24 februari 2014

Cash betalingen tot maximaal 3.000 EURO

Wanneer je als ondernemer (handelaar/dienstverlener) vaak cash betalingen ontvangt dien je vanaf “nu” rekening te houden met een nieuwe verlaagde grens. Vanaf 1 januari 2014 mag nog maximaal 3.000 EURO contant worden betaald. Bij verkopen boven de 3.000 EURO mag ten hoogste 10% van het bedrag cash betaald worden met een maximum grens van 3.000 EURO. Bij de verkoop van onroerende goederen mag geen enkele contante betaling worden aanvaard.

Bij niet naleving van bovenstaande regeling kan er zowel aan de verkoper als de koper een strafrechtelijke boete tussen de 250 EURO en 225.000 EURO worden opgelegd. Deze geldboete mag niet meer bedragen dan 10% van de ten onrechte in contanten ontvangen/betaalde sommen.

De FOD Economie (DG Controle en Bemiddeling) werd aangeduid om de controles uit te voeren. Bij controle worden de cashontvangsten gecontroleerd. Merk op dat de grens wordt bekeken op de totale verkoopwaarde, dus het opmaken van verschillende deelfacturen of voorschotten heeft geen nut. Wanneer inbreuken worden vastgesteld zal dit eveneens worden doorgegeven aan de anti-witwascel.

Om een boete te vermijden kan je als handelaar zelf de transactie melden bij de cel voor financiële informatieverwerking (de anti-witwascel).

Het betalen via kaart zal dus aan belang winnen. Wanneer er beslist wordt een betaalterminal te installeren vergeet dan niet de investeringaftrek voor beveiliging te claimen. Deze aftrek is enkel maar van toepassing voor natuurlijke personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen en KMO-vennootschappen zoals opgenomen in art.15 W.Venn (op basis van de omzet, het balanstotaal of aantal personeelsleden) of 201 WIB 92 (aandelen voor meer dan 50% in handen van natuurlijke personen).

Legal

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Zonnepanelen op andermans dak: blijft de zon schijnen?
Optimaal beheer Legal
18 oktober 2023

Zonnepanelen op andermans dak: blijft de zon schijnen?

Je ziet nog maar weinig daken zonder: zonnepanelen zijn anno 2023 alomtegenwoordig. Niet onlogisch natuurlijk. Het leven wordt steeds duurder, en dat ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer
Wat wijzigt er in de vastgoedwereld vanaf 1 januari 2023?
Optimaal beheer Legal
07 december 2022

Wat wijzigt er in de vastgoedwereld vanaf 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari 2023 doen er enkele nieuwigheden hun intrede in de vastgoedwereld. Onze Legal advisors sommen de belangrijkste wijzigingen voor je ...

Lees meer