12 oktober 2022

Talk of the town – Een laattijdig ingediende aangifte kan pijnlijke gevolgen hebben

De deadline voor de aangifte vennootschapsbelasting van 17 oktober 2022 nadert met rasse schreden. Wij raden iedereen aan om de aangifte tijdig in te dienen, zelfs al zijn er nog elementen die nog niet volledig uitgeklaard zijn. 

Laattijdig indienen kan immers verstrekkende gevolgen hebben.

Inderdaad, sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2017 kunnen er geen overgedragen fiscale aftrekken (uitzondering voor DBI van het jaar) toegepast worden bij een wijziging van de aangifte ten gevolge van een fiscale controle of een aanslag van ambtswege.

De praktijk leert ons dat de fiscus dit aftrekverbod eveneens toepast bij het indienen van een laattijdige aangifte. Hierbij vestigt de fiscus een aanslag van ambtswege op basis van de gegevens uit de laattijdige aangifte, zelfs zonder  de belastbare basis in de aangifte te wijzigen.  Ten gevolge van het toepassen van een belastingverhoging van 10% weigert zij de vennootschap de aanwezige overgedragen fiscale aftrekken en wordt de vennootschap effectief belast op het aangegeven resultaat.

Een vennootschap die zo bijvoorbeeld  honderd duizenden euro’s overgedragen fiscale verliezen heeft, kan dus door het laattijdig indienen van de aangifte deze verliezen niet in mindering brengen. Het louter laattijdig indienen leidt dus onmiddellijk tot het betalen van belastingen. Deze vennootschappen hebben dikwijls ook geen of onvoldoende voorafbetalingen gedaan, wat het extra pijnlijk maakt.

Het indienen van een laattijdige aangifte kan dan ook een dure aangelegenheid worden…Een gewaarschuwd man is er twee waard!

 

Dit artikel is deel van onze reeks Talk of The Town. Elke drie weken brengen onze adviseurs een hot issue of nice to know voor ondernemers. Zo ben jij altijd op de hoogte! En bij vragen: Let's talk!

VGD_Format-TalkoftheTown_03_newsletter

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?
Tax
11 juni 2024

Transfer pricing: verplicht of mooi meegenomen?

Een correcte prijs zetten voor je klanten is misschien wel een van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. Maar wist je dat je ook een ...

Lees meer
Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer