09 april 2021

Nieuwe coronapremie: aanvraag globalisatiemechanisme mogelijk!

De Vlaamse overheid voorziet in een nieuwe premie voor ondernemingen die gedurende geheel de coronaperiode in 2020 een aanzienlijke omzetdaling hebben geleden. Deze premie bedraagt 10% van de omzet in de periode vanaf 1 april tot en met 31 december 2019. Een aanvraag kan ingediend worden via de website van VLAIO.

1. Wat zijn de voorwaarden om de premie te ontvangen?

De onderneming heeft:

 1. Op 30 september 2020 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest opgenomen in het KBO;
 2. In de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een omzet uit geleverde prestaties exclusief BTW van minstens 450.000 EUR;
 3. In de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% gekend ten gevolge van de coronavirusmaatregelen ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2019;
 4. In de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een boekhoudkundig verlies voor aftrek van belasting geleden.

Wie heeft recht op de premie?

Enkel vennootschappen, verenigingen of stichtingen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht die voor 2019 een jaarrekening heeft neergelegd en in 2020 een jaarrekening zal neerleggen, komen in aanmerking. Eenmanszaken kunnen dus geen aanvraag indienen.

Uitgesloten ondernemingen:

 • Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden ingevolge faillissement, vereffening, stopzetting of ontbinding;
 • Holding, patrimonium- en managementvennootschappen;
 • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
 • Ondernemingen die zich op 31 december 2019 volgens de Europese definitie in moeilijkheden bevonden.

Hoeveel bedraagt de premie?

De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief BTW, in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019.

De premie wordt wel beperkt op volgende manieren:

 • 90% voor kleine ondernemingen en 70% voor middelgrote en grote ondernemingen van de niet gedekte vaste kosten (code 9903 JRK) in de periode vanaf 1 april tot en met 31 december 2020.
 • steunbedrag bepaald op basis van de tewerkstelling en de gradatie van de omzetdaling. De verschillende maximale steunbedragen kan je terugvinden in bijlage.
 • De steun wordt ten slotte nog verminderd met alle reeds verkregen Vlaamse premies.

Hoe vraag je het globalisatiemechanisme aan?

De aanvraag kan ingediend worden via de online applicatie op de website van VLAIO. Bij de aanvraag zullen verschillende gegevens ingevuld dienen te worden en zullen er bewijsstukken ter staving van jouw aanvraag dienen bijgevoegd te worden.

De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is vastgesteld op 30 september 2021.

 

Het maximaal steunbedrag kan bepaald worden op basis van de verruimde tewerkstelling of op basis van de RSZ-tewerkstelling. Bekijk in deze tabel wat voor jouw onderneming het meest voordelig is. 

 

Heb je nog vragen? Bekijk onze corona-infopagina of neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs Tax of via corona@vgd.eu. 

 

Gerelateerde artikelen

De wederopbouwreserve: belastingvrij je eigen vermogen versterken na Corona
Optimaal beheer Tax
17 mei 2022

De wederopbouwreserve: belastingvrij je eigen vermogen versterken na Corona

De ongunstige economische gevolgen van de pandemie hebben de solvabiliteit en het eigen vermogen van tal van vennootschappen duidelijk aangetast. Om ...

Lees meer
Aangifte personenbelasting AJ 2022: wat moet je weten?
Optimaal beheer Tax
13 mei 2022

Aangifte personenbelasting AJ 2022: wat moet je weten?

Sinds 27 april 2022 is de aangifte personenbelasting voor AJ 2022 (inkomsten 2021) beschikbaar in Myminfin (Tax-on-web). We geven je hier een ...

Lees meer
De impact van het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk
Optimaal beheer Tax
06 mei 2022

De impact van het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk

Belgische particuliere beleggers die dividenden uit het buitenland ontvangen, zien hun rendement deels verloren gaan door dubbele belasting. Sommige ...

Lees meer