24 februari 2014

Cash betalingen tot maximaal 3.000 EURO

Wanneer je als ondernemer (handelaar/dienstverlener) vaak cash betalingen ontvangt dien je vanaf “nu” rekening te houden met een nieuwe verlaagde grens. Vanaf 1 januari 2014 mag nog maximaal 3.000 EURO contant worden betaald. Bij verkopen boven de 3.000 EURO mag ten hoogste 10% van het bedrag cash betaald worden met een maximum grens van 3.000 EURO. Bij de verkoop van onroerende goederen mag geen enkele contante betaling worden aanvaard.

Bij niet naleving van bovenstaande regeling kan er zowel aan de verkoper als de koper een strafrechtelijke boete tussen de 250 EURO en 225.000 EURO worden opgelegd. Deze geldboete mag niet meer bedragen dan 10% van de ten onrechte in contanten ontvangen/betaalde sommen.

De FOD Economie (DG Controle en Bemiddeling) werd aangeduid om de controles uit te voeren. Bij controle worden de cashontvangsten gecontroleerd. Merk op dat de grens wordt bekeken op de totale verkoopwaarde, dus het opmaken van verschillende deelfacturen of voorschotten heeft geen nut. Wanneer inbreuken worden vastgesteld zal dit eveneens worden doorgegeven aan de anti-witwascel.

Om een boete te vermijden kan je als handelaar zelf de transactie melden bij de cel voor financiële informatieverwerking (de anti-witwascel).

Het betalen via kaart zal dus aan belang winnen. Wanneer er beslist wordt een betaalterminal te installeren vergeet dan niet de investeringaftrek voor beveiliging te claimen. Deze aftrek is enkel maar van toepassing voor natuurlijke personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen en KMO-vennootschappen zoals opgenomen in art.15 W.Venn (op basis van de omzet, het balanstotaal of aantal personeelsleden) of 201 WIB 92 (aandelen voor meer dan 50% in handen van natuurlijke personen).

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Voorwaarden compensatiepremie van 3.000 EUR bekend!
Optimaal beheer
14 april 2020

Voorwaarden compensatiepremie van 3.000 EUR bekend!

Niet-verplicht gesloten ondernemingen die naar aanleiding van de coronacrisis een aanzienlijk omzetverlies kennen, kunnen in Vlaanderen een ...

Lees meer
Aanvraag aanvullende compensatiepremie van 2.000 EUR mogelijk
Optimaal beheer
17 juli 2020

Aanvraag aanvullende compensatiepremie van 2.000 EUR mogelijk

Vanaf vandaag kunnen ondernemers de ondersteuningspremie van 2.000 EUR aanvragen. Conform de aanvraagprocedure van de corona-hinderpremie evenals de ...

Lees meer