21 maart 2020

UPDATE 21/03 - Financiële moeilijkheden door coronavirus? De overheid biedt verschillende steunmaatregelen

Door de maatregelen die de regering gisterenavond heeft genomen, zullen vermoedelijk veel bedrijven effectief getroffen zijn. Ook in deze moeilijke tijden, staan wij klaar om jullie zo goed als mogelijk te begeleiden. Heb je vragen? Contacteer onze adviseurs op corona@vgd.eu of bekijk onze FAQ op onze website

Indien je op enige manier hinder ondervindt van het Coronavirus, kan je eventueel een beroep doen op onderstaande steunmaatregelen die de overheid heeft voorzien.

We overlopen hierbij de belangrijkste steunmaatregelen:

Fiscale maatregelen: algemeen uitstel van betaling

BTW

Uitstel van indiening

Er wordt volgend uitstel verleend voor de periodieke btw-aangiftes alsook voor de intracommunautaire opgaven:

Aangifte van

Termijn verlengd tot

Februari 2020

6 april 2020

Maart 2020

7 mei 2020

Eerste kwartaal 2020

7 mei 2020

   

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

Voor de jaarlijkse klantenlisting wordt de termijn met een maand verlengd tot 30 april 2020.  Voor belastingplichtigen die hun activiteit hebben stopgezet dienen een jaarlijkse klantenlisting in te dienen ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

Uitstel van betaling

Er wordt een automatisch uitstel van betaling van verleend van twee maanden, zonder dat er boetes of nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn:

Betaling voor

Termijn verlengd tot

Maandaangifte – februari 2020

20 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

20 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1° kwartaal 2020

20 juni 2020

 

Vennootschapsbelasting, personenbelasting, belasting niet-inwoners en rechtspersonenbelasting

Uitstel van indiening

De indieningstermijn wordt verlengd tot en met donderdag 30 april 2020 voor de aangiftes die ingediend moesten worden tussen 16/03/2020 en 30/04/2020 met betrekking tot

  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • Belasting niet-inwoners (vennootschappen)

Uitstel van betaling

Voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch bovenop de normale betalingstermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekeningen van belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Aanslagen die gevestigd zijn vóór 12 maart 2020 geldt er geen automatisch uitstel van betaling. Voor deze aanslagen kan een afbetalingsplan gevraagd bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) – zie verder.

Bedrijfsvoorheffing

Uitstel van betaling

Er wordt een automatisch uitstel van betaling van verleend van twee maanden, zonder dat er boetes of nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn:

Betaling voor

Termijn verlengd tot

Maandaangifte – februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1° kwartaal 2020

15 juni 2020

 

Uitstel niet-essentiële controles ter plaatse

De FOD Financiën stelt zijn niet-essentiële en/of minder dringende controles ter plaatse uit. Alleen de controles die nodig zijn om de financiële belangen van de Staat te beschermen, blijven behouden.

De controles ter plaatse die blijven behouden zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de specifieke hygiënenormen die van kracht zijn in het kader van de coronavirus-crisis.

Controles die op afstand kunnen worden uitgevoerd dankzij de ondersteuning van fiscale toepassingen en op basis van dossiers, vinden nog steeds plaats.

 

Tijdelijke werkloosheid

De ministerraad heeft op 20 maart beslist dat overmacht wordt aanvaard voor alle werkgevers die getroffen zijn door het coronavirus.

Dit impliceert dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of omwille van economische redenen.

De procedure tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen wordt vermoedelijk integraal vervangen door tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Deze tijdelijke werkloosheid overmacht kan retroactief toegepast worden vanaf 13 maart.

De procedure van overmacht werd eveneens sterk vereenvoudigd voor zowel werkgever als werknemer:  

Er dient géén elektronische aangifte meer te gebeuren bij de RVA en er moeten géén controlekaarten C3.2.A meer ingevuld worden voor de maanden maart, april, mei en juni.

De RVA zal op de hoogte gebracht worden van tijdelijke werkloosheid door overmacht aan de hand van de looncodes die uw sociaal secretariaat zal doorgeven. Het is dus belangrijk om uw sociaal secretariaat voldoende op de hoogte te stellen.

De werknemers moeten het document C3.2. opvragen bij hun vakbond of hulpkas en ingevuld terugbezorgen om de uitbetaling correct te laten verlopen. Dit document van de hulpkas is hier te downloaden. 

Een bijkomende versoepeling omvat de mogelijkheid tot deeltijdse tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het is aldus mogelijk om gewerkte dagen af te wisselen met overmachtsdagen. Voor de gewerkte dagen ontvangen de medewerkers hun gebruikelijk loon.

