09 april 2021

Nieuwe coronapremie: aanvraag globalisatiemechanisme mogelijk!

De Vlaamse overheid voorziet in een nieuwe premie voor ondernemingen die gedurende geheel de coronaperiode in 2020 een aanzienlijke omzetdaling hebben geleden. Deze premie bedraagt 10% van de omzet in de periode vanaf 1 april tot en met 31 december 2019. Een aanvraag kan ingediend worden via de website van VLAIO.

1. Wat zijn de voorwaarden om de premie te ontvangen?

De onderneming heeft:

 1. Op 30 september 2020 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest opgenomen in het KBO;
 2. In de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een omzet uit geleverde prestaties exclusief BTW van minstens 450.000 EUR;
 3. In de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% gekend ten gevolge van de coronavirusmaatregelen ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2019;
 4. In de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een boekhoudkundig verlies voor aftrek van belasting geleden.

Wie heeft recht op de premie?

Enkel vennootschappen, verenigingen of stichtingen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht die voor 2019 een jaarrekening heeft neergelegd en in 2020 een jaarrekening zal neerleggen, komen in aanmerking. Eenmanszaken kunnen dus geen aanvraag indienen.

Uitgesloten ondernemingen:

 • Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden ingevolge faillissement, vereffening, stopzetting of ontbinding;
 • Holding, patrimonium- en managementvennootschappen;
 • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
 • Ondernemingen die zich op 31 december 2019 volgens de Europese definitie in moeilijkheden bevonden.

Hoeveel bedraagt de premie?

De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief BTW, in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019.

De premie wordt wel beperkt op volgende manieren:

 • 90% voor kleine ondernemingen en 70% voor middelgrote en grote ondernemingen van de niet gedekte vaste kosten (code 9903 JRK) in de periode vanaf 1 april tot en met 31 december 2020.
 • steunbedrag bepaald op basis van de tewerkstelling en de gradatie van de omzetdaling. De verschillende maximale steunbedragen kan je terugvinden in bijlage.
 • De steun wordt ten slotte nog verminderd met alle reeds verkregen Vlaamse premies.

Hoe vraag je het globalisatiemechanisme aan?

De aanvraag kan ingediend worden via de online applicatie op de website van VLAIO. Bij de aanvraag zullen verschillende gegevens ingevuld dienen te worden en zullen er bewijsstukken ter staving van jouw aanvraag dienen bijgevoegd te worden.

De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is vastgesteld op 30 september 2021.

 

Het maximaal steunbedrag kan bepaald worden op basis van de verruimde tewerkstelling of op basis van de RSZ-tewerkstelling. Bekijk in deze tabel wat voor jouw onderneming het meest voordelig is. 

 

Heb je nog vragen? Bekijk onze corona-infopagina of neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs Tax of via corona@vgd.eu. 

 

Gerelateerde artikelen

Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers
Slimme groei Optimaal beheer Tax
29 november 2023

Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers

Hoe behoud je talent in een periode waarin de war for talent heviger woedt dan ooit tevoren? Hoe zorg je ervoor dat vooral key werknemers duurzaam ...

Lees meer
Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024
Optimaal beheer Tax
02 augustus 2023

Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal het federaal langetermijnsparen afgeschaft worden. Bij het afsluiten van een lening zal een onderscheid gemaakt worden ...

Lees meer
De tax shelter anno 2023
Optimaal beheer Tax
12 mei 2023

De tax shelter anno 2023

De tax shelter is een fiscaal omkaderd investeringsproduct in audiovisuele werken, podiumkosten en sinds 1 januari 2023 ook videogames. Dit ...

Lees meer