22 april 2021

Corona-update - Huurgelden kwijtschelden? Belastingsvoordeel van 30%

Om verplicht gesloten sectoren verder te ondersteunen heeft de federale overheid voorzien in een nieuwe fiscale incentive voor verhuurders die de huur in de maanden maart, april en mei 2021 geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. Deze verhuurders kunnen hiervoor genieten van een belastingvoordeel voor een bedrag van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen.

De kwijtschelding van de huur zal niet als een abnormaal of goedgunstig voordeel beschouwd worden. De in kost geboekte kwijtgescholden huurgelden betreffen daardoor aftrekbare beroepskosten in hoofde van de verhuurder. In hoofde van de huurder maakt de kwijtschelding geen belastbaar voordeel uit. 

I. Wie komt in aanmerking?

De verhuurder kan zowel een natuurlijke persoon (particulier of beroepsmatig) zijn als een rechtspersoon (ongeacht hun fiscaal regime). Deze verhuurder dient aan de volgende basisvoorwaarden te voldoen:

  • De verhuurder is eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter van een België gelegen gebouwd onroerend goed dat hij verhuurt aan een onderneming die verplicht heeft moeten sluiten ingevolge de COVID-19 pandemie.
  • De verhuurder staat een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding (minstens 40%) toe van de huurprijs en de huurvoordelen voor de maanden maart, april of mei 2021. Enkel een kwijtschelding voor het beroepsmatig gedeelte van het onroerend goed kan genieten van een fiscaal voordeel.

De huurder dient volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het betreft een zelfstandige, kleine vennootschap (art. 1:24, §§ 1 tot 6 WVV) of een kleine vereniging (art. 1:28, §§1 tot 5);
  • voor de periode waarin de huur wordt kwijtgescholden actief zijn volgens de KBO;
  • de vestigingseenheid op het adres van het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk verplicht moeten sluiten hebben ingevolge de sluitingsmaatregelen die van kracht waren vanaf 12 maart 2020. Dit betreft dus alle verplichte sluitingen op basis van coronamaatregelen, inclusief de verplichte sluitingen in de eerste golf;
  • geen huurachterstallen hebben gehad op 12 maart 2020;
  • geen onderneming in moeilijkheden zijn op het moment van kwijtschelding

Daarnaast mag tussen de huurder en de verhuurder geen band bestaan. Zo is het onder andere niet toegestaan dat de huurder of verhuurder bij de andere bedrijfsleider is, aandelen bezit die meer dan 30% van het eigen vermogen vertegenwoordigen, zij familiaal nauw verbonden zijn (dit laatste in geval van huur tussen natuurlijke personen) of dat zij verbonden vennootschappen uitmaken.

II. Fiscaal voordeel

De verhuurder kan genieten van een fiscaal voordeel ten bedrage van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen in de maanden maart, april en mei 2021. De verhuurder mag hierbij per overeenkomst maximum 5.000 EUR per maand kwijtschelden met een absoluut maximum van 45.000 EUR per maand.

Dit fiscaal voordeel zal in de personenbelasting de vorm aannemen van een belastingvermindering en in de vennootschapsbelasting de vorm van een niet terugbetaalbaar belastingkrediet.

III. Formaliteiten: schriftelijke overeenkomst

De kwijtschelding moet schriftelijk overeengekomen worden tussen de huurder en de verhuurder. Er moet uiterlijk op 15 juli 2021 een afschrift van deze schriftelijke overeenkomst aan de Administratie bezorgd worden om aanspraak te kunnen maken op het fiscaal voordeel.


Heb je nog vragen? Bekijk onze corona-infopagina of neem vrijblijvend contact op met onze fiscale adviseurs of via corona@vgd.eu. 

 

VGD_GENT-Van_Puyvelde_Arno_squareArno Van Puyvelde, Tax

M: arno.van.puyvelde@vgd.eu 

 

 

VGD_STNIKLAAS-Sterkens_Vicky_squareVicky Sterkens, Tax

M: vicky.sterkens@vgd.eu 

 

 

VGD_Social_Visuals_Corona_Update_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

De tax shelter anno 2023
Optimaal beheer Tax
12 mei 2023

De tax shelter anno 2023

De tax shelter is een fiscaal omkaderd investeringsproduct in audiovisuele werken, podiumkosten en sinds 1 januari 2023 ook  videogames.  Dit ...

Lees meer
Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit
Optimaal beheer Tax
06 april 2023

Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit

Op Europees en Belgisch niveau is het wetgevend initiatief genomen om een "overwinstbelasting" in te voeren. Waarover gaat het juist en wat is de ...

Lees meer
Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!
Optimaal beheer HR Legal
31 maart 2023

Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!

Het is weer zover: de sociale verkiezingen 2024 komen eraan. Of je als werkgever sociale verkiezingen moet organiseren, is afhankelijk van de ...

Lees meer