19 februari 2021

Nieuw fiscaal steunpakket COVID-19

Desondanks besmettingen en ziekenhuisopnames dalen, blijft de economische impact van het virus enorm. De federale regering besloot dan ook enkele nieuwe steunmaatregelen goed te keuren en het bestaande steunpakket voor zelfstandigen, bedrijven en kwetsbare personen te verlengen tot eind juni 2021.

Belastingvoordeel kwijtgescholden huur

Verhuurders van professionele panden die de huur (al dan niet gedeeltelijk) kwijtschelden gedurende de maanden maart, april en mei kunnen genieten van een belastingvermindering van 30% op de kwijtgescholden huur.

Verhoging thuiswerkvergoeding

De maximale thuiswerkvergoeding zal voor het tweede kwartaal van 2021 tijdelijk toenemen van 129,48 EUR naar 144,31 EUR. De werkgever kan een dergelijke thuiswerkvergoeding vrij van belasting en sociale zekerheid toekennen. Daarnaast kan de werkgever eveneens belastingvrij tussenkomen in de kost van kantoormateriaal voor hun werknemers.

 

Denk je er aan je fysiek kantoor te sluiten? Ga voor een optimale Home Office?

Heeft je onderneming geen Belgische vestiging of heeft ze definitief haar kantoren in ons land gesloten? Wat dan met je werknemers die hier nog tewerkgesteld zijn? En aan welke sociaal-rechterlijke, juridische en tax- en HR- gerelateerde voorwaarden moet je als werkgever voldoen zodat je niet voor verrassingen komt te staan? In ons webinar op 9 maart leggen we jou graag uit hoe we jouw business met onze overkoepelende aanpak vanuit onze verschillende kennisdomeinen optimaal kunnen begeleiden richting de perfecte home office.

Bekijk hier de recording van het webinar 

 

Tax shelter COVID-19

Er werd reeds een tijdelijke tax shelter COVID-19 ingevoerd aan de start van de pandemie. Het kernkabinet besloot deze maatregel nieuw leven in te blazen door een nieuwe periode toe te voegen.

KMO’s die een omzetdaling kennen van meer dan 30% in de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020, zullen deze maatregel opnieuw kunnen toepassen. Particulieren kunnen via een investering in het kapitaal van een kleine vennootschap een belastingvermindering genieten van 20%. Deze maatregel zal gelden tot 31 augustus 2021.

Afschaffing decembervoorschot btw en bedrijfsvoorheffing

De decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de BTW met betrekking tot 2021 worden afgeschaft en verrekend in het volgend jaar (januari 2022).

Versoepeling berekening btw-aftrek bedrijfswagens

Belastingplichtigen die gebruik maken van de semi-forfaitaire methode (waarbij het aantal werkdagen en aantal privékilometers forfaitair wordt vastgelegd door de btw-administratie) mogen de forfaitaire btw-aftrek van 35% toepassen voor het kalenderjaar 2020. Het is ook mogelijk een combinatie (semi-forfaitaire methode en forfaitaire methode) toe te passen met betrekking tot 2020. Rechtzettingen m.b.t. kalenderjaar 2020 zijn nog mogelijk tot 20 april 2021.

Verlenging vrijstelling regionale en lokale COVID-19 steun

Steun toegekend door de gewesten en lokale besturen werd als fiscaal vrijgesteld beschouwd tot 31 maart 2021. De fiscale vrijstelling van deze maatregelen wordt nu verlengd tot eind 2021.

Verlenging bestaand steunpakket (tot juni 2021)

De bestaande maatregelen zullen verlengd worden. Deze verlenging heeft onder meer betrekking op:

  • Verlenging individueel uitstel van betalingen van belastingen;
  • Verlenging 100% aftrekbaarheid receptiekosten (op heden van toepassing voor periode tussen 8 juni 2020 – 31 december 2020);
  • Verlenging dubbel crisis-overbruggingsrecht;
  • Verlaging bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.

Heb je nog vragen? Bekijk onze corona-infopagina of neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs Tax of via corona@vgd.eu. 

 

VGD_GENT-Van_Puyvelde_Arno_squareArno Van Puyvelde, Tax

M: arno.van.puyvelde@vgd.eu 

 

 

VGD_STNIKLAAS-Sterkens_Vicky_squareVicky Sterkens, Tax

M: vicky.sterkens@vgd.eu 

 

 

VGD_Social_Visuals_Corona_Update_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Aanpassing vergoedingen tele(thuis)werk: wat verandert er?
Optimaal beheer HR Legal
17 juni 2022

Aanpassing vergoedingen tele(thuis)werk: wat verandert er?

De forfaitaire thuiswerkvergoeding en de forfaitaire onkostenvergoeding van 10 % voor telewerkers ondergaan enkele wijzigingen. Ons HR Legal team zet ...

Lees meer
Bijkomende verplichtingen in de EPC-wetgeving sinds 1 april 2022
Optimaal beheer Legal
30 mei 2022

Bijkomende verplichtingen in de EPC-wetgeving sinds 1 april 2022

Sinds kort gelden er enkele bijkomende verplichtingen rond het energieprestatiecertificaat (EPC). Wat is zo’n EPC juist en wat is er precies ...

Lees meer
De wederopbouwreserve: belastingvrij je eigen vermogen versterken na Corona
Optimaal beheer Tax
17 mei 2022

De wederopbouwreserve: belastingvrij je eigen vermogen versterken na Corona

De ongunstige economische gevolgen van de pandemie hebben de solvabiliteit en het eigen vermogen van tal van vennootschappen duidelijk aangetast. Om ...

Lees meer