05 juni 2019

Wat brengt 2019 op fiscaal vlak?

We houden het licht verteerbaar met 5 ‘tax snacks’

De Belgische fiscaliteit weegt zwaar op ondernemers en blijft erg complex. Er worden permanent regels ingevoerd, terwijl er maar zelden verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat je de finesses van ons fiscale stelsel goed kent. Zo kan je immers fiscaal optimaliseren. Dit is wat er zoal wijzigt in 2019, in een notendop.

#1 Fiscale consolidatie via de groepsbijdrage

Wat?

Tot voor kort mocht een vennootschapsgroep de winst van een vennootschap niet compenseren met het verlies van een andere vennootschap. Met de introductie van de groepsbijdrage is dat nu wél mogelijk en kent België voor het eerst een systeem van beperkte ‘fiscale consolidatie’.

Hoe?

Na het sluiten van een groepsbijdrage-overeenkomst mag een winstgevende vennootschap een groepsbijdrage doen aan een verlieslatende vennootschap om dat verlies op te vangen. Voor die eerste is de bijdrage een aftrekbare kost , voor die laatste een belastbare opbrengst .

Hoeveel?

Het bedrag van de groepsbijdrage is steeds beperkt tot het ‘beroepsverlies’ dat de vennootschap heeft geleden in het huidig belastbaar tijdperk.

Wie kan de groepsbijdrage gebruiken?

Enkel vennootschappen die tot eenzelfde groep behoren en voldoen aan deze voorwaarden:

  • Een rechtstreekse participatie van minstens 90%
  • De 2 vennootschappen zijn al voor minstens 5 onafgebroken jaren verbonden

#2 Intrestaftrekbeperking aangepast

Sinds 1 januari 2019 geldt er, naast de bestaande beperkingen, een plafond op de intrestaftrekbeperking: netto intrestlasten zijn niet meer aftrekbaar boven de 3 miljoen euro of 30% van je ‘fiscale’ EBITDA . Gezien het hoge plafond blijven de meeste onderne­mingen gelukkig buiten schot.

Fijn is dat je dankzij deze nieuwe maatregel nu leningen kan optima­liseren die tot op heden geviseerd werden door de onderkapitalisatiere­gel voor verbonden vennootschappen (of zogeheten 5/1 ‘thin cap’-regel). Als deze leningen fundamentele wijzigin­gen ondergaan, vallen ze onder de nieuwe intrestaftrekbeperking.

#3 Nieuwe wagen? Opgelet voor de CO2-uitstoot!

Petrol heads(-up)! Van plan om een nieuwe wagen aan te schaffen met je vennootschap? Sinds 1 september 2018 is de wetgeving een pak strenger: zo wordt de CO2-uitstoot van je wagen nu berekend aan de hand van een nieuwe Europe­se test, waardoor ze hoger komt te liggen dan vroeger. Gemiddeld kan ze oplopen tot 30 g/km, wat onvermijdelijk een impact heeft op je voor­deel alle aard (VAA) en de fiscale aftrekbaarheid.

#4 Kmo-alarm: waarom je nog dit jaar moet investeren

Als je nog investeringen overweegt, dan is het aangewezen om deze zeker nog uit te voeren in 2019. En wel om volgende rede­nen:

  • Je profiteert mogelijk nog van een verhoogde investeringsaftrek van 20%.
  • Ongeacht het moment van je investe­ring kan je in het eerste jaar al voor een volledig jaar afschrijven. Vanaf 2020 moét je ‘pro rata temporis’ afschrijven.
  • Nu mag je nog degressief afschrijven, ook dat verandert vanaf 2020.

PS: Loopt jouw boekjaar niet per kalender­jaar? Neem dan zeker even contact op.

#5 Definitieve formule VAA bewoning

Over de woning als voordeel alle aard (VAA) is al heel wat inkt gevloeid, maar de kogel is door de kerk. Sinds 1 januari 2019 wordt dit VAA berekend met vermenigvuldigingsfactor 2 (in plaats van 3,8), wat deze formule geeft:

Geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x2

Te veel betaald in het verleden? Geef ons een seintje want het is mogelijk om dat deel van je betaalde belasting terug te vorderen.

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer