13 februari 2023

Belastingvermindering voor laadstations uitgebreid sinds begin 2023

De wetgever heeft enkele fiscale incentives ingevoerd om het gebruik van elektrische wagens aan te moedigen, waaronder de belastingvermindering voor de installatie van vaste laadstations. 

Wie “uitgaven” doet voor de aankoop (in nieuwe staat) van een vast laadstation en de plaatsing en keuring ervan, kan (als voldaan is aan de voorwaarden) genieten van een belastingvermindering. De plaatsing van het laadstation moet gebeuren in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning waar de woonplaats is gevestigd per 1 januari van het betreffende aanslagjaar.

Hieruit vloeit dus voort dat niet alleen eigenaars of vruchtgebruikers het voordeel kunnen genieten, maar ook huurders in aanmerking komen. Tweede verblijven zoals vakantiewoningen zijn uitgesloten. Een belangrijke voorwaarde is dat het laadstation uitsluitend mag voorzien worden van stroom opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen (bv. een groen energiecontact en/of zonne-energie).

Extra grensbedrag “bidirectionele” laadstations

Om rekening te houden met de snel oplopende kosten van de installatie van een laadstation - als gevolg van de stijgende grondstofprijzen - werd het grensbedrag voor de uitgaven gedaan in 2022 reeds opgetrokken van 1.500 EUR tot 1.750 EUR per laadstation en per belastingplichtige. De periode waarin deze uitgaven kunnen gedaan worden loopt tot en met 31 augustus 2024, waarbij het voordeel naar het einde toe afneemt (zie verder). 

Maar sinds het begin van dit jaar is er ook een extra grensbedrag van 8.000 EUR per laadstation en per belastingplichtige van toepassing voor laadstations die bidirectioneel kunnen laden. ‘Bidirectioneel’ wil zeggen dat elektriciteit in twee richtingen kan worden geladen: van de laadpaal die elektriciteit krijgt van het elektriciteitsnet (zonnepanelen, thuisbatterij, elektriciteitsnetwerk, …) naar de elektrische wagen of van de elektrische wagen naar de laadpaal voor ander gebruik (privatief – V2H, elektriciteit plaatsen op het elektriciteitsnetwerk – V2G, …). Let op: enkel goedgekeurde bidirectionele laadstations op de Synergrid C10/26-lijst komen in aanmerking.

Belastingvermindering 2023

Noteer dat de belastingvermindering voor de uitgaven gedaan in 2023 30% bedraagt, en dat het tarief 15% is vanaf 2024 (t.e.m. 31 augustus). Rekening houdend met het grensbedrag van 8.000 EUR kan een investering in 2023 in een bidirectioneel laadstation een belastingvermindering opleveren van 2.400 EUR. Om de belastingvermindering toe te passen moet ook de factuur van de plaatsing én het keuringsattest toegevoegd worden bij de aangifte. De overige bewijsstukken (betalingsbewijzen, energiecontract, etc.) moeten louter ter beschikking gehouden worden voor een eventuele fiscale controle. Een combinatie van een belastingvermindering voor een unidirectioneel en een bidirectioneel laadstation is niet mogelijk. Verder kan de belastingverminderingen slechts éénmaal genoten worden. 


Heb je hier nog bijkomende vragen over of wil je graag meer info?
Aarzel niet onze fiscale experts te contacteren.
 

Bekijk je ook graag ons Tax-webinar De vergroening van de autofiscaliteit: wat verandert er concreet? Dat kan hier.

Ik herbekijk het Tax-webinar!

 

 

laadstations1

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken
Slimme groei Optimaal beheer
14 september 2023

Bij elke investering in duurzaamheid moet je naar het bredere plaatje kijken

Bedrijfsmobiliteit is complex geworden. Het wagenpark op fossiele brandstof maakt nu plaats voor andere mobiliteitsvormen zoals fietsleasing en ...

Lees meer
Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener
Slimme groei Optimaal beheer
07 september 2023

Veldeman bouwt al vijf jaar op VGD als all-round adviesverlener

Al vijf jaar doet Veldeman BV, actief in de bouwsector, een beroep op de diensten van VGD. Die gaan vandaag veel breder dan het oorspronkelijke ...

Lees meer
Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024
Optimaal beheer Tax
02 augustus 2023

Afschaffing federaal langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal het federaal langetermijnsparen afgeschaft worden. Bij het afsluiten van een lening zal een onderscheid gemaakt worden ...

Lees meer