28 februari 2014

Onbetaalde facturen moeten niet langer worden neergelegd!

In 2013 werden een aantal bepalingen ingevoerd teneinde de werklast binnen justitie te verminderen, waaronder de afschaffing van de vereiste van voorafgaande neerlegging van facturen/afschriften.

Dit betekent in concreto dat vanaf september 2013 elke onbetaalde verkoper van roerende goederen, ongeacht of er facturen werden neergelegd ter griffie van de woonplaats/zetel van de koper, zich zal kunnen beroepen op het voorrecht van de onbetaalde verkoper. Dit houdt in dat de schuldvordering m.b.t. de prijs van niet-betaalde roerende goederen bevoorrecht is indien een aantal voorwaarden voldaan is, onder meer:

  • De goederen moeten nog in het bezit van de koper zijn; en
  • De goederen mogen niet onroerend door bestemming of incorporatie geworden zijn; (behalve voor bedrijfsmaterieel in nijverheids-, handels-, of ambachtsondernemingen).

Bijgevolg zal de verkoper zich mits bewijs van verkoop en levering op een vereenvoudigde wijze kunnen beroepen op het voorrecht voorzien in artikel 20, § 5 van de hypotheekwet aangezien de overbodig geachte neerlegging ter griffie gevolgd door openbaarmaking afgeschaft werd.

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Wat wijzigt er in de vastgoedwereld vanaf 1 januari 2023?
Optimaal beheer Legal
07 december 2022

Wat wijzigt er in de vastgoedwereld vanaf 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari 2023 doen er enkele nieuwigheden hun intrede in de vastgoedwereld. Onze Legal advisors sommen de belangrijkste wijzigingen voor je ...

Lees meer
Het abestattest: verplicht bij overdracht gebouwen vanaf 23 november 2022
Optimaal beheer Legal
09 november 2022

Het abestattest: verplicht bij overdracht gebouwen vanaf 23 november 2022

De ministeriële uitvoeringsbesluiten voor de invoering van het asbestinventarisattest of kortweg asbestattest zijn een feit. De datum voor de ...

Lees meer
Septemberverklaring: de impact van de bevriezing van de huurindexatie
Optimaal beheer Legal
07 oktober 2022

Septemberverklaring: de impact van de bevriezing van de huurindexatie

Eén van de energiemaatregelen die de Vlaamse Regering heeft afgekondigd in haar Septemberverklaring is de bevriezing van de indexatie van de ...

Lees meer