13 mei 2022

Aangifte personenbelasting AJ 2022: wat moet je weten?

Sinds 27 april 2022 is de aangifte personenbelasting voor AJ 2022 (inkomsten 2021) beschikbaar in Myminfin (Tax-on-web). We geven je hier een overzicht van de indieningstermijnen die gelden voor de aangiften van dit aanslagjaar en de belangrijkste formele wijzigingen van het nieuwe aangifteformulier.

De indieningstermijnen

Er geldt een indieningstermijn tot 30 juni 2022 voor personen die de aangifte op papier indienen of tot 15 juli 2022 voor wie de aangifte indient via ‘Tax-on-web’. Binnen deze termijnen moet er ook gereageerd worden op het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Mandatarissen, zoals VGD, beschikken over een bijkomende indieningstermijn tot 30 september 2022 om de aangifte van hun klanten in te dienen. Wanneer je een eerste maal beroep wil doen op een mandataris voor de indiening van je aangifte is het aangewezen om vóór 31 juli contact op te nemen.

Voorstel vereenvoudigde aangifte

Dit jaar zullen 3,8 miljoen mensen een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Op basis van de fiscale gegevens die de FOD Financiën ter beschikking heeft, wordt het verschuldigde- of terug te krijgen bedrag berekend. Wij willen hierbij uitdrukkelijk aanbevelen om de volledigheid én correctheid van het voorstel te controleren. Vorig jaar bevatte namelijk 1 op 3 van deze voorstellen nog onjuistheden, wat je heel wat geld kan kosten. Als je niet reageert ga je automatisch akkoord met het voorstel.

Aangifteformulier AJ 2022

Het model van de aangifte in de personenbelasting voor AJ 2022 is op 28 maart 2022 verschenen in het Belgisch Staatsblad. De aangifte telt dit jaar 48 nieuwe codes, dit komt onder meer door de coronamaatregelen. Er werden eveneens 34 codes geschrapt.

Hierbij een overzicht van de opvallendste nieuwigheden:

  • Eén van de belangrijkste wijzigingen situeert zich in het vak van de inkomsten van onroerende goederen. Vanaf aanslagjaar 2022 worden in het buitenland gelegen onroerende goederen immers op dezelfde manier belast als in België gelegen onroerende goederen. Om dit correct te kunnen opnemen in de aangifte, wordt er voortaan aan elk buitenlands onroerend een kadastraal inkomen toegekend.
  • Met ingang van huidig aanslagjaar wordt de verhoging van de belastingvrije som voor ascendenten en zijverwanten tot de 2de graad die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt enkel nog toegekend indien de persoon ten laste zorgbehoevend is. Er geldt wel een overgangsregeling waarbij de ‘oude’ regeling kan toegepast worden tot en met aanslagjaar 2025, tenzij de nieuwe regeling voordeliger is.
  • Er werd eveneens een nieuwe (tijdelijke) belastingvermindering ingevoerd voor de installatie van een thuislaadpaal. Deze belastingvermindering wordt verleend voor de uitgaven gedaan voor de plaatsing van een vast laadstadion voor het laden van elektrische wagen in of bij de woning waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft gevestigd. De vermindering bedraagt 45% voor de uitgaven betaald in de periode 01/09/2021 tot 31/12/2022. Het maximum investeringsbedrag dat recht geeft op de belastingvermindering bedraagt 1.500 EUR per laadstation én per belastingplichtige.
  • De aangifte van aanslagjaar 2022 houdt dit jaar ook rekening met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Aan de hand van deze coronamaatregel konden bepaalde zelfstandigen genieten van een eenmalige premie van 598,81 EUR. Deze premie wordt in de aangifte afzonderlijk belast tegen het tarief van 16,5%, tenzij globalisatie voordeliger is.

Heb je hier nog bijkomende vragen over of wil je graag meer info? Aarzel niet onze fiscale experts te contacteren.

aanslagjaar2

Tax

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent
Slimme groei Optimaal beheer
27 februari 2024

Je (key) werknemers motiveren en duurzaam verankeren: aandelenopties als sleutel tot binding van talent

Talentvolle werknemers aantrekken én behouden: het is iets waar heel wat ondernemers van wakker liggen. Goede mensen kunnen immers een cruciale rol ...

Lees meer
Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD
Optimaal beheer
19 februari 2024

Overname bedrijf Sofitys: een geslaagd traject met VGD

Toen Manu bij Jan van Sofitys kwam aankloppen om mee in het bedrijf te stappen, kwam dat voorstel geen dag te vroeg. Om het proces in goede banen te ...

Lees meer
Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024
Optimaal beheer Tax
15 februari 2024

Deze fiscale wijzigingen zijn van kracht in 2024

Vlak voor het jaareinde stemde het federaal parlement in allerijl nog een aantal belangrijke wetten. Wil je weten of ze een impact hebben op jouw ...

Lees meer