Er is ook goed nieuws voor de werknemers want zij ontvangen naast de verhoogde uitkering van 70 procent van het gemiddeld loon (begrensd op 2.754,76 euro) ook een supplement van 5,63 euro per dag. Beide bedragen zullen uitbetaald worden door de uitbetalingsinstelling, met name de vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

Daarnaast zullen al deze dagen meetellen voor de berekening van het recht op vakantie in 2021.

Sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers kunnen een minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor hun werkgeversbijdragen van het 1ste en 2e kwartaal 2020, waardoor de schuld afgelost kan worden aan de hand van maandelijkse afbetalingen.   Dit kan via volgende link

Fiscale maatregelen: afbetalingsplan

Ondernemingen kunnen voor de betaling van verscheidene belastingen (bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) en afbetalingsplan verkrijgen (tot 30 juni 2020), alsook een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boetes.

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude, noch uit structurele betalingsmoeilijkheden en de voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.

Er dient per schuld een aanvraag ingediend worden en dit op het moment van de ontvangst van het aanslagbiljet of betaalbericht. De aanvraag wordt ingediend bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) dat fungeert als een contactpunt voor het geheel van de fiscale maatregelen. Uiteraard kunnen wij hiervoor verder het nodige doen. Dit kan via bijgevoegd document.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen een aanvraag indienen om de betaling van hun sociale bijdragen uit te stellen. In dat geval moet de aanvraag gebeuren

  • voor 31/03/2020 voor de kwartaalbijdragen van het eerste en het tweede kwartaal 2020 en ,
  • voor 15/06/2020 voor de bijdragen van het tweede kwartaal van 2020.

Verder kunnen de zelfstandigen eveneens een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen vragen voor het jaar 2020 indien hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels. Tot slot kan er ook een vrijstelling gevraagd worden indien de sociale bijdragen ingevolge het Coronavirus niet meer betaald kunnen worden.

Zelfstandige? Neem dan zeker een kijkje op onze FAQ

Overbruggingsrecht zelfstandigen

Zelfstandigen die hun activiteiten langer dan een week moeten staken door het Coronavirus, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vervangingsinkomen. Bent u in de onmogelijkheid om enige activiteit uit te oefenen, dan neemt u best contact op met uw sociaal verzekeringsfonds om na te gaan of u in aanmerking komt voor een uitkering.

Vragen rond het overbruggingsrecht? Bekijk zeker onze FAQ

Eenmalige forfaitaire premie (Vlaamse overheid)

Daarnaast wordt er een éénmalige forfaitaire premie voorzien voor bedrijven die geconfronteerd worden met een verplichte sluiting (periode tot 3 april):

  • Weekendsluiting:   2.000 EUR
  • Volledige sluiting:  4.000 EUR

Indien de verplichte sluiting verlengd wordt, zullen de maatregelen verdergezet worden a rato van een vergoeding van 160 EUR/dag (zowel voor weekendsluiting, als volledige sluiting). De aanvraagprocedure is gelijk aan de huidige aanvraagprocedure voor hinder bij grote werken.

Crisiswaarborg (Vlaamse overheid)

Ondernemingen in financiële moeilijkheden zullen bij hun banken een nieuwe schuldenregeling kunnen aanvragen. De Vlaamse regering zal met betrekking tot deze nieuwe schuldenregeling garant staan voor 75%.

Uitstel onroerende voorheffing (Vlaamse overheid)

De aanslagbiljetten worden uitgesteld tot september.

 

Daarnaast kunnen jullie ook op volgende website heel veel nuttige en up-to-date informatie terugvinden betreffende het Coronavirus op de website van VLAIO: klik hier

Aarzel niet ons te contacteren indien je bijkomende vragen, bekommernissen of ongerustheden hebt! Wij volgen dit voor jou mee op om je zo optimaal mogelijk te begeleiden en adviseren. Neem contact op met onze adviseurs via corona@vgd.eu of lees onze FAQ

Covid 19_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

De tax shelter anno 2023
Optimaal beheer Tax
12 mei 2023

De tax shelter anno 2023

De tax shelter is een fiscaal omkaderd investeringsproduct in audiovisuele werken, podiumkosten en sinds 1 januari 2023 ook  videogames.  Dit ...

Lees meer
Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit
Optimaal beheer Tax
06 april 2023

Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit

Op Europees en Belgisch niveau is het wetgevend initiatief genomen om een "overwinstbelasting" in te voeren. Waarover gaat het juist en wat is de ...

Lees meer
Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!
Optimaal beheer HR Legal
31 maart 2023

Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!

Het is weer zover: de sociale verkiezingen 2024 komen eraan. Of je als werkgever sociale verkiezingen moet organiseren, is afhankelijk van de ...

Lees meer