02 februari 2021

Ondervind je impact van Brexit? Denk aan de Brexit Veerkrachtsubsidie!

Brexit heeft een enorme economische impact op Vlaanderen. Samen met Nederland en Frankrijk behoort Vlaanderen tot de meest getroffen gebieden binnen de Europese Unie. Om de impact ervan zoveel mogelijk te counteren werd door de Vlaamse Regering € 83 miljoen extra steun voorzien voor bedrijven die getroffen worden door Brexit. De nieuwe Brexit Veerkrachtsubsidie is een instrument, goed voor € 14 miljoen, binnen het ruimer Brexit actieplan.

Wat houdt de Brexit veerkrachtsubsidie in?

De Brexit veerkrachtsubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen die direct of indirect getroffen zijn door Brexit ondersteunt bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel. Er kan steun verkregen worden voor het inwinnen van kennis bij een externe private dienstverlener en de eigen personeelskost. Ondernemingen die beantwoorden aan deze oproep kunnen maximaal € 50.000 subsidie krijgen voor het uitvoeren van hun project.

 

Meer weten over de impact van Brexit op jou als ondernemer? In ons Brexitwebinar op 25 februari slaan onze tax, btw, HR Legal en Subsidie-adviseurs de handen in elkaar en lichten ze de krachtlijnen van het akkoord toe voor hun specifieke kennisdomein.

Registreer je hier voor het webinar


Welke projecten komen in aanmerking?

Met deze oproep wordt er steun verleend aan bedrijven die omwille van de Brexit hun businessmodel strategisch willen heroriënteren. De volgende elementen zijn hierbij van belang:

  • de steunaanvragende onderneming is direct of indirect getroffen door de Brexit
  • het project zet aan tot een strategische transformatie van het businessmodel van de onderneming
  • het project heeft een substantiële impact op de ondernemingsprocessen van de hele onderneming;
  • deze nieuwe strategie is moeilijk omkeerbaar


Enkele voorbeelden van strategische heroriëntaties:

  • nieuwe buitenlandse markten aanboren
  • verloren UK-marktaandeel compenseren door een nieuw product of nieuwe dienst in een bestaande markt aan te bieden en/of een bestaand product of bestaande dienst in een nieuwe markt aan te bieden
  • de competitiviteit van je onderneming verhogen door een nieuw businessmodel te implementeren


Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen?

Een kmo kan maximaal € 50.000 subsidie ontvangen binnen deze projectoproep. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor de ondersteuning van een of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de eigen kosten van de onderneming in het kader van het project. De steun voor de eigen kosten mag nooit hoger zijn dan de steun voor de externe dienstverlener(s).
Daar waar het luik ‘externe versterking’ een verplichting is voor elk project, is dit niet het geval voor het luik ‘eigen kosten’.

 

Meer weten over de impact van Brexit op jou als ondernemer? In ons Brexitwebinar op 25 februari slaan onze tax, btw, HR Legal en Subsidie-adviseurs de handen in elkaar en lichten ze de krachtlijnen van het akkoord toe voor hun specifieke kennisdomein.

Registreer je hier voor het webinar

 

Vragen of hulp nodig? Contacteer onze adviseurs van de dienst Subsidies!

 

Subsidies

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Hoe optimaliseer je de netto-financiële positie van je onderneming?
Slimme groei
07 september 2021

Hoe optimaliseer je de netto-financiële positie van je onderneming?

Hoe positiever de netto-financiële positie van je onderneming, hoe hoger de aandelenwaarde. Maar hoe optimaliseer je de netto-financiële positie van ...

Lees meer
Investeren in laadpalen en laadinfrastructuur? Vraag je subsidie aan!
Slimme groei
02 juli 2021

Investeren in laadpalen en laadinfrastructuur? Vraag je subsidie aan!

De Vlaamse regering treft verschillende maatregelen in de hoop tegen 2026 van elektrische bedrijfswagens de norm te maken. De fiscale gevolgen van ...

Lees meer
VGD Audit begeleidt Group Renotec in realiseren van groeiambities
Slimme groei
24 juni 2021

VGD Audit begeleidt Group Renotec in realiseren van groeiambities

De Group Renotec doet jaarlijks een beroep op de bedrijfsrevisoren van VGD Audit voor de interim audit en voor de jaarafsluiting van de organisatie. ...

Lees meer