16 januari 2023

Uitbreiding van de fiscale aanslag- en onderzoekstermijnen vanaf 2023

Vanaf aanslagjaar 2023 zullen de controlemogelijkheden van de fiscus aanzienlijk uitgebreid worden. De belangrijkste uitbreiding betreft de verlenging van de aanslag- en onderzoekstermijnen. 

Zo wordt er voorzien in een nieuwe vierjarige, zesjarige en tienjarige termijn. Ter compensatie van deze verlengde termijnen verkrijgt de belastingplichtige een bezwaartermijn van één jaar (i.p.v. zes maanden). Hieronder vatten wij de belangrijkste wijzigingen voor jou samen.

Vandaag bestaat er enerzijds de algemene termijn van 3 jaar en anderzijds de buitengewone termijn van 7 jaar in het geval van fraude. Daarnaast bestaan er ook nog bijzondere termijnen van 5 jaar (onder andere bij internationale uitwisseling van inlichtingen) en 10 jaar in het geval van juridische constructies in belastingparadijzen. Deze termijnen blijven van toepassing op alle fiscale controles en aanslagen met betrekking tot aanslagjaar 2022 en vroegere aanslagjaren.

Nieuwe onderzoekstermijnen

Vanaf aanslagjaar 2023 zullen volgende aanslag- en onderzoekstermijnen van toepassing zijn:

 • Algemene termijn van 3 jaar – Deze algemene driejarige termijn blijft van toepassing op alle tijdig ingediende aangiftes;
 • Termijn van 4 jaar – Bij een niet- of laattijdige aangifte zal een vierjarige termijn gelden;
 • Termijn van 6 jaar – Bij aanwezigheid van bepaalde “internationale elementen” zal er een zesjarige termijn van toepassing zijn. De meest voorkomende voorbeelden van “internationale elementen” zijn:
  • Indiening van een lokaal dossier of landenrapport;
  • Aangifteverplichting inzake betalingen aan belastingparadijzen;
  • Vrijstelling roerende voorheffing op basis van een Europese richtlijn of dubbelbelastingverdrag;
 • Termijn van 10 jaar – De tienjarige termijn zal gelden bij “complexe” aangiftes met betrekking tot hybride mismatchen, CFC-regelgeving en juridische constructies. Daarnaast vervangt deze tienjarige termijn de zevenjarige termijn wanneer er sprake is van fraude.

Een fiscale controle met betrekking tot aanslagjaar 2023 (boekjaar per 31 december) kan dus in de volgende jaren plaatsvinden:

 • Tijdige aangifte: Controle mogelijk tot 31/12/2025;
 • Niet- of laattijdige aangifte: Controle mogelijk tot 31/12/2026;
 • “Internationale elementen”: Controle mogelijk tot 31/12/2028;
 • Complexe aangifte of fraude: Controle mogelijk tot 31/12/2032.

Bovenstaande termijnen zijn eveneens van toepassing inzake BTW, roerende en onroerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing.

De regelgeving bepaalt wel expliciet dat de zes- en tienjarige termijn niet kan worden toegepast op eenvoudigere verworpen uitgaven, zoals niet-aftrekbare gewestelijke belastingen, geldboetes, autokosten, receptiekosten en relatiegeschenken, restaurantkosten, niet-specifieke beroepskledij en sociale voordelen.

Heb je hier nog bijkomende vragen over of wil je graag meer info? Aarzel niet onze fiscale experts te contacteren.

aanslagtermijnen2

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner
Slimme groei Optimaal beheer
08 december 2023

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner

Familiebedrijf Govaere gaat terug tot 1921, toen Leon Govaere startte met een eenmanszaak. Vandaag voert de bouwonderneming projecten uit over ...

Lees meer
Goed ondernemersadvies
Slimme groei Optimaal beheer
06 december 2023

Goed ondernemersadvies "remt je ook af wanneer het nodig is": Viandybel in de kijker

De oprichters noemen zich "geen papier- en cijfermensen". Zonder zicht op de papieren en de cijfers kun je echter neit optimaal ondernemen. Daarom ...

Lees meer
Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers
Slimme groei Optimaal beheer Tax
29 november 2023

Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers

Hoe behoud je talent in een periode waarin de war for talent heviger woedt dan ooit tevoren? Hoe zorg je ervoor dat vooral key werknemers duurzaam ...

Lees meer