16 januari 2023

Uitbreiding van de fiscale aanslag- en onderzoekstermijnen vanaf 2023

Vanaf aanslagjaar 2023 zullen de controlemogelijkheden van de fiscus aanzienlijk uitgebreid worden. De belangrijkste uitbreiding betreft de verlenging van de aanslag- en onderzoekstermijnen. 

Zo wordt er voorzien in een nieuwe vierjarige, zesjarige en tienjarige termijn. Ter compensatie van deze verlengde termijnen verkrijgt de belastingplichtige een bezwaartermijn van één jaar (i.p.v. zes maanden). Hieronder vatten wij de belangrijkste wijzigingen voor jou samen.

Vandaag bestaat er enerzijds de algemene termijn van 3 jaar en anderzijds de buitengewone termijn van 7 jaar in het geval van fraude. Daarnaast bestaan er ook nog bijzondere termijnen van 5 jaar (onder andere bij internationale uitwisseling van inlichtingen) en 10 jaar in het geval van juridische constructies in belastingparadijzen. Deze termijnen blijven van toepassing op alle fiscale controles en aanslagen met betrekking tot aanslagjaar 2022 en vroegere aanslagjaren.

Nieuwe onderzoekstermijnen

Vanaf aanslagjaar 2023 zullen volgende aanslag- en onderzoekstermijnen van toepassing zijn:

 • Algemene termijn van 3 jaar – Deze algemene driejarige termijn blijft van toepassing op alle tijdig ingediende aangiftes;
 • Termijn van 4 jaar – Bij een niet- of laattijdige aangifte zal een vierjarige termijn gelden;
 • Termijn van 6 jaar – Bij aanwezigheid van bepaalde “internationale elementen” zal er een zesjarige termijn van toepassing zijn. De meest voorkomende voorbeelden van “internationale elementen” zijn:
  • Indiening van een lokaal dossier of landenrapport;
  • Aangifteverplichting inzake betalingen aan belastingparadijzen;
  • Vrijstelling roerende voorheffing op basis van een Europese richtlijn of dubbelbelastingverdrag;
 • Termijn van 10 jaar – De tienjarige termijn zal gelden bij “complexe” aangiftes met betrekking tot hybride mismatchen, CFC-regelgeving en juridische constructies. Daarnaast vervangt deze tienjarige termijn de zevenjarige termijn wanneer er sprake is van fraude.

Een fiscale controle met betrekking tot aanslagjaar 2023 (boekjaar per 31 december) kan dus in de volgende jaren plaatsvinden:

 • Tijdige aangifte: Controle mogelijk tot 31/12/2025;
 • Niet- of laattijdige aangifte: Controle mogelijk tot 31/12/2026;
 • “Internationale elementen”: Controle mogelijk tot 31/12/2028;
 • Complexe aangifte of fraude: Controle mogelijk tot 31/12/2032.

Bovenstaande termijnen zijn eveneens van toepassing inzake BTW, roerende en onroerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing.

De regelgeving bepaalt wel expliciet dat de zes- en tienjarige termijn niet kan worden toegepast op eenvoudigere verworpen uitgaven, zoals niet-aftrekbare gewestelijke belastingen, geldboetes, autokosten, receptiekosten en relatiegeschenken, restaurantkosten, niet-specifieke beroepskledij en sociale voordelen.

Heb je hier nog bijkomende vragen over of wil je graag meer info? Aarzel niet onze fiscale experts te contacteren.

aanslagtermijnen2

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

De tax shelter anno 2023
Optimaal beheer Tax
12 mei 2023

De tax shelter anno 2023

De tax shelter is een fiscaal omkaderd investeringsproduct in audiovisuele werken, podiumkosten en sinds 1 januari 2023 ook  videogames.  Dit ...

Lees meer
Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit
Optimaal beheer Tax
06 april 2023

Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit

Op Europees en Belgisch niveau is het wetgevend initiatief genomen om een "overwinstbelasting" in te voeren. Waarover gaat het juist en wat is de ...

Lees meer
Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!
Optimaal beheer HR Legal
31 maart 2023

Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!

Het is weer zover: de sociale verkiezingen 2024 komen eraan. Of je als werkgever sociale verkiezingen moet organiseren, is afhankelijk van de ...

Lees meer