26 november 2015

Tarieven schenking onroerend goed sinds 1 juli drastisch verlaagd en vereenvoudigd!

Na de verlaging van de schenkingsrechten op roerende goederen 11 jaar geleden (3% in rechte lijn en tussen partners en 7% tussen alle andere personen), zijn sinds 1 juli 2015 ook de tarieven voor het schenken van onroerend goed drastisch verlaagd en vereenvoudigd.

Door de belastingen te verlagen, zullen de inkomsten verhogen. Dit is een uiting van het Laffer-effect (genoemd naar de Amerikaanse econoom Arthur Laffer). Er zal nu meer en sneller worden overgegaan tot het schenken van onroerend goed, waardoor het Vlaams Gewest meer schenkbelasting zal innen. 

Verlaging en vereenvoudiging tarieven

Voorheen waren er 4 verschillende categorieën en liep de schenkbelasting op onroerend goed op van 3% tot 30% in rechte lijn en tussen partners, van 20% tot 65% tussen broers en zussen, van 25% tot 70% tussen ooms/tantes en neven/nichten, en van 30% tot 80% tussen alle andere personen, wat extreem duur was.  Thans zijn er slechts 2 categorieën meer, met elk vier tarieven:  Deze tarieven worden nog eens verlaagd* in volgende twee gevallen, waarbij een deel van de schenkbelasting wordt terugbetaald.

  1. indien het geschonken goed door de begiftigde binnen de 5 jaar na de schenking gerenoveerd wordt om er een energiezuinige woning van te maken en er minstens 10.000 EUR, excl. BTW, geïnvesteerd wordt in energiebesparende werken, 
  2. indien de geschonken woning door de begiftigde of door de schenker, indien hij zich het vruchtgebruik heeft voorbehouden, binnen de 3 jaar na de schenking verhuurd wordt voor een periode van minstens 9 jaar en een geregistreerde huurovereenkomst en een conformiteitsattest kan worden voorgelegd voor een woning-hoofdverblijfplaats of voor een woning voor de huisvesting van studenten, die dateren van na de datum van de schenking.

Vlaams Gewest

Deze 2 extra verminderingen gelden enkel voor woningen gelegen in het Vlaams Gewest. Opdat de gewone tarieven van toepassing zijn, dient de schenker zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest te hebben, ongeacht de ligging van het onroerend goed. 

Bouwgrond

De verlaagde tarieven voor het schenken van bouwgrond, die reeds enkele jaren bestaan, blijven gelden tot 31 december 2019, mits de voorwaarden (bouw- en bewoningsverplichting) vervuld zijn.Het is door de schenker en de begiftigden te kiezen van welk tarief ze gebruik maken bij de schenking van bouwgrond: de nieuwe verlaagde tarieven voor het schenken van vastgoed (waaraan geen voorwaarden zijn verbonden) of het bijzonder verlaagd tarief mits vervulling van de door de wet opgelegde voorwaarden. 

Handicap

Indien de begiftigde gehandicapt is, wordt er nog een vermindering toegepast van de belastbare basis waarop de schenkbelasting wordt berekend (zoals bij de erfbelasting). Dit abattement bedraagt 3.000 EUR voor schenkingen in rechte lijn en 1.000 EUR voor schenkingen tussen andere personen, waarbij dit bedrag vermenigvuldigd wordt met een cijfer (tussen 2 en 18) in functie van de leeftijd van de begiftigde. 

Progressievoorbehoud

Op het vlak van het progressievoorbehoud verandert er niets. Er wordt rekening gehouden met de schenkingen tussen dezelfde personen in de 3 jaar voorafgaand aan de laatste schenking, waardoor de waarde van het eerder geschonken goed bij de belastbare grondslag van de laatste schenking wordt gevoegd, zodat een hoger tarief inzake schenkbelasting zal van toepassing zijn. Dit progressievoorbehoud geldt ook Indien de schenker binnen de 3 jaar na de schenking van een onroerend goed komt te overlijden; dan wordt de waarde van het geschonken goed bij de andere (onroerende) goederen van de nalatenschap gevoegd, zodat een hoger tarief inzake de erfbelasting van toepassing zal zijn. Voor bouwgrond speelt dit progressievoorbehoud niet! 

Legal

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken
Slimme groei Optimaal beheer
14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer
Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024
Optimaal beheer Tax
02 augustus 2023

Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal het federaal langetermijnsparen afgeschaft worden. Bij het afsluiten van een lening zal een onderscheid gemaakt worden ...

Lees meer