28 februari 2014

Onbetaalde facturen moeten niet langer worden neergelegd!

In 2013 werden een aantal bepalingen ingevoerd teneinde de werklast binnen justitie te verminderen, waaronder de afschaffing van de vereiste van voorafgaande neerlegging van facturen/afschriften.

Dit betekent in concreto dat vanaf september 2013 elke onbetaalde verkoper van roerende goederen, ongeacht of er facturen werden neergelegd ter griffie van de woonplaats/zetel van de koper, zich zal kunnen beroepen op het voorrecht van de onbetaalde verkoper. Dit houdt in dat de schuldvordering m.b.t. de prijs van niet-betaalde roerende goederen bevoorrecht is indien een aantal voorwaarden voldaan is, onder meer:

  • De goederen moeten nog in het bezit van de koper zijn; en
  • De goederen mogen niet onroerend door bestemming of incorporatie geworden zijn; (behalve voor bedrijfsmaterieel in nijverheids-, handels-, of ambachtsondernemingen).

Bijgevolg zal de verkoper zich mits bewijs van verkoop en levering op een vereenvoudigde wijze kunnen beroepen op het voorrecht voorzien in artikel 20, § 5 van de hypotheekwet aangezien de overbodig geachte neerlegging ter griffie gevolgd door openbaarmaking afgeschaft werd.

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Bijkomende verplichtingen in de EPC-wetgeving sinds 1 april 2022
Optimaal beheer Legal
30 mei 2022

Bijkomende verplichtingen in de EPC-wetgeving sinds 1 april 2022

Sinds kort gelden er enkele bijkomende verplichtingen rond het energieprestatiecertificaat (EPC). Wat is zo’n EPC juist en wat is er precies ...

Lees meer
Overdrachtsbeperkingen van aandelen binnen een Besloten Vennootschap, revisited
Optimaal beheer
13 december 2021

Overdrachtsbeperkingen van aandelen binnen een Besloten Vennootschap, revisited

Als aandeelhouder wil je niet zomaar met het om het even wie aandeelhouder zijn in een vennootschap. In het kader daarvan zijn overdrachtsbeperkingen ...

Lees meer
Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?
Optimaal beheer
11 oktober 2021

Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?

In sommige gevallen is het voor een BV eenvoudiger om geen aandelen uit te geven als vergoeding voor een inbreng in natura. Deze vlieger gaat niet op ...

Lees meer