27 november 2020

Overzicht nieuwe fiscale maatregelen vanaf 1 januari 2021

De federale regering heeft eind oktober het ontwerp van de nieuwe Programmawet goedgekeurd. Hieronder vind je een overzicht van de fiscale maatregelen die vanaf 1 januari 2021 ingaan. Een gedeelte van deze maatregelen heeft reeds betrekking op inkomstenjaar 2020.

I. Verhoogde investeringsaftrek: verlenging termijn toepassing en overdracht

Met de Corona-wet III werd het percentage van de gewone investeringsaftrek opgetrokken van 8 % tot 25 % voor investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot 31 december 2020. Deze maatregel wordt nu verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.

De basisvoorwaarden voor de investeringsaftrek moeten voldaan zijn.

Het niet-benutte gedeelte van de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen tot 31 december 2021 kan overgedragen worden naar de twee volgende belastbare tijdperken.

 

II. Btw-tarief 6%: Afbraak en heropbouw

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt uitgebreid tot het volledige Belgische grondgebied.

Het verlaagd tarief is van toepassing voor btw die opeisbaar wordt gedurende de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Zowel projecten van particuliere bouwheren als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn (domicilie vereist) en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m². De maatregel wordt ook uitgebreid tot personen die hun woning wensen te verhuren, op voorwaarde dat die verhuur plaatsvindt door bemiddeling van een sociaal verhuurkantoor.

 

III. Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor extra opleiding werknemers

De werkgever kan een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten indien hij extra opleidingsdagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer. De vrijstelling is gelijk aan 11,75 % van de bezoldiging van de betrokken werknemer en kan genoten worden:

 • Door grote vennootschappen: indien de werknemer minstens 10 dagen extra opleiding volgt gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen
 • Door kmo’s: indien er minstens 5 dagen extra opleiding worden georganiseerd gedurende een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen.

De betrokken werknemer moet wel minstens 6 maanden in dienst zijn alvorens aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling. In geval van een regeling van verminderde arbeid, moet deze periode van 10 dagen in dezelfde verhouding worden verminderd.

 

IV. Gezinsfiscaliteit

De regering wil gezinnen nog beter ondersteunen door de kosten te verlichten door:

1. Verhoging belastingvermindering voor kinderopvang

 • Vanaf inkomstenjaar 2020:
  Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van 11,20 EUR naar 13 EUR.
  De leeftijdsgrenzen van 12 en 18 jaar worden opgetrokken tot respectievelijk 14 en 21 jaar.
 • Vanaf inkomstenjaar 2021:
  Het maximumbedrag per oppasdag en per kind van 13 EUR wordt verder opgetrokken tot 13,70 EUR en zal elk jaar geïndexeerd worden.

2. Belastingvrije som voor mantelzorg

Vanaf het inkomstenjaar 2020 geldt een verhoogde belastingvrije som voor elke belastingplichtige die een hulpbehoevende (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar in huis neemt om ervoor te zorgen. Iemand is hulpbehoevend indien er sprake is van een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten.

V. Diverse topics

 • In het kader van datamining zal het Centraal Aanspreekpunt (CAP) nu uitgebreid worden met de gegevens over de saldi van de bankrekeningen en contracten die door particulieren en rechtspersonen -al dan niet gevestigd in België- worden gehouden bij Belgische financiële instellingen.
 • Stopzetting fiscale en sociale regularisatie op 31 december 2023;
 • Verhoging van accijnzen op sigaretten en rooktabak vanaf 1 januari 2021;
 • Bevriezing” van aantal fiscale uitgaven voor de aanslagjaren 2021 tot 2024: tal van belastingverminderingen die niet zullen worden geïndexeerd gedurende deze periode (met uitzondering van de bedragen inzake de verminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten).

Indien je hier vragen over hebt of meer informatie wenst, neem gerust contact op met onze adviseurs Tax.

 

David LornoyDavid Lornoy

M: david.lornoy@vgd.eu 

 

 

VGD_STNIKLAAS-Sterkens_Vicky_squareVicky Sterckens

M: vicky.sterkens@vgd.eu 

 

 

 

tax1-1

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer