16 oktober 2014

Nieuw Federaal Regeerakkoord: Sociaal

 • De nieuwe regering wil de werkgeversbijdragen gefaseerd laten dalen van de huidige 33% naar 25%.  De doolhof  van  bestaande systemen, die een vermindering van sociale bijdragen inhouden, zal deels afgeschaft en/of sterk vereenvoudigd worden.  De vermindering van sociale bijdragen op de eerste drie werknemers van KMO’s zal verder aangemoedigd en vereenvoudigd worden.  Een indexsprong zal tevens moeten bijdragen tot het wegwerken van onze loonkosthandicap tegenover onze naaste buurlanden.  Sociale maatregelen worden getroffen om de niet-indexering van de laagste lonen en uitkeringen te compenseren.
   
 • Zowel arbeiders als bedienden zullen bij langdurige ziekte in de toekomst gedurende 2 maanden een gewaarborgd loon van de werkgever krijgen (nu is dit maximaal 1 maand).
   
 • De pensioenleeftijd wordt opgetrokken in twee stappen.  Een eerste verhoging van 65 naar 66 jaar wordt doorgevoerd in 2025.  Vanaf 2030 wordt de pensioenleeftijd op 67 jaar gebracht.  Wie 45 jaar beroepsloopbaan op de teller heeft staan kan eventueel op jongere leeftijd op pensioen.
   
 • In 2017 wordt vervroegd pensioen slechts mogelijk vanaf 62,5 jaar en dit na een loopbaan van 41 jaar.  In 2018 wordt deze leeftijd opgetrokken naar 63 jaar  en vanaf 2019 moet men hierbij een minimumkoopbaan van 42 jaar hebben afgelegd.  Uitzonderingen voor lange loopbanen en  en overgangsmaatregelen worden.
   
 • Gepensioeneerden zullen vanaf 65 jaar onbeperkt kunnen bijverdienen vanaf 65 jaar of vanaf een beroepsloopbaan van 45 jaar is bereikt.
   
 • Ook de ambtenarenpensioenen zullen hervormd worden en geleidelijk meer afgestemd worden met deze in de privé-sector.
   
 • Werkloosheidsuitkeringen worden niet in de tijd beperkt en er komt geen “middelentoets”.  Voor personen die meer dan 2 jaar werkzoekende zijn komt er wel een verplichting tot gemeeschapsdienst of een verplichting tot het volgen van een opleiding of het voltooien van een bedrijfsstage.
   
 • Tijdskrediet en loopbaanonderbreking voor gemotiveerde doelen zoals kinderoppas, verzorgen van ouders enz. wordt versoepeld.  Anderzijds zal de uitkering voor niet-gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking worden geschrapt.  

Al deze aangekondigde maatregelen dienen nog in wetsontwerpen te worden gegoten.  Van zodra er meer nieuws doorsijpelt of de ontwerpteksten beschikbaar zijn, zal VGD u op een meer gedetailleerde wijze informeren. Een regelmatige up-date van deze pagina’s zal dus beschikbaar zijn. Een geregeld bezoek aan onze website is dus sterk aanbevolen…!

Lees hier ook onze andere toelichtingen.

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?
Optimaal beheer
11 oktober 2021

Opportuniteit voor je bv: aandelen uitgeven als vergoeding voor inbreng in natura?

In sommige gevallen is het voor een BV eenvoudiger om geen aandelen uit te geven als vergoeding voor een inbreng in natura. Deze vlieger gaat niet op ...

Lees meer
Het nieuwe goederenrecht (onroerend goed): essentiële wijzigingen met impact op je onderneming
Optimaal beheer
16 augustus 2021

Het nieuwe goederenrecht (onroerend goed): essentiële wijzigingen met impact op je onderneming

Op 1 september 2021 treedt Boek 3 van het nieuw Burgerlijk Wetboek in werking, met als doel het centraliseren van de belangrijkste bepalingen inzake ...

Lees meer
Orde op zaken: tips voor een efficiënte juridische huishouding
Optimaal beheer
03 augustus 2021

Orde op zaken: tips voor een efficiënte juridische huishouding

Goede afspraken maken goede vrienden. Een duidelijk juridisch kader die de relatie met alle stakeholders van je onderneming regelt, is geen ...

Lees meer