13 maart 2020

UPDATE 13/03 - Financiële moeilijkheden door coronavirus? De overheid biedt verschillende steunmaatregelen

Dit artikel is verouderd. lees hier de laatste nieuwe update

Door de maatregelen die de regering gisterenavond heeft genomen, zullen vermoedelijk veel bedrijven effectief getroffen zijn. Ook in deze moeilijke tijden, staan wij klaar om jullie zo goed als mogelijk te begeleiden.

Indien je op enige manier hinder ondervindt van het Coronavirus, kan je eventueel een beroep doen op onderstaande steunmaatregelen die de overheid heeft voorzien. Deze steunmaatregelen gelden (voorlopig) tot 30 juni 2020.

Als ondernemer heb je in deze moeilijke tijden heel wat vragen. Weet dat onze adviseurs voor jou klaar staan. Mail je vraag naar corona@vgd.eu en onze adviseurs komen spoedig naar je terug met een antwoord op je vraag.

We overlopen hierbij de belangrijkste steunmaatregelen:

 

Tijdelijke werkloosheid

Ondernemingen kunnen beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. Concreet zijn er twee vormen die kunnen ingeroepen worden als je te maken krijgt met het Coronavirus:

  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  • tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Elk systeem heeft een aantal zeer specifieke voorwaarden. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt zowel voor arbeiders als bedienden. De RVA bevestigde ons dat indien je onderneming valt onder één van de verplichte sluitingsmaatregelen van de regering je beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken geldt eveneens voor arbeiders of bedienden doch enkel voor arbeiders is dit zeer eenvoudig in te voeren. In dat geval moet je enkel aantonen dat het normale arbeidsritme niet meer kan gelden. Voor bedienden zijn er echter bijkomende voorwaarden en zal het niet altijd eenvoudig zijn om tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken in te voeren. We verwijzen je hiervoor naar onze een afzonderlijke nota over dit onderwerp “tijdelijke werkloosheid en Corona”).

Voorbeeld: Als werkgever van een restaurant moet je verplicht de deuren sluiten. Je kan een aanvraag tijdelijke werkloosheid doen wegens overmacht en dit zowel voor je arbeiders als bedienden. Ben je een werkgever en toeleverancier van dit restaurant (b.v. wijnen) en kom je door de sluiting ook in moeilijkheden dan kan je beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Voor je arbeiders zal de aanvraag eenvoudig aanvaard worden, voor de bedienden zullen bijkomende voorwaarden aangetoond moeten worden.

 Voor uitzendkrachten gelden ook afzonderlijke voorwaarden.

 Wij raden aan om zeker contact op te nemen met jullie dossierbeheerder bij het sociaal secretariaat indien er bepaalde werknemers niet aan de slag kunnen gaan naar aanleiding van het Coronavirus.

Dit artikel is verouderd. lees hier de laatste nieuwe update

Sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers kunnen een minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor hun werkgeversbijdragen van het 1ste en 2e kwartaal 2020, waardoor de schuld afgelost kan worden aan de hand van maandelijkse afbetalingen.   

Fiscale maatregelen

Ondernemingen kunnen voor de betaling van verscheidene belastingen (bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) en afbetalingsplan verkrijgen (tot 30 juni 2020), alsook een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boetes.

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude, noch uit structurele betalingsmoeilijkheden en de voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.

Er dient per schuld een aanvraag ingediend worden en dit op het moment van de ontvangst van het aanslagbiljet of betaalbericht. De aanvraag wordt ingediend bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) dat fungeert als een contactpunt voor het geheel van de fiscale maatregelen. Uiteraard kunnen wij hiervoor verder het nodige doen. Dit kan via bijgevoegd document.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen een aanvraag indienen om de betaling van hun sociale bijdragen uit te stellen. In dat geval moet de aanvraag gebeuren

  • voor 31/03/2020 voor de kwartaalbijdragen van het eerste en het tweede kwartaal 2020 en ,
  • voor 15/06/2020 voor de bijdragen van het tweede kwartaal van 2020.

Verder kunnen de zelfstandigen eveneens een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen vragen voor het jaar 2020 indien hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels. Tot slot kan er ook een vrijstelling gevraagd worden indien de sociale bijdragen ingevolge het Coronavirus niet meer betaald kunnen worden.

Overbruggingsrecht zelfstandigen

Zelfstandigen die hun activiteiten langer dan een week moeten staken door het Coronavirus, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vervangingsinkomen. Bent u in de onmogelijkheid om enige activiteit uit te oefenen, dan neemt u best contact op met uw sociaal verzekeringsfonds om na te gaan of u in aanmerking komt voor een uitkering.

Dit artikel is verouderd. lees hier de laatste nieuwe update

Eenmalige forfaitaire premie (Vlaamse overheid)

Daarnaast wordt er een éénmalige forfaitaire premie voorzien voor bedrijven die geconfronteerd worden met een verplichte sluiting (periode tot 3 april):

  • Weekendsluiting:    2.000 EUR
  • Volledige sluiting:   4.000 EUR

Indien de verplichte sluiting verlengd wordt, zullen de maatregelen verdergezet worden a rato van een vergoeding van 160 EUR/dag (zowel voor weekendsluiting, als volledige sluiting). De aanvraagprocedure is gelijk aan de huidige aanvraagprocedure voor hinder bij grote werken.

Crisiswaarborg (Vlaamse overheid)

Ondernemingen in financiële moeilijkheden zullen bij hun banken een nieuwe schuldenregeling kunnen aanvragen. De Vlaamse regering zal met betrekking tot deze nieuwe schuldenregeling garant staan voor 75%.

Uitstel onroerende voorheffing (Vlaamse overheid)

De aanslagbiljetten worden uitgesteld tot september.

 

Meer informatie

Daarnaast kunnen jullie ook op volgende website heel veel nuttige en up-to-date informatie terugvinden betreffende het Coronavirus op de website van VLAIO: klik hier

Aarzel niet ons te contacteren indien je bijkomende vragen, bekommernissen of ongerustheden hebt! Wij volgen dit voor jou ook mee op om je zo optimaal mogelijk te begeleiden en adviseren. Neem contact op met onze adviseurs via corona@vgd.eu of bekijk onze FAQ

Corona artikel_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer