08 maart 2021

VGD 2.0: meer efficiëntie, dynamiek en slagkracht

Een tweetal jaren geleden startte VGD met een volledige omwenteling van haar bestaande interne structuur. Het doel? Een volledige business linestructuur implementeren met efficiënte processen en dito beleid, die zorgt voor meer dynamiek en slagkracht, waarbij onze klant centraal staat. De coördinatie en uitvoering van VGD 2.0 ligt in de handen van het kerncomité, dat bestaat uit algemeen directeur Marc Christiaens en vennoten An Peeters, Charlotte Pille en Jurgen Lelie. We vroegen hen naar het waarom en de gevolgen van deze omwenteling.

“We zijn dit changetraject gestart met een strategische oefening 2019-2021, waarbij de klantfocus centraal stond”, bijt vennoot An Peeters de spits af. “Het kerncomité, met een algemeen directeur en drie (van de dertien) vennoten, waakt over de uitvoering van de strategie doorheen de volledige organisatie, zodat iedereen er efficiënt aan kan bijdragen. Een van de gevolgen hiervan was de kanteling van onze organisatie naar een business linestructuur. Onze verschillende diensten zijn nu beter afgelijnd, de processen en de kennisdeling in onze verschillende werkplekken verloopt nu nog efficiënter.”

Hoe hebben jullie dit aangepakt en hoe ziet de nieuwe structuur en visie eruit?

“Door sterk te focussen op onze verschillende diensten, zijn we niet langer geografisch gebonden aan onze kantoren”, vult vennoot Charlotte Pille aan. “De focus ligt nu op onze business lines, die we aanbieden vanuit flexibele werkplekken. Elke business line heeft een manager die verantwoordelijk is voor de werking en uitbouw ervan. Door de bottom-upwerking verhoogt de dynamiek en de betrokkenheid bij de medewerkers. Een bijkomend voordeel is dat onze klanten in elk kantoor advies kunnen inwinnen voor al hun ondernemersvragen. Vandaar ons motto: Let’s Talk! We vinden het meer dan ooit belangrijk om regelmatig samen rond de tafel te zitten met onze klant, ondanks de digitalisering.”


“Voor de groei en kwaliteit van onze business lines houden we vast aan 7 strategische kerndoelstellingen”, gaat algemeen directeur Marc Christiaens verder. “We toetsen de projectideeën die op de werkvloer ontstaan altijd af met die doelstellingen. Hierin ligt ook een grote rol weggelegd voor onze ondersteunende diensten hr, Marcom, IT en Finance. Zij zorgen dat alles efficiënt en herhaaldelijk via de juiste kanalen wordt gecommuniceerd. Dat zorgt ook voor een gevoel van samenhorigheid, één VGD!”

Wat is er nu concreet veranderd en voor wie?

Jurgen Lelie, vennoot bij VGD: “Onze medewerkers zijn meer betrokken en nemen ook een grotere verantwoordelijkheid op in de uitbouw van de business lines en werkgroepen waarvan ze deel uitmaken. Deze focus leidt tot een verhoogde dynamiek, creativiteit en enthousiasme van de verschillende business lines en ondersteunende diensten. Dat resulteert in een positieve vibe én een betere dienstverlening. Dit groeiverhaal zorgt ook voor opportuniteiten en groeikansen bij onze medewerkers. Het kerncomité stroomlijnt en consolideert dit alles, maar waakt ook op een objectieve wijze over de vooruitgang van de diverse business lines.”


“De overlegstructuur ziet er eveneens anders uit”, aldus Marc Christiaens. “De vennotenvergadering neemt de strategische beslissingen in functie van de steeds wijzigende marktomstandigheden en behoeften. Het kerncomité voert die strategie uit. Die nieuwe structuur zorgt voor vernieuwing en meer dynamiek, en sluit aan op onze visie.”


Hoe reageren de klanten hierop? Merken jullie een impact op de cijfers?

