22 juni 2020

Centraal op het Nexia International-congres: de toekomst van Tax

In Amsterdam vond eind februari 2020 de ‘Nexia Transfer Pricing & EMEA Tax Conference’ plaats. Tax-adviseurs Katrien Huysse en Robrecht Schoonjans (beiden VGD Sint-Niklaas) trokken naar de Nederlandse hoofdstad om met buitenlandse collega’s de evoluties in hun vakgebied te bespreken.

 

Wat is Nexia International?

Nexia International is een internationaal netwerk van onafhankelijke audit- en belastingadviesbureaus. Als lid van Nexia International is VGD verbonden met meer dan 250 bedrijven in meer dan 120 landen, van Brazilië over het Verenigd Koninkrijk tot Australië. Dankzij dit netwerk kan VGD bedrijven met buitenlandse ambities snel in contact brengen met de juiste internationale partner.

 

Actief lid van Nexia International

Katrien Huysse is nauw betrokken bij Nexia International. Sinds 2014 is ze lid van de Nexia-stuurgroep btw. “Ik ging al jaren naar de conferenties, neem altijd actief deel aan de discussies en was zelf al meermaals spreker”, vertelt Katrien. “De mensen van Nexia International hadden mijn engagement opgemerkt en vroegen me daarom of ik actief lid wou worden. Op dat verzoek ging ik graag in.”

 

“Tot voor kort hield Nexia verschillende uitgebreide meetings verspreid doorheen het jaar, elk omtrent een andere specialisatie binnen Tax”, zegt Katrien. “Dit jaar wilden ze het anders aanpakken met één grote vierdaagse conferentie rond verschillende thema’s. Zo kwamen dit jaar naast indirecte belasting – mijn expertisegebied – ook directe belasting, transfer pricing en global mobility services aan bod.”

 

Geanimeerd debat over actuele thema’s

“Het boeiende aan de Nexia International-conferenties is dat ze zo interactief zijn. Iedereen krijgt de vrijheid om te spreken over een zelfgekozen thema. Na zo’n presentatie ontspint zich meestal een geanimeerde discussie. We gaan dan soms in een cirkel zitten om nog beter te debatteren. Op de conferentie in Amsterdam kozen we onderwerpen waarover experts in directe en indirecte belastingen gezamenlijk konden discussiëren.”

 

“De Nexia International-conferenties zijn ontzettend interactief. Na een presentatie ontspint zich meestal een geanimeerde discussie.”

Katrien Huysse – Btw-expert

 

Btw voor holdings is zo’n thema. Katrien gaf er samen met een Zwitserse collega een presentatie over. “Daarin vergeleken we de Europese situatie met die in Zwitserland, een land dat belastingtechnisch een buitenbeentje in Europa is”, legt Katrien uit. “Maar omdat Zwitserland centraal in Europa ligt, komen heel wat ondernemers vroeg of laat in aanraking met de Zwitserse wetgeving. We krijgen binnen de stuurgroep bovendien heel wat vragen over holdings. Een ideaal thema voor de conferentie dus.”

 

De toekomst van de belastingwetgeving

Robrecht Schoonjans woonde in Amsterdam de lezingen en paneldiscussies over Global Transfer Pricing bij. “Die gingen vooral over de invloed van de digitalisering op fiscaliteit”, vertelt Robrecht. “De economie ontwikkelt zich steeds sneller en is steeds minder gebonden aan landsgrenzen. Bedrijven kunnen tegenwoordig vanuit een bepaald land opereren, maar ook in andere landen zonder fysieke aanwezigheid waarde creëren met bijvoorbeeld webshops. Nationale overheden kunnen die evoluties nauwelijks volgen en hebben het moeilijk om hun wetgevingen op elkaar af te stemmen.”

 

“De klassieke belastingwetgeving moet veranderen, maar het is nog koffiedik wanneer en hoe dat precies zal gebeuren. Bij VGD volgen we de evoluties in ieder geval op de voet.”

Robrecht Schoonjans – Tax Consultant

 

“Ook mensen uit de bedrijfswereld namen deel aan de paneldiscussies. Het was erg interessant om ook hun kant van het verhaal te horen. De betrokkenheid van zoveel verschillende partijen maakt een globale consensus over fiscaliteit ontzettend moeilijk. Het is duidelijk dat de klassieke belastingwetgeving nog niet geënt is op de snelle digitale evolutie. Wijzigingen dringen zich dus op, maar het is nog koffiedik kijken wanneer en hoe die er zullen komen. Bij VGD volgen we de evoluties in ieder geval op de voet.”

 

“Naast de inhoudelijke meerwaarde zijn ook de netwerkmogelijkheden een belangrijk aspect van een Nexia International-conferentie”, besluit Robrecht. “Zo’n bijeenkomst is de ideale gelegenheid om te verbroederen met onze internationale collega’s. Zo weten we perfect bij wie we terechtkunnen als een klant een vraag heeft over internationale activiteiten.”

 

Een vraag over Tax? Of buitenlandse aspiraties?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs:

VGD_STNIKLAAS-Huysse_Katrien_sqKatrien Huysse

Mail: Katrien.huysse@vgd.eu

 

 

VGD_STNIKLAAS-Schoonjans_Robrecht_sqRobrecht Schoonjans

Mail: Robrecht.schoonjans@vgd.eu

 

 

Tax

VGD Corporate

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Gewijzigd stelsel inzake auteursrechten: wat verandert er?
Optimaal beheer Tax
31 januari 2023

Gewijzigd stelsel inzake auteursrechten: wat verandert er?

Het fiscale gunstregime inzake auteursrechten vormt tot op heden een zeer populaire alternatieve verloningstechniek, maar het stelsel staat onder ...

Lees meer
Uitbreiding van de fiscale aanslag- en onderzoekstermijnen vanaf 2023
Optimaal beheer Tax
16 januari 2023

Uitbreiding van de fiscale aanslag- en onderzoekstermijnen vanaf 2023

Vanaf aanslagjaar 2023 zullen de controlemogelijkheden van de fiscus aanzienlijk uitgebreid worden. De belangrijkste uitbreiding betreft de ...

Lees meer
Investeringsaftrek? Hybride wagens? Jouw fiscale eindejaarstips!
Optimaal beheer Tax
12 december 2022

Investeringsaftrek? Hybride wagens? Jouw fiscale eindejaarstips!

Het jaareinde van 2022 komt er snel aan. Het ideale tijdstip om stil te staan bij de fiscale voordelen die op 31 december 2022 komen te vervallen en ...

Lees meer