23 oktober 2020

Heeft de overschakeling naar wintertijd een impact op het loon van je werknemers?

Tijdens de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2020 schakelt België over naar wintertijd. De klok wordt dan één uur teruggedraaid: 3 uur wordt 2 uur. Kan dit ertoe leiden dat je als werkgever hierdoor méér loon moet uitbetalen?

Voor werknemers die geen ploegenarbeid verrichten, stellen wij je alvast gerust. Voor hen is er geen impact door de uurwisseling: de werknemers die geen ploegenarbeid verrichten, ontvangen gewoon hun normaal loon op maandbasis (bedienden) of uurbasis (arbeiders) voor de effectief gewerkte uren.

Voor werknemers die wel ploegenarbeid verrichten en die tewerkgesteld worden op de nacht waarop de uurwisseling plaatsvindt (de nacht van 24 op 25 oktober 2020), is er echter wel een impact.

Een voorbeeld om deze impact aan te tonen: stel, de afwisseling van de nachtploeg door de ochtendploeg vindt telkens plaats om 7 uur ’s morgens. Echter, door de overschakeling naar wintertijd duurt het nu één uur langer vooraleer het 7 uur ’s morgens is. De nachtploeg heeft dus één uur langer dan normaal gewerkt. Wat is de impact hiervan op hun loon?

CAO 30

Om het probleem van de uurwisseling op te vangen voor werknemers die ploegenarbeid verrichten, sloten de nationale partners reeds in 1977 de collectieve arbeidsovereenkomst n° 30 betreffende de problemen die rijzen inzake beloning van sommige werknemers bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur (hierna: ‘CAO 30’).

Deze CAO is niet van toepassing op werknemers die weliswaar ploegenarbeid verrichten, maar hiervoor ook een forfaitair maandloon zouden ontvangen.

Twee hypotheses

CAO 30 maakt een onderscheid tussen twee hypotheses. Enerzijds zijn er de werknemers die zowel ploegenarbeid verrichten op de nacht van de omschakeling naar het winteruur als op de nacht van de omschakeling van het zomeruur, anderzijds heb je de arbeiders die slechts ploegenarbeid verrichten op één van deze twee nachten.

Hypothese 1: de werknemers werken tijdens de beide nachten (zowel op nacht overschakeling zomeruur als op nacht overschakeling winteruur)

Indien dezelfde werknemers reeds ploegenarbeid hebben verricht tijdens de nacht van 28 op 29 maart 2020 (overschakeling zomeruur) en eveneens zullen werken tijdens de nacht van 24 op 25 oktober 2020 (overschakeling winteruur), dan werken zij respectievelijk 7 uur en 9 uur.

Deze uren compenseren elkaar. De CAO bepaalt dus dat deze werknemers voor elk van deze nachten het loon zullen ontvangen dat overeenstemt met 8 uren. In maart werden ze dus 1 uur extra uitbetaald, in oktober 1 uur minder. Dit extra uur loon in maart moet worden gezien als een vervroegde betaling van het 9de uur dat zij zullen werken bij de overschakeling naar de wintertijd in oktober.

Werkten de werknemers dus ook reeds tijdens de nacht van 28 op 29 maart 2020? Dan hoef jij geen extra uur uit te betalen in oktober.

Hypothese 2: de werknemers werkten slechts 1 van beide nachten (ofwel enkel de nacht van overschakeling zomeruur, ofwel enkel de nacht van overschakeling naar winteruur)

Indien het niet mogelijk zou zijn om dezelfde werknemers tijdens beide nachten te laten werken, dan geldt de volgende regeling:

I. Werknemers die enkel tijdens de nacht van de overschakeling naar zomertijd werken

De werknemers die tijdens de nacht van de overschakeling naar zomertijd ploegenarbeid hebben verricht (7 uur arbeid), dienden hiervoor het normale loon dat overeenstemt met 8 uren te ontvangen (8 uur loon).

Worden zij niet tewerkgesteld tijdens de nacht van de overschakeling naar wintertijd, dan gebeurt er geen compensatie en blijft dat extra uur loon verworven (8 uur loon voor 7 uur effectieve arbeid). Dit is vanzelfsprekend niet zo voordelig voor de werkgever.

In de nacht van de omschakeling naar wintertijd, kan je dus best diezelfde werknemers inzetten die ook reeds gewerkt hebben in de nacht van de omschakeling naar zomertijd.

II. Werknemers die enkel tijdens de nacht van de overschakeling naar wintertijd werken

De werknemers die géén ploegenarbeid hebben verricht op de nacht van overschakeling naar zomertijd, maar énkel zullen werken tijdens de nacht van de overschakeling naar wintertijd (9 uur arbeid), dienen hiervoor toch het loon te ontvangen voor alle gewerkte uren (9 uur loon). Om dit extra uur loon te compenseren, kan je diezelfde werknemers óók best inzetten op de nacht van de overschakeling naar het winteruur.

Hieronder vatten wij bovenvermelde regelingen voor je samen in een tabel:


 

Loon verschuldigd voor

 

zomeruur

winteruur

ploegenarbeid (cao nr. 30):

overschakeling zomer- en winteruur

-  enkel overschakeling zomeruur

-  enkel overschakeling winteruur  

 

 

8 uur loon

8 uur loon

/

 

8 uur loon

/

9 uur loon

geen ploegenarbeid

7 uur loon 9 uur loon

 


CHECKLIST

Ben jij een werkgever waarvan de werknemers ploegenarbeid verrichten en tewerkgesteld worden in de nachten waarin de overschakeling naar zomertijd & wintertijd plaatsvindt, en die geen forfaitair loon ontvangen? Dan geven wij jou de volgende tips mee:

1. Verifieer welke werknemers hebben gewerkt in de nacht van de overschakeling naar het zomeruur (28 op 29 maart 2020), en zet bij voorkeur deze werknemers opnieuw in voor de nacht van de overschakeling naar het winteruur (24 op 25 oktober 2020).

2. Communiceer actief richting je sociaal secretariaat: vb. indien op beide nachten dezelfde werknemers worden tewerkgesteld, dient erover gewaakt te worden dat er voor de 9 gewerkte uren in de nacht van 24 op 25 oktober slechts 8 uren worden uitbetaald (aangezien dit extra gewerkte uur gecompenseerd wordt met het uur dat minder werd gewerkt tijdens de nacht van de overschakeling naar zomertijd).

3. Naar de toekomst toe: probeer steeds dezelfde werknemers in te zetten op beide nachten van de omschakeling naar zomertijd en wintertijd. Zo ondervind jij als werkgever zeker geen negatief effect van de uurwisseling op de loonuitbetaling.

Heb je hierover bijkomende vragen, aarzel dan zeker niet om onze adviseurs te contacteren.

 

HR Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner
Slimme groei Optimaal beheer
08 december 2023

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner

Familiebedrijf Govaere gaat terug tot 1921, toen Leon Govaere startte met een eenmanszaak. Vandaag voert de bouwonderneming projecten uit over ...

Lees meer
Goed ondernemersadvies
Slimme groei Optimaal beheer
06 december 2023

Goed ondernemersadvies "remt je ook af wanneer het nodig is": Viandybel in de kijker

De oprichters noemen zich "geen papier- en cijfermensen". Zonder zicht op de papieren en de cijfers kun je echter neit optimaal ondernemen. Daarom ...

Lees meer
Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers
Slimme groei Optimaal beheer Tax
29 november 2023

Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers

Hoe behoud je talent in een periode waarin de war for talent heviger woedt dan ooit tevoren? Hoe zorg je ervoor dat vooral key werknemers duurzaam ...

Lees meer