01 april 2016

Behoud ik mijn overlevingspensioen bij een nieuwe relatie?

Het overlevingspensioen is een pensioen waar weduwen of weduwnaars mogelijks recht op hebben na het overlijden van hun (gehuwde) partner. Eens toegekend dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen om het overlevingspensioen te behouden.

Maar wat als u nadien een nieuwe partner leert kennen en u beslist om al dan niet te gaan samenwonen? Welke invloed heeft een nieuwe relatie op het ontvangen overlevingspensioen?

Dit hangt af van het soort nieuwe relatie en de manier van samenwonen, waar we 4 types kunnen onderscheiden:

1. Niet samenwonen: elk een afzonderlijke domicilie

Dit heeft geen invloed op het pensioenstelsel.  Er is met andere woorden behoud van het overlevingspensioen

2. Feitelijk samenwonen:  al dan wel of niet met dezelfde domicilie

Dit heeft geen invloed op het pensioenstelsel.  Er is met andere woorden behoud van het overlevingspensioen

3. Wettelijk samenwonen: verplicht dezelfde domicilie

Dit heeft geen invloed op het pensioenstelsel.  Er is met andere woorden behoud van het overlevingspensioen

4. Nieuw huwelijk (ongeacht het stelsel): verplicht dezelfde domicilie

Dit heeft wel een invloed op het pensioenstelsel.  Het overlevingspensioen wordt dan geschorst. Er is met andere woorden geen behoud van het overlevingspensioen. Als het nieuwe huwelijk nadien ontbonden wordt (op eender welke manier), hebt u mogelijk opnieuw recht op het overlevingspensioen.

Let op! Voor de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) zijn andere regels van toepassing en heeft de wijze van samenwonen wel een invloed!

Ontvangt u een overlevingspensioen en hebt u een nieuwe relatie heb dan geen schrik om samen te wonen. Enkel een huwelijk zorgt voor een opschorting van het overlevingspensioen.

Legal

Tax

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Welke aspecten mogen in acht genomen worden bij het zoeken naar het evenwicht in een familiaal pact?
Zachte landing
09 juli 2018

Welke aspecten mogen in acht genomen worden bij het zoeken naar het evenwicht in een familiaal pact?

Vanaf 1 september 2018 zal het onder strenge wettelijke voorwaarden mogelijk zijn om een globale erfovereenkomst, het zogenaamde familiaal pact, af ...

Lees meer
Voorbeelden punctuele erfovereenkomsten in het nieuwe erfrecht!
Zachte landing
29 juni 2018

Voorbeelden punctuele erfovereenkomsten in het nieuwe erfrecht!

Het principe blijft dat erfovereenkomsten verboden zijn, alleen werden er een aantal specifieke overeenkomsten (punctuele en globale) bij wet ...

Lees meer