenen die behoren tot een uitzonderlijk hard getroffen sector die voorkomt op een door de Minister van Werk vastgelegde lijst,
 • ofwel tijdens het 2de kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht (corona) te hebben ten opzichte van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen.

Behoort jouw onderneming niet tot de uitzonderlijk hard getroffen sectoren of ondernemingen, dan kan je als werkgever geen gebruik meer maken van de vereenvoudigde procedure. In dit geval moet je als werkgever de gewone procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht volgen die meer administratieve formaliteiten met zich meebrengt.

De te volgen procedure wordt verder toegelicht in de onderstaande checklist.

III. Alternatieven voor tijdelijke werkloosheid

Jouw werknemer is niet verplicht om een beroep te doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er bestaan uiteraard ook andere mogelijkheden opdat jouw werknemers thuis kunnen blijven om zijn/haar kinderen op te vangen. Wij lijsten ze hieronder even voor jou op:

a) Telewerk

Laat de functie van jouw werknemer toe om van thuis uit te werken? Dan kan je overeenkomen dat hij/zij telewerkt tot zolang zijn/haar kind opnieuw naar het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum kan gaan. Indien de organisatie van jouw onderneming dit toelaat, kan je eventueel aan jouw werknemers de mogelijkheid bieden om te werken buiten hun normale arbeidsuren. Op die manier kunnen zij overdag hun kinderen opvangen en bijv. ’s morgens vroeg of ’s avonds, nadat de kinderen in bed liggen, werken. Onze VGD-adviseurs helpen jou graag op weg bij het formaliseren en praktisch uitrollen van telewerk binnen jouw onderneming.

b) Vakantie of overuren

Heeft jouw werknemer nog enkele vakantie- of ADV-dagen op de teller staan? Of moet hij/zij nog overuren recupereren? Dan kan je aan jouw werknemer voorstellen om verlof- of inhaalrustdagen op te nemen in plaats van gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Tenslotte is dit financieel ook voordeliger voor jouw werknemer: hij/zij ontvangt dan 100% van zijn/haar loon in plaats van 70% van zijn/haar geplafonneerd loon.

c) Ouderschapsverlof of tijdskrediet

Zoals reeds vermeld kan jouw werknemer op vandaag geen gebruik meer maken van het corona-ouderschapsverlof. Deze tijdelijke maatregel liep reeds af op 30 september 2020. Dit belet jouw werknemer evenwel niet om het klassieke ouderschapsverlof of tijdskrediet op te nemen. Hiervoor is vereist dat het kind van jouw werknemer een bepaalde leeftijdsgrens niet heeft overschreden. In het geval van ouderschapsverlof dient het kind jonger te zijn dan 12 jaar, ingeval van tijdskrediet staat de leeftijdsgrens op 8 jaar.

Checklist

Worden jouw werknemers geconfronteerd met een sluiting van de school, het kinderdagverblijf of het opvangcentrum van hun kinderen? Dan geven wij jou volgende tips mee:

 1. Bekijk samen met jouw werknemer wat de mogelijkheden zijn om de opvang van zijn/haar kinderen mogelijk te maken. Misschien kan jouw werknemer wel telewerken of verlof opnemen. Op die manier behoudt hij/zij zijn/haar volledig loon.
 2. Is telewerk niet mogelijk of heeft jouw werknemer niet voldoende verlof meer op de teller staan, dan kan hij/zij een beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Kijk in dit geval als werkgever goed na of je al dan niet gebruik kan maken van de vereenvoudigde procedure.
 3. Is de vereenvoudigde procedure van toepassing op jouw onderneming? Dan kan je probleemloos verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Je moet als werkgever dus geen mededeling naar de RVA versturen, noch een controlekaart afleveren aan jouw werknemers. Jouw sociaal secretariaat zal de uren tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op het einde van de maand aangeven in de elektronische aangifte ‘ASR scenario 5’. Vergeet bovendien niet om het attest sluiting corona van jouw werknemer goed bij te houden, zodat je dit kan voorleggen ingeval van controle door de RVA.
 4. Kom je niet in aanmerking voor deze vereenvoudigde procedure? Dan moet je enkele extra stappen volgen:
  • Bespreek met jouw sociaal secretariaat wie de elektronische aangifte (ASR scenario 2) en de online melding aan RVA zal voltooien bij het begin van de tijdelijke werkloosheid. Zowel het sociaal secretariaat als de werkgever kunnen deze aangifte voltooien.
  • Informeer daarenboven het bevoegde werkloosheidsbureau zo snel als mogelijk. Dit doe je door het attest overmacht wegens sluiting door te sturen naar tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be. De XX vervang je door het bevoegde werkloosheidsbureau. Voeg in jouw mail het ticketnummer toe dat je verkreeg bij de online kennisgeving van de tijdelijke werkloosheid.
  • Bezorg vervolgens de controlekaart C3.2a aan jouw medewerker. De medewerker zal deze controlekaart nodig hebben om de uitkering aan te vragen bij zijn/haar uitbetalingsinstantie.
  • Het sociaal secretariaat zal tot slot de uren tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op het einde van de maand aangeven in de elektronische aangifte ASR scenario 5.

 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze VGD-adviseurs van de dienst Employment & Benefits of HR advisory:

 

charlotte priem-1Charlotte Priem, Employment & Benefits

M: charlotte.priem@vgd.eu 

 

 

SVP profielfotoSara Van Puyvelde, HR advisory

M: sara.van.puyvelde@vgd.eu 

 

 

HR Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Podcast #6: klant aan het woord
Legal HR Legal
15 juli 2024

Podcast #6: klant aan het woord

Ondernemen, dat is je vastbijten in iets en niet meer loslaten. Zo gaat het ook voor Lennert De Gelder, die intussen bijna tien jaar actief is in het ...

Lees meer
Jobstudenten anno 2024: kinderspel?
HR Legal
26 juni 2024

Jobstudenten anno 2024: kinderspel?

Een jongere laten werken onder het statuut van jobstudent is voordelig voor hen én voor jou. Zij verdienen iets bij, doen ervaring op en krijgen een ...

Lees meer
Podcast #4: op goede papieren slaap je beter
Legal HR Legal
04 juni 2024

Podcast #4: op goede papieren slaap je beter

In onze podcast “Feit of fabel: jouw ondernemersvragen uitgeklaard!” stelt Sarah haar podcastgasten vragen die men niet altijd durft te stellen, en ...

Lees meer