14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en elektrificatie in de vorm van hybride en elektrische wagens. Hierdoor komen ondernemers voor nieuwe keuzes en vraagstukken te staan.
Financiële kennispartner VGD wil met een e-book over duurzame mobiliteit een duidelijk kader scheppen en meer bewustzijn creëren rond het onderwerp.

VGD is een kennispartner die financiële, fiscale en juridische kennis combineert en actief is in heel Vlaanderen. Om klanten optimaal van dienst te zijn brengen diverse business lines elk hun expertise in en, waar nodig, werken ze in team samen voor een gefundeerd advies aan de klant. Alycia Claeys werkt als hr advisor en ondersteunt ondernemers met zijn personeel. “We denken beleidsmatig mee over de hr-strategie, maar zorgen ook voor de implementatie en uitwerking ervan. Dit gaat van de loonverwerking tot advies over de impact van fiscaliteit op het personeel”, legt Alycia uit.

Maxime Vandemaele, die ook professor is aan de Fiscale Hogeschool Brussel, werkt dan weer als tax consultant voor kmo’s tot multinationals. Hij schrijft regelmatig voor fiscale tijdschriften en kwam op het idee om een e-book over mobiliteit te publiceren. “Steeds meer bedrijven zoeken naar een manier om hun bedrijf te verduurzamen, maar vaak weten ze niet wat dat allemaal met zich meebrengt en zijn er bepaalde bezorgdheden”, stelt Maxime vast.

Duurzame mobiliteit

Het e-book behandelt de trends in duurzame mobiliteit en is het resultaat van een samenwerking tussen de verschillende business lines van VGD. Maxime Vandemaele: “Het is een heel evolutief en boeiend gegeven. De fiscale spelregels voor bedrijfswagens zijn reeds gewijzigd, maar gaan de komende jaren nog verder evolueren in het voordeel van de 100% elektrische voertuigen. Hierdoor worden ondernemers steeds vaker geconfronteerd met vraagstukken inzake laadoplossingen op kantoor, laadoplossingen thuis, terugbetaling van private laadkosten aan werknemers, etc. Onder meer deze vraagstukken komen in het boek aan bod vanuit een fiscaal en sociaal oogpunt.”

"Elke ondernemer heeft er baat bij het e-book te lezen, zowel voor zijn organisatie als voor zijn medewerkers, om goed op de hoogte te zijn.”
- Alycia Claeys, hr advisor

 

VGD wil met het e-book awareness creëren bij ondernemers. “We schetsen een ruim kader dat de lezer aan het denken of doen zet. Het boek biedt uiteraard geen antwoord op alle vragen, want veel hangt af van de concrete situatie”, verduidelijkt Maxime. Evenwel komt zowel de werkgever als de werknemer in aanraking met de veranderde mobiliteit. “Dat maakt het zo’n interessant onderwerp. Elke ondernemer heeft er baat bij, zowel voor zijn organisatie als voor zijn medewerkers, om goed op de hoogte te zijn”, aldus Alycia Claeys.

The bigger picture

De voorbije jaren is de interesse voor duurzaamheid sterk toegenomen door diverse actuele tendensen. Daarnaast wordt het imago van een bedrijf ook hoe langer hoe meer bepaald door hoe duurzaam het is. “Door de stijgende energieprijzen investeren bedrijven fors in isolatie, het plaatsen van zonnepanelen en zelfs windturbines. Anderzijds neemt de wetgever ook initiatieven door het aanbieden van bijvoorbeeld fiscale incentives en zijn er ook diverse juridische aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Als een ondernemer niet goed weet welke regelgeving op hem van toepassing is, zijn wij er om hen te helpen.”

De adviseurs kijken daarbij steeds naar het bredere plaatje. “Wanneer een klant bijvoorbeeld zonnepanelen wil plaatsen en ons vraagt van welke fiscale voordelen hij kan genieten, denken we ook na over het juridische kader, de mogelijkheden binnen de groep, of hij recht heeft op subsidies, en zo voort”, legt Maxime uit. “Het grote voordeel van VGD is dat alle business lines samen een advies kunnen geven dat rekening houdt met het bredere plaatje. Zo kan de ondernemer uiteindelijk met een gerust hart zijn investering uitvoeren.” 

"Steeds meer bedrijven zoeken naar een manier om hun bedrijf te verduurzamen, maar weten vaak niet wat dat allemaal met zich meebrengt.”
- Maxime Vandemaele, tax consultant

VGD blijft de materie ook op de voet volgen. “We hebben een aantal interne werkgroepen rond onder andere energiefiscaliteit, mobiliteit en ESG-rapportering. Die kennis wordt binnen de organisatie zoveel mogelijk gecentraliseerd”, zegt Maxime. Het bedrijf neemt ook zelf diverse initiatieven. “We werken met flexibele, regiogebonden werkplekken, in combinatie met thuiswerk. We organiseren onze mobiliteit in functie van de klant én de medewerkers. Ook wij combineren in ons wagenpark dus hybride en elektrische voertuigen en fietsleasing”, vult Alycia aan. “Dankzij al onze ervaring kunnen we best practices toepassen voor klanten. Vaak omvatten die zaken waar een ondernemer zelf nog niet aan gedacht had.”

 

Deze blog kwam tot stand in samenwerking met Business Vlaanderen.

 

Duurzame mobiliteit: e-book

Tax

HR advisory

VGD Corporate

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Succesvol partnership: VGD en Birdhouse begeleiden start-ups richting duurzame groei
Slimme groei partnership
13 mei 2024

Succesvol partnership: VGD en Birdhouse begeleiden start-ups richting duurzame groei

In september 2021 bundelden VGD en start-up accelerator Birdhouse de krachten. Hun missie? De succesratio van Belgische start-ups verhogen. Sinds de ...

Lees meer
Podcast #3: is een audit alleen wettelijk verplicht?
Slimme groei audit
29 april 2024

Podcast #3: is een audit alleen wettelijk verplicht?

In onze podcast "Feit of fabel: jouw ondernemersvragen uitgeklaard!" stelt Sarah haar podcastgasten vragen die men niet altijd durft te stellen, en ...

Lees meer