16 juni 2020

Tijdelijke btw-verlaging in Duitsland als steunmaatregel tegen Covid-19

Duitsland heeft, als onderdeel van een corona economisch stimuleringspakket, het plan aangekondigd om het Duitse btw-tarief met ingang van 1 juli 2020 tijdelijk te verlagen van 19% naar 16% resp. het verlaagde btw-tarief te verlagen van 7% naar 5%.  Goedkeuring door het Duitse parlement van de aangekondigde maatregelen staat later deze maand nog gepland.

Deze maatregel is een tijdelijke maatregel welke enkel van toepassing zal zijn voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020, en geldt voor alle ondernemers die belastbare handelingen (leveringen van goederen en/of diensten) stellen in Duitsland tegen het standaard (momenteel 19%) dan wel het verlaagde btw tarief (resp. 7%).

Voor wie van toepassing?

De verlaagde Duitse btw-tarieven zijn van toepassing op alle leveringen die binnen de bovengenoemde periode worden verricht, dat wil zeggen op de leveringen van goederen en diensten, op intracommunautaire verwervingen en op de invoer in Duitsland.  Ze zijn eveneens van toepassing op ondernemers die niet in Duitsland gevestigd zijn, maar wel in Duitsland zijn geregistreerd voor btw-doeleinden en dus gehouden zijn Duitse btw-aangiften in te dienen.

Voor de toepassing van de verlaagde btw-tarieven geldt in het algemeen het tijdstip waarop de btw opeisbaar is.  Dit is in principe het moment van levering van goederen, beëindiging van de diensten of moment van invoer.

Let op met facturen

Het is zeer belangrijk om vanaf 1 juli 2020 extra aandacht te hebben voor de toegepaste btw tarieven

Indien je als leverancier 19% in plaats van 16% factureert, zal je het volledige btw-bedrag (19%) verschuldigd zijn en aan de Duitse Staat moeten betalen, zelfs als de ontvanger van de dienst/goederen slechts 16% btw aan de leverancier betaald heeft.

Als afnemer mag je dan weer niet te veel btw in aftrek nemen.  Enkel de wettelijk verschuldigde btw kan in aftrek gebracht worden, zelfs al zou je meer betaald hebben aan de leverancier.

Pas de nodige zaken aan op officiële documenten

Doe je zaken in Duitsland, dan is het raadzaam al even proactief bij een aantal zaken stil te staan zoals ondermeer:

  • Aanpassing facturen en self-bills aan de nieuwe btw tarieven;
  • Nazicht prijslijsten, prijsberekeningen, contractuele overeenkomsten met betrekking tot netto/bruto prijzen, eventuele herziening/wijziging contracten die volgens de Duitse btw-wetgeving als factuur gelden (zoals bijv. leasecontracten), …
  • Aanpassing/uitbreiding van de boekhoud-/ERP-systemen aan de nieuwe btw-tarieven (hou hierbij wel rekening met het feit dat de "normale btw-tarieven" na 31 december 2020 weer van toepassing zullen zijn); …

Met betrekking tot de invoeren bevat het voorstel ook een algemeen uitstel van betaling van de invoer-btw tot de 26e van de tweede maand volgend op de invoer

Verder is er reeds een verlaging van het btw tarief van 19% naar 7 procent (tijdelijk dan 5%) voor minstens een jaar, zijnde tot 30 juni 2020, goedgekeurd voor restaurant- en catering diensten.  Van deze tariefverlaging is wel het aandeel mbt de levering van dranken (al dan niet alcoholisch) uitgesloten.

Voor meer informatie kan je terecht op onze corona info pagina op onze website.

Indien je in tussentijd vragen heeft met betrekking tot de bovenstaande maatregelen of andere maatregelen, aarzel niet om contact op te nemen met ons (corona@vgd.eu)

 

Duitsland_square

Tax

BTW

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Video Experience Day Award
Slimme groei Optimaal beheer
07 juni 2023

Video Experience Day Award

Op 6 juni ging de 24ste editie van de Video Experience Day door. Deze samenwerking tussen Kanaal Z en de AP Hogeschool, verzamelde de beste corporate ...

Lees meer
De tax shelter anno 2023
Optimaal beheer Tax
12 mei 2023

De tax shelter anno 2023

De tax shelter is een fiscaal omkaderd investeringsproduct in audiovisuele werken, podiumkosten en sinds 1 januari 2023 ook  videogames.  Dit ...

Lees meer
Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit
Optimaal beheer Tax
06 april 2023

Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit

Op Europees en Belgisch niveau is het wetgevend initiatief genomen om een "overwinstbelasting" in te voeren. Waarover gaat het juist en wat is de ...

Lees meer