18 maart 2020

UPDATE 18/03 - Financiële moeilijkheden door coronavirus? De overheid biedt verschillende steunmaatregelen

Door de maatregelen die de regering gisterenavond heeft genomen, zullen vermoedelijk veel bedrijven effectief getroffen zijn. Ook in deze moeilijke tijden, staan wij klaar om jullie zo goed als mogelijk te begeleiden. Heb je vragen? Contacteer onze adviseurs op corona@vgd.eu of bekijk onze FAQ op onze website

Indien je op enige manier hinder ondervindt van het Coronavirus, kan je eventueel een beroep doen op onderstaande steunmaatregelen die de overheid heeft voorzien.

We overlopen hierbij de belangrijkste steunmaatregelen:

Fiscale maatregelen: algemeen uitstel van betaling

BTW

Uitstel van indiening

Er wordt volgend uitstel verleend voor de periodieke btw-aangiftes alsook voor de intracommunautaire opgaven:

Aangifte van

Termijn verlengd tot

Februari 2020

6 april 2020

Maart 2020

7 mei 2020

Eerste kwartaal 2020

7 mei 2020

   

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

Voor de jaarlijkse klantenlisting wordt de termijn met een maand verlengd tot 30 april 2020.  Voor belastingplichtigen die hun activiteit hebben stopgezet dienen een jaarlijkse klantenlisting in te dienen ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

Uitstel van betaling

Er wordt een automatisch uitstel van betaling van verleend van twee maanden, zonder dat er boetes of nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn:

Betaling voor

Termijn verlengd tot

Maandaangifte – februari 2020

20 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

20 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1° kwartaal 2020

20 juni 2020

 

Vennootschapsbelasting, personenbelasting, belasting niet-inwoners en rechtspersonenbelasting

Uitstel van indiening

De indieningstermijn wordt verlengd tot en met donderdag 30 april 2020 voor de aangiftes die ingediend moesten worden tussen 16/03/2020 en 30/04/2020 met betrekking tot

  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • Belasting niet-inwoners (vennootschappen)

Uitstel van betaling

Voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch bovenop de normale betalingstermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekeningen van belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Aanslagen die gevestigd zijn vóór 12 maart 2020 geldt er geen automatisch uitstel van betaling. Voor deze aanslagen kan een afbetalingsplan gevraagd bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) – zie verder.

Bedrijfsvoorheffing

Uitstel van betaling

Er wordt een automatisch uitstel van betaling van verleend van twee maanden, zonder dat er boetes of nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn:

Betaling voor

Termijn verlengd tot

Maandaangifte – februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1° kwartaal 2020

15 juni 2020

 

Uitstel niet-essentiële controles ter plaatse

De FOD Financiën stelt zijn niet-essentiële en/of minder dringende controles ter plaatse uit. Alleen de controles die nodig zijn om de financiële belangen van de Staat te beschermen, blijven behouden.

De controles ter plaatse die blijven behouden zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de specifieke hygiënenormen die van kracht zijn in het kader van de coronavirus-crisis.

Controles die op afstand kunnen worden uitgevoerd dankzij de ondersteuning van fiscale toepassingen en op basis van dossiers, vinden nog steeds plaats.

 

Tijdelijke werkloosheid

Ondernemingen kunnen beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. Concreet zijn er twee vormen die kunnen ingeroepen worden als je te maken krijgt met het Coronavirus:

  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  • tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Elk systeem heeft een aantal zeer specifieke voorwaarden. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt zowel voor arbeiders als bedienden. De RVA bevestigde ons dat indien je onderneming valt onder één van de verplichte sluitingsmaatregelen van de regering je beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken geldt eveneens voor arbeiders of bedienden doch enkel voor arbeiders is dit zeer eenvoudig in te voeren. In dat geval moet je enkel aantonen dat het normale arbeidsritme niet meer kan gelden. Voor bedienden zijn er echter bijkomende voorwaarden en zal het niet altijd eenvoudig zijn om tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken in te voeren. We verwijzen je hiervoor naar onze een afzonderlijke nota over dit onderwerp “tijdelijke werkloosheid en Corona”).

