28 september 2017

Open Bedrijvendag zondag 1 oktober 2017: mag u uw werknemers tewerkstellen?

Werknemers worden gevraagd om die dag te komen werken. Maar mag er op wel op zondag gewerkt worden? Dient u de werknemers extra te betalen? We zetten graag even de spelregels op een rij.  

1. Zondagarbeid

Werken op zondag is in principe niet toegelaten door de Arbeidswet van 16 maart 1971. Hierop bestaan echter talloze uitzonderingen. Zo laat artikel 66 van de arbeidswet toe om personeel op zondag tewerk te stellen voor deelneming aan manifestaties van alle aard, onder meer aan salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en manifestaties. De Open Bedrijvendag kan beschouwd worden als een manifestatie van alle aard, u kan uw werknemers dus laten werken.   

2. Betaling loon

De tijd dat uw werknemers op zondag aanwezig zijn, is uiteraard arbeidstijd en dient dus als dusdanig vergoed te worden. In principe heeft de werknemer recht op zijn ‘normaal’ loon. Daarnaast kan er in uw sector (Paritair Comité) een toeslag voorzien zijn voor het werken op zondag.  Werknemers die op zondag werken, hebben eveneens recht op onbetaalde inhaalrust, die toegekend dient te worden binnen de 6 dagen volgend op de gewerkte zondag.

De duur van de inhaalrust bedraagt een volledige dag of een halve dag afhankelijk van het feit of de tewerkstelling meer of minder bedraagt dan 4 uur.  Bovendien mag de duur van de inhaalrust samenvallen met de normale dag van inactiviteit in de onderneming (in de meeste ondernemingen is dat een zaterdag). 

3. Overwerk

Indien de werknemers tijdens de voorafgaande week gewerkt hebben volgens hun gewone voltijdse uurrooster, kan er sprake zijn van overuren door hen te laten werken op zondag. Indien de normale arbeidsduurgrenzen overschreden worden, zullen de overuren gepresteerd op zondag recht geven op overloon van 100%. 

Daarnaast geven de gepresteerde overuren recht op betaalde inhaalrust die dient te worden toegekend binnen het kwartaal,  tenzij de sector de referteperiode zou verlengd hebben. Overuren gepresteerd op zondag geven dus twee keer recht op inhaalrust, één keer inhaalrust voor het werken op zondag (onbetaald) en één keer voor de presteerde overuren (betaald).

Tot slot, dient u er rekening mee te houden dat overuren – tenzij het zou gaan om ‘vrijwillige’ overuren – slechts toegelaten zijn in de bij de Arbeidswet voorziene gevallen én mits naleving van de voorziene formaliteiten.  

De Open Bedrijvendag kan in principe niet beschouwd worden als een reden om uw werknemers overuren te laten presteren. In de praktijk blijkt echter dat de inspectiediensten de neiging hebben hier soepel mee om te gaan. 

De houding van het Toezicht op de Sociale Wetten kan echter variëren tussen de verschillende regionale diensten.  Indien er sprake zou zijn van overuren, is het dan ook ten zeerste aangewezen u voorafgaandelijk te informeren bij de bevoegde regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten en hen (schriftelijk) op de hoogte te brengen. Indien er een vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming, zal u ook hen voorafgaandelijk informeren over de overuren die gepresteerd zullen worden. De tijdelijke uurroosters worden 24 uren op voorhand bekendgemaakt via aanplakking in de onderneming. 

 

Gerelateerde artikelen

Video Experience Day Award
Slimme groei Optimaal beheer
07 juni 2023

Video Experience Day Award

Op 6 juni ging de 24ste editie van de Video Experience Day door. Deze samenwerking tussen Kanaal Z en de AP Hogeschool, verzamelde de beste corporate ...

Lees meer
De tax shelter anno 2023
Optimaal beheer Tax
12 mei 2023

De tax shelter anno 2023

De tax shelter is een fiscaal omkaderd investeringsproduct in audiovisuele werken, podiumkosten en sinds 1 januari 2023 ook  videogames.  Dit ...

Lees meer
Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit
Optimaal beheer Tax
06 april 2023

Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit

Op Europees en Belgisch niveau is het wetgevend initiatief genomen om een "overwinstbelasting" in te voeren. Waarover gaat het juist en wat is de ...

Lees meer