05 april 2017

Tax shelter als alternatief voor voorafbetalingen

Doen zij dit niet, dan worden zij gepenaliseerd met een belastingverhoging. Deze verhoging kan weggewerkt worden door tijdens het boekjaar voorafbetalingen te doen. Indien de totale verhoging (na vermindering wegens voorafbetalingen) onder een bepaalde grens valt, wordt de verhoging niet effectief aangerekend aan de vennootschap. 

Verdubbeling tarief belastingverhoging

Vanaf 2017 verdubbelt het tarief van de belastingverhoging (van 1,125% tot 2,25%). Daarnaast wordt ook de grens verlaagd vanaf wanneer de verhoging effectief aangerekend wordt. Concreet betekent dit dat: 

  • Vennootschappen, die geen voorafbetalingen doen, dubbel zo zwaar gepenaliseerd zullen worden vanaf 2017;
  • Vennootschappen, die wel voorafbetalingen doen, vanaf 2017 meer moeten vooraf betalen om de verhoging te vermijden (door verlaging van de grens).

Voorafb etalingen niet meer interessant? Deze wijzigingen maken dat het systeem van voorafbetalingen tot op vandaag heel wat minder interessant is voor vennootschappen.  

Ter illustratie: In 2016 volstond het voor een vennootschap met een belastingschuld van 100.000 EUR om een voorafbetaling te doen van 8.333 EUR in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar, teneinde een verhoging van 1,125% op de totale belastingschuld te vermijden. Hier levert een voorafbetaling van 8.333 EUR aldus een netto rendement op van 1.125 EUR (of 13,5%). Vanaf 2017 zal diezelfde vennootschap in het eerste kwartaal 58.333 EUR moeten vooraf betalen om een verhoging van 2,25% te vermijden.

Hier levert een voorafbetaling van 58.333 EUR aldus een netto rendement op van 2.250 EUR (of 3,86%). In het huidige economische klimaat kan een netto rendement van 3,86% aantrekkelijk ogen. Desalniettemin zijn er nog alternatieve mogelijkheden die een zeker (en hoger) rendement kunnen opleveren. Met name, de tax shelter voor audiovisuele werken kan als alternatief dienen voor het doen van voorafbetalingen. 

Welke zijn de voordelen van het tax shelter systeem?

Het tax shelter systeem laat vennootschappen toe te genieten van een belastingvrijstelling, indien zij investeren in Europese audiovisuele werken. Recent werd deze regeling bovendien uitgebreid naar podiumkunsten. Het voordeel van dit systeem is tweeërlei: Zo verkrijgt de investerende vennootschap een voorlopige belastingvrijstelling van 310% van het geïnvesteerde bedrag (door aanleg van een belastingvrije reserve).

Deze voorlopige vrijstelling wordt definitief na voltooiing van de productie. Daarnaast kan de investerende vennootschap interesten verkrijgen in ruil voor de voorfinanciering, die zij voorziet (maximaal EURIBOR 12m + 450 basispunten). Bij een investering van 100.000 EUR in het kader van de tax shelter, mag de investerende vennootschap aldus een belastingvrije reserve van 310.000 EUR aanleggen.

Rekening houdend met het tarief in de vennootschapsbelasting van 33,99%, resulteert dit in een belastingbesparing van 105.369 EUR. Dit betekent een netto rendement van 5,37%.  Dit rendement kan mogelijks nog aangevuld worden met ontvangen interesten over maximaal 18 maanden (dewelke belastbaar zijn).

Deze intresten zijn gelimiteerd tot EURIBOR 12m + 450 basispunten (op basis van de EURIBOR op 29/03/2017 bedraagt de maximale rente 4,39%, wat na aftrek van de vennootschapsbelasting een netto rente betekent van 2,90%). 

Vennootschappen met voldoende liquiditeiten kunnen dus, als alternatief voor het doen van voorafbetalingen, overwegen om te investeren in een audiovisueel werk of in podiumkunsten krachtens het tax shelter regime. 

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Sociale inspectie maakt flitscontroles in 2023 bekend
Optimaal beheer HR Legal
06 februari 2023

Sociale inspectie maakt flitscontroles in 2023 bekend

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) bekend gemaakt welke flitscontroles ze organiseren in 2023. ...

Lees meer
Medewerkers binden voor de lange termijn? Een kwestie van goede afspraken
Optimaal beheer HR Legal
02 februari 2023

Medewerkers binden voor de lange termijn? Een kwestie van goede afspraken

Witte merels, daar zijn we allemaal naar op zoek. Driewerf hoera als je de perfecte kandidaat hebt weten te strikken, maar vergeet niet: goede ...

Lees meer
Gewijzigd stelsel inzake auteursrechten: wat verandert er?
Optimaal beheer Tax
31 januari 2023

Gewijzigd stelsel inzake auteursrechten: wat verandert er?

Het fiscale gunstregime inzake auteursrechten vormt tot op heden een zeer populaire alternatieve verloningstechniek, maar het stelsel staat onder ...

Lees meer