Voorbeeld: Als werkgever van een restaurant moet je verplicht de deuren sluiten. Je kan een aanvraag tijdelijke werkloosheid doen wegens overmacht en dit zowel voor je arbeiders als bedienden. Ben je een werkgever en toeleverancier van dit restaurant (b.v. wijnen) en kom je door de sluiting ook in moeilijkheden dan kan je beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Voor je arbeiders zal de aanvraag eenvoudig aanvaard worden, voor de bedienden zullen bijkomende voorwaarden aangetoond moeten worden.

 Voor uitzendkrachten gelden ook afzonderlijke voorwaarden.

Wij raden aan om zeker contact op te nemen met jullie dossierbeheerder bij het sociaal secretariaat indien er bepaalde werknemers niet aan de slag kunnen gaan naar aanleiding van het Coronavirus.

Vragen rond tijdelijke werkloosheid? Lees zeker onze blogpost over tijdelijke werkloosheid tijdens de corona crisis.

Sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers kunnen een minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor hun werkgeversbijdragen van het 1ste en 2e kwartaal 2020, waardoor de schuld afgelost kan worden aan de hand van maandelijkse afbetalingen.   Dit kan via volgende link

Fiscale maatregelen: afbetalingsplan

Ondernemingen kunnen voor de betaling van verscheidene belastingen (bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) en afbetalingsplan verkrijgen (tot 30 juni 2020), alsook een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boetes.

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude, noch uit structurele betalingsmoeilijkheden en de voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.

Er dient per schuld een aanvraag ingediend worden en dit op het moment van de ontvangst van het aanslagbiljet of betaalbericht. De aanvraag wordt ingediend bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) dat fungeert als een contactpunt voor het geheel van de fiscale maatregelen. Uiteraard kunnen wij hiervoor verder het nodige doen. Dit kan via bijgevoegd document.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen een aanvraag indienen om de betaling van hun sociale bijdragen uit te stellen. In dat geval moet de aanvraag gebeuren

  • voor 31/03/2020 voor de kwartaalbijdragen van het eerste en het tweede kwartaal 2020 en ,
  • voor 15/06/2020 voor de bijdragen van het tweede kwartaal van 2020.

Verder kunnen de zelfstandigen eveneens een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen vragen voor het jaar 2020 indien hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels. Tot slot kan er ook een vrijstelling gevraagd worden indien de sociale bijdragen ingevolge het Coronavirus niet meer betaald kunnen worden.

Zelfstandige? Neem dan zeker een kijkje op onze FAQ

Overbruggingsrecht zelfstandigen

Zelfstandigen die hun activiteiten langer dan een week moeten staken door het Coronavirus, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vervangingsinkomen. Bent u in de onmogelijkheid om enige activiteit uit te oefenen, dan neemt u best contact op met uw sociaal verzekeringsfonds om na te gaan of u in aanmerking komt voor een uitkering.

Vragen rond het overbruggingsrecht? Bekijk zeker onze FAQ

Eenmalige forfaitaire premie (Vlaamse overheid)

Daarnaast wordt er een éénmalige forfaitaire premie voorzien voor bedrijven die geconfronteerd worden met een verplichte sluiting (periode tot 3 april):

  • Weekendsluiting:   2.000 EUR
  • Volledige sluiting:  4.000 EUR

Indien de verplichte sluiting verlengd wordt, zullen de maatregelen verdergezet worden a rato van een vergoeding van 160 EUR/dag (zowel voor weekendsluiting, als volledige sluiting). De aanvraagprocedure is gelijk aan de huidige aanvraagprocedure voor hinder bij grote werken.

Crisiswaarborg (Vlaamse overheid)

Ondernemingen in financiële moeilijkheden zullen bij hun banken een nieuwe schuldenregeling kunnen aanvragen. De Vlaamse regering zal met betrekking tot deze nieuwe schuldenregeling garant staan voor 75%.

Uitstel onroerende voorheffing (Vlaamse overheid)

De aanslagbiljetten worden uitgesteld tot september.

 

Daarnaast kunnen jullie ook op volgende website heel veel nuttige en up-to-date informatie terugvinden betreffende het Coronavirus op de website van VLAIO: klik hier

Aarzel niet ons te contacteren indien je bijkomende vragen, bekommernissen of ongerustheden hebt! Wij volgen dit voor jou mee op om je zo optimaal mogelijk te begeleiden en adviseren. Neem contact op met onze adviseurs via corona@vgd.eu of lees onze FAQ

Covid 19_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer