12 oktober 2022

Talk of the town – Een laattijdig ingediende aangifte kan pijnlijke gevolgen hebben

De deadline voor de aangifte vennootschapsbelasting van 17 oktober 2022 nadert met rasse schreden. Wij raden iedereen aan om de aangifte tijdig in te dienen, zelfs al zijn er nog elementen die nog niet volledig uitgeklaard zijn. 

Laattijdig indienen kan immers verstrekkende gevolgen hebben.

Inderdaad, sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2017 kunnen er geen overgedragen fiscale aftrekken (uitzondering voor DBI van het jaar) toegepast worden bij een wijziging van de aangifte ten gevolge van een fiscale controle of een aanslag van ambtswege.

De praktijk leert ons dat de fiscus dit aftrekverbod eveneens toepast bij het indienen van een laattijdige aangifte. Hierbij vestigt de fiscus een aanslag van ambtswege op basis van de gegevens uit de laattijdige aangifte, zelfs zonder  de belastbare basis in de aangifte te wijzigen.  Ten gevolge van het toepassen van een belastingverhoging van 10% weigert zij de vennootschap de aanwezige overgedragen fiscale aftrekken en wordt de vennootschap effectief belast op het aangegeven resultaat.

Een vennootschap die zo bijvoorbeeld  honderd duizenden euro’s overgedragen fiscale verliezen heeft, kan dus door het laattijdig indienen van de aangifte deze verliezen niet in mindering brengen. Het louter laattijdig indienen leidt dus onmiddellijk tot het betalen van belastingen. Deze vennootschappen hebben dikwijls ook geen of onvoldoende voorafbetalingen gedaan, wat het extra pijnlijk maakt.

Het indienen van een laattijdige aangifte kan dan ook een dure aangelegenheid worden…Een gewaarschuwd man is er twee waard!

 

Dit artikel is deel van onze reeks Talk of The Town. Elke drie weken brengen onze adviseurs een hot issue of nice to know voor ondernemers. Zo ben jij altijd op de hoogte! En bij vragen: Let's talk!

VGD_Format-TalkoftheTown_03_newsletter

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken
Slimme groei Optimaal beheer
14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer
Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024
Optimaal beheer Tax
02 augustus 2023

Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal het federaal langetermijnsparen afgeschaft worden. Bij het afsluiten van een lening zal een onderscheid gemaakt worden ...

Lees meer