28 februari 2014

Onbetaalde facturen moeten niet langer worden neergelegd!

In 2013 werden een aantal bepalingen ingevoerd teneinde de werklast binnen justitie te verminderen, waaronder de afschaffing van de vereiste van voorafgaande neerlegging van facturen/afschriften.

Dit betekent in concreto dat vanaf september 2013 elke onbetaalde verkoper van roerende goederen, ongeacht of er facturen werden neergelegd ter griffie van de woonplaats/zetel van de koper, zich zal kunnen beroepen op het voorrecht van de onbetaalde verkoper. Dit houdt in dat de schuldvordering m.b.t. de prijs van niet-betaalde roerende goederen bevoorrecht is indien een aantal voorwaarden voldaan is, onder meer:

  • De goederen moeten nog in het bezit van de koper zijn; en
  • De goederen mogen niet onroerend door bestemming of incorporatie geworden zijn; (behalve voor bedrijfsmaterieel in nijverheids-, handels-, of ambachtsondernemingen).

Bijgevolg zal de verkoper zich mits bewijs van verkoop en levering op een vereenvoudigde wijze kunnen beroepen op het voorrecht voorzien in artikel 20, § 5 van de hypotheekwet aangezien de overbodig geachte neerlegging ter griffie gevolgd door openbaarmaking afgeschaft werd.

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Kunnen verhuurde goederen dan toch degressief afgeschreven worden?
Slimme groei Optimaal beheer
26 november 2015

Kunnen verhuurde goederen dan toch degressief afgeschreven worden?

Degressief afschrijven loont ten opzichte van lineair afschrijven. Het normale lineaire afschrijvingspercentage kan immers verdubbeld worden. In dat ...

Lees meer
Gespreid te belasten meerwaarden: de materie blijft in beweging…
20 juni 2014

Gespreid te belasten meerwaarden: de materie blijft in beweging…

Zonder al te technisch te worden komt de toepassing van artikel 47 WIB er op neer dat gerealiseerde meerwaarden op bedrijfsactiva onder bepaalde ...

Lees meer