22 april 2021

Corona-update - Huurgelden kwijtschelden? Belastingsvoordeel van 30%

Om verplicht gesloten sectoren verder te ondersteunen heeft de federale overheid voorzien in een nieuwe fiscale incentive voor verhuurders die de huur in de maanden maart, april en mei 2021 geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. Deze verhuurders kunnen hiervoor genieten van een belastingvoordeel voor een bedrag van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen.

De kwijtschelding van de huur zal niet als een abnormaal of goedgunstig voordeel beschouwd worden. De in kost geboekte kwijtgescholden huurgelden betreffen daardoor aftrekbare beroepskosten in hoofde van de verhuurder. In hoofde van de huurder maakt de kwijtschelding geen belastbaar voordeel uit. 

I. Wie komt in aanmerking?

De verhuurder kan zowel een natuurlijke persoon (particulier of beroepsmatig) zijn als een rechtspersoon (ongeacht hun fiscaal regime). Deze verhuurder dient aan de volgende basisvoorwaarden te voldoen:

  • De verhuurder is eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter van een België gelegen gebouwd onroerend goed dat hij verhuurt aan een onderneming die verplicht heeft moeten sluiten ingevolge de COVID-19 pandemie.
  • De verhuurder staat een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding (minstens 40%) toe van de huurprijs en de huurvoordelen voor de maanden maart, april of mei 2021. Enkel een kwijtschelding voor het beroepsmatig gedeelte van het onroerend goed kan genieten van een fiscaal voordeel.

De huurder dient volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het betreft een zelfstandige, kleine vennootschap (art. 1:24, §§ 1 tot 6 WVV) of een kleine vereniging (art. 1:28, §§1 tot 5);
  • voor de periode waarin de huur wordt kwijtgescholden actief zijn volgens de KBO;
  • de vestigingseenheid op het adres van het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk verplicht moeten sluiten hebben ingevolge de sluitingsmaatregelen die van kracht waren vanaf 12 maart 2020. Dit betreft dus alle verplichte sluitingen op basis van coronamaatregelen, inclusief de verplichte sluitingen in de eerste golf;
  • geen huurachterstallen hebben gehad op 12 maart 2020;
  • geen onderneming in moeilijkheden zijn op het moment van kwijtschelding

Daarnaast mag tussen de huurder en de verhuurder geen band bestaan. Zo is het onder andere niet toegestaan dat de huurder of verhuurder bij de andere bedrijfsleider is, aandelen bezit die meer dan 30% van het eigen vermogen vertegenwoordigen, zij familiaal nauw verbonden zijn (dit laatste in geval van huur tussen natuurlijke personen) of dat zij verbonden vennootschappen uitmaken.

II. Fiscaal voordeel

De verhuurder kan genieten van een fiscaal voordeel ten bedrage van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen in de maanden maart, april en mei 2021. De verhuurder mag hierbij per overeenkomst maximum 5.000 EUR per maand kwijtschelden met een absoluut maximum van 45.000 EUR per maand.

Dit fiscaal voordeel zal in de personenbelasting de vorm aannemen van een belastingvermindering en in de vennootschapsbelasting de vorm van een niet terugbetaalbaar belastingkrediet.

III. Formaliteiten: schriftelijke overeenkomst

De kwijtschelding moet schriftelijk overeengekomen worden tussen de huurder en de verhuurder. Er moet uiterlijk op 15 juli 2021 een afschrift van deze schriftelijke overeenkomst aan de Administratie bezorgd worden om aanspraak te kunnen maken op het fiscaal voordeel.


Heb je nog vragen? Bekijk onze corona-infopagina of neem vrijblijvend contact op met onze fiscale adviseurs of via corona@vgd.eu. 

 

VGD_GENT-Van_Puyvelde_Arno_squareArno Van Puyvelde, Tax

M: arno.van.puyvelde@vgd.eu 

 

 

VGD_STNIKLAAS-Sterkens_Vicky_squareVicky Sterkens, Tax

M: vicky.sterkens@vgd.eu 

 

 

VGD_Social_Visuals_Corona_Update_square

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

De wederopbouwreserve: belastingvrij je eigen vermogen versterken na Corona
Optimaal beheer Tax
17 mei 2022

De wederopbouwreserve: belastingvrij je eigen vermogen versterken na Corona

De ongunstige economische gevolgen van de pandemie hebben de solvabiliteit en het eigen vermogen van tal van vennootschappen duidelijk aangetast. Om ...

Lees meer
Aangifte personenbelasting AJ 2022: wat moet je weten?
Optimaal beheer Tax
13 mei 2022

Aangifte personenbelasting AJ 2022: wat moet je weten?

Sinds 27 april 2022 is de aangifte personenbelasting voor AJ 2022 (inkomsten 2021) beschikbaar in Myminfin (Tax-on-web). We geven je hier een ...

Lees meer
De impact van het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk
Optimaal beheer Tax
06 mei 2022

De impact van het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk

Belgische particuliere beleggers die dividenden uit het buitenland ontvangen, zien hun rendement deels verloren gaan door dubbele belasting. Sommige ...

Lees meer