28 februari 2014

Onbetaalde facturen moeten niet langer worden neergelegd!

In 2013 werden een aantal bepalingen ingevoerd teneinde de werklast binnen justitie te verminderen, waaronder de afschaffing van de vereiste van voorafgaande neerlegging van facturen/afschriften.

Dit betekent in concreto dat vanaf september 2013 elke onbetaalde verkoper van roerende goederen, ongeacht of er facturen werden neergelegd ter griffie van de woonplaats/zetel van de koper, zich zal kunnen beroepen op het voorrecht van de onbetaalde verkoper. Dit houdt in dat de schuldvordering m.b.t. de prijs van niet-betaalde roerende goederen bevoorrecht is indien een aantal voorwaarden voldaan is, onder meer:

  • De goederen moeten nog in het bezit van de koper zijn; en
  • De goederen mogen niet onroerend door bestemming of incorporatie geworden zijn; (behalve voor bedrijfsmaterieel in nijverheids-, handels-, of ambachtsondernemingen).

Bijgevolg zal de verkoper zich mits bewijs van verkoop en levering op een vereenvoudigde wijze kunnen beroepen op het voorrecht voorzien in artikel 20, § 5 van de hypotheekwet aangezien de overbodig geachte neerlegging ter griffie gevolgd door openbaarmaking afgeschaft werd.

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Zonnepanelen op andermans dak: blijft de zon schijnen?
Optimaal beheer Legal
18 oktober 2023

Zonnepanelen op andermans dak: blijft de zon schijnen?

Je ziet nog maar weinig daken zonder: zonnepanelen zijn anno 2023 alomtegenwoordig. Niet onlogisch natuurlijk. Het leven wordt steeds duurder, en dat ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer
Wat wijzigt er in de vastgoedwereld vanaf 1 januari 2023?
Optimaal beheer Legal
07 december 2022

Wat wijzigt er in de vastgoedwereld vanaf 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari 2023 doen er enkele nieuwigheden hun intrede in de vastgoedwereld. Onze Legal advisors sommen de belangrijkste wijzigingen voor je ...

Lees meer