“Net zoals we er intern voor zorgen dat iedereen de juiste boodschappen ontvangt, zetten we ook in op een efficiënte communicatie met de klant”, zegt An Peeters “Uit een eerdere bevraging bij onze klanten kwam bijvoorbeeld naar voren dat de kennis over onze uitgebreide diensten vaak ontbrak. Door meer en beter te communiceren hebben we onze klanten bewust gemaakt van onze uitgebreide expertise en weten ze dat ze voor al hun ondernemersvragen bij VGD terecht kunnen. Zo hebben we de voorbije twee jaar een organische groei gerealiseerd van meer dan 10 %. Uit een meer recente enquête blijkt dat 85% van onze klanten VGD zou aanbevelen bij andere ondernemers.”


Hoe past de recente opstart van de nieuwe kantoren in Herentals, Leuven, Halle en Mechelen in de visie van VGD?

Charlotte Pille: “We willen onze proactieve adviseurs zo dicht mogelijk bij de klant brengen. Onze nieuwe werkplekken in Herentals, Leuven, Mechelen en Halle dragen daartoe bij. Het denken in werkplekken zorgt ervoor, samen met de lokale verankering, dat onze kantoren voor zowel klanten als medewerkers vlot bereikbaar zijn.”


“Bovendien kunnen we ook concullega’s helpen door hen op te nemen in onze professionele structuur. Zo kunnen ze zich versterken met gespecialiseerde diensten en focussen op het verlenen van advies. Onze ondersteunende diensten zijn in staat om de bestaande organisaties snel in onze structuur te integreren. Zo blijven we onze lokale verankering uitbreiden.”


Welke projecten staan nu nog op til en waar denken jullie binnen vijf jaar te staan met VGD?


“Bij de start van dit project hadden we reeds middel- en langetermijndoelstellingen vooropgesteld. We zitten duidelijk op schema en onze nieuwe structuur is ondertussen al stevig verankerd. Ook de markt heeft dat positieve gevoel opgepikt:enerzijds blijven we organisch groeien en blijven we onze business lines verder verrijken, anderzijds pikken we ook externe opportuniteiten op die kunnen leiden tot nieuwe partnerships. Zo zetten we ook in op nieuwe toepassingen zoals Artificial Intelligence en het samenbrengen van interessante data in onder andere onze eigen rapportering. Daarbij fungeren we eerst zelf als testlabo, waarbij we nieuwe technologieën uittesten vooraleer we ze bij onze klanten introduceren. Bij dergelijke innovaties vertrekken we altijd vanuit het perspectief van de toegevoegde waarde voor onze klant!”, besluit Jurgen Lelie.

“Medewerkers zijn katalysator van het changetraject” – Yolande Kuppens, HR Manager VGD


Yolande Kuppens (1)“Enkele jaren geleden hebben we het ‘Together Connected’- project opgestart waarbij we alle medewerkers uitnodigden om mee te denken over de verdere verbetering van de interne organisatie en processen. Aan de hand van werkgroepen kon iedereen ideeën geven om de interne werking en onze adviserende rol bij klanten nog te verbeteren. Om dat concept van adviseurschap te introduceren, hebben we extra gewerkt aan de mindset en aan de adviseursvaardigheden van elke medewerker.”

“We hebben hiervoor de nodige tijd, tools en middelen uitgetrokken. We merkten dat dit een hele positieve dynamiek gaf. De betrokkenheid was enorm. Hier zijn heel veel goede ideeën uitgekomen die we ook in acties hebben omgezet en verder hebben opgevolgd. De business linestructuur is een resultante geweest van dit verhaal, het sluitstuk als het ware. Door veel belang te hechten aan principes als verantwoordelijkheid geven, samenwerking, zelfsturende teams, betrokkenheid en goesting, zijn we ook al voor het derde jaar op rij verkozen tot Great Place To Work. Al die elementen zitten immers vervat in onze nieuwe structuur en in de manier waarop die structuur tot stand is gekomen.”

 

 

kerncomité-2

VGD Corporate

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer