29 mei 2019

Je business uitbreiden … met een bedrijfsovername?

Corporate Finance specialisten Arne Coeman en Nathalie Ponnet leggen uit waarom dít jouw momentum is.

Om je business te boosten, kan je proberen om je omzet en marktaandeel te verhogen. Zo groei je gestaag … maar traag. Een gewaagdere optie is een bedrijfsovername. De risico’s zijn groter, maar je breidt zo wel sneller uit. Je overweegt dat laatste? Goed nieuws: dit is alvast hét moment om te handelen. Corporate Finance Specialisten Arne Coeman en Nathalie Ponnet leggen je uit waarom, en geven meteen ook hun tips mee zodat je vlot van start kan.

Waarom dit een goed moment is

“Er is momenteel veel beweging op de Mergers & Acquisitions-markt”, steekt Arne van wal. “De positieve economische conjunctuur laat zich ook daar voelen.” Nathalie treedt hem bij: “In de sterke   jaren ligt het aanbod aanzienlijk hoger dan anders, en dit is momenteel het geval”. Arne en Nathalie zien meerdere redenen waarom een overname nu aantrekkelijk is.

Goede economische conjunctuur geeft zuurstof

De Belgische economie groeide in 2018 met 1,4%. Uit de meest recente prognoses van het Federaal Planbureau (gepubliceerd in februari 2019) blijkt dat hetzelfde groeicijfer verwacht wordt tussen 2019 en 2021. “Een goede economische conjunctuur laat toe om na een overname meteen te groeien en zo de terugverdientijd in te korten”, licht Arne toe.

De demografie van de Vlaamse ondernemer

Momenteel nadert een hele generatie zaakvoerders de pensioenleeftijd. “Uit een recente studie van een aantal universiteiten in opdracht van de Vlaamse overheid blijkt dat bijna 85% van de bedrijfsleiders van Vlaamse kmo’s ouder is dan 55 jaar”, geeft Nathalie aan. “Veel van die bedrijven komen dus binnenkort op de overnamemarkt, wat opportuniteiten biedt.”

Stijgende concurrentie vanuit het buitenland

Steeds meer buitenlandse spelers tonen interesse in Belgische bedrijven. Dit vormt op termijn een mogelijke bedreiging voor jouw organisatie. Even gevaarlijk wordt het wanneer jouw concurrent een interessant bedrijf overneemt. “Vanuit strategisch oogpunt is het daarom belangrijk om zélf een bedrijf over te nemen, vooraleer een concurrent dat doet”, vindt Arne.

Interessante bankfinanciering wegens lage interestvoeten

Nathalie: “Banken vergezellen hun klanten graag op overnamepad. Daardoor kan je vandaag relatief gemakkelijk en goedkoop geld ontlenen om je overname te financieren.”

Naar een geslaagde overname: 6 adviezen

Ruim 4 op de 10 Vlaamse overnemers geeft aan dat ze vóór hun overname geen uitgebreide marktstudie deden, zo blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen uit 2017. “Alarmerend”, vindt Arne. “Aangezien het om een zware investering gaat, moet je je echt grondig voorbereiden.” Deze 6 tips kunnen van pas komen:

Krijg een goed zicht op de waarde

Het grootste struikelblok bij een overname is vaak de overnameprijs, want de opbrengst van de verkoper is de kostprijs van de koper. “Ga samen met een specialist op zoek naar objectieve waardemaatstaven om de prijs in te schatten”, adviseert Nathalie. “De waarde van een bedrijf is gebaseerd op haar toekomstige cashflows. Ga zeker na of die duurzaam genoeg zijn en bekijk kritisch hoe ze gepresenteerd worden.”

Optimaliseer je werkkapitaal

Blijkt het werkkapitaal van het bedrijf niet geoptimaliseerd, dan kan je na je overname drie acties ondernemen: leg je klanten een strakke betaaltermijn op, beperk de voorraden én betaal zelf leveranciers pas op de uiterlijke vervaldatum. Met de cash die je zo vrijmaakt, kan je de netto financiële schuld beginnen afbouwen.

Stel realistische investeringsbudgetten op

Vóór je een bedrijf overneemt, is het belangrijk om te weten hoeveel je de komende jaren nog in dat bedrijf zal moeten investeren. De investeringsuitgaven hebben immers een grote impact op je vrije cashflow, die uiteindelijk bepaalt wat de terugverdientijd van je investering zal zijn.

Normaliseer de EBITDA

De operationele cashflow (EBITDA) die in de boekhouding van je target te zien is, geeft zelden de werkelijke onderliggende operationele winst weer. Daarom is het belangrijk om de EBITDA te ‘normaliseren’. Dat doe je door eenmalige kosten, fiscale kosten en bijvoorbeeld excessief toegekende vergoedingen te identificeren en eruit te halen.

Bouw een vendor loan in

Een handige financieringsmogelijkheid is de zogeheten ‘vendor loan’: een betalingsuitstel in de vorm van een lening, toegekend door de verkoper. “Uit de laatste M&A Monitor van Vlerick Business School blijkt dat in ruim één derde van de overnames een vendor loan wordt voorzien, goed voor een financiering van gemiddeld 17% van de ondernemingswaarde”, geeft Arne mee.

Laat je begeleiden door professionals

Bij een overname komt heel wat kijken: om er zeker van te zijn dat je geen stappen mist, schakel je het best professionele begeleiding in. “Wij staan klanten in het hele traject bij”, legt Nathalie uit. “Van de screening van een target, over de doorlichting tot en met het advies rond fiscale of juridische zaken.”

Zit je ook nog met vragen rond overnames? Onze adviseurs hebben voor jou een volledig stappenplan uitgetekend vol met tips & tricks om zo een maximale groei te krijgen uit je overname.

Download het e-book

VGD-ebook-corporate-finance

Corporate finance

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Slimme groei Optimaal beheer
22 november 2023

"Geen NATAN zonder VGD": over voorzichtig positief ondernemerschap met de Heer Edouard Vermeulen

Creativiteit. Dat is de belangrijkste drijfveer van baron Vermeulen van modehuis NATAN. "Ideeën ontwikkelen, met stoffen werken, samen tot een ...

Lees meer
Hoe VGD de overname van dit familiebedrijf in goede banen leidde
Optimaal beheer
13 november 2023

Hoe VGD de overname van dit familiebedrijf in goede banen leidde

Bij financiële dienstverlening denkt men misschien in de eerste plaats aan accountancy en fiscaliteit. En hoewel dat klopt, is VGD ook partner in ...

Lees meer
Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken
Slimme groei Optimaal beheer
14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en ...

Lees meer