19 juli 2022

Nieuwe oproep Clean Power for Transport (CPT)

Met het actieplan 'Clean Power for Transport (CPT)' wil de Vlaamse overheid inzetten op de omschakeling naar zero emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen.

Voor de uitvoering van het actieplan CPT staat momenteel een nieuwe projectoproep open met als thema semi-publieke en publieke laadinfrastructuur, tot en met 15 september 2022.


In deze oproep worden investeringen vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur in Vlaanderen. Alle laadpalen moeten steeds voorzien worden van groene stroom via een eigen installatie of energiecontract. Semi-publieke laadinfrastructuur moet minimum 10u per dag publiek toegankelijk zijn.


De projecten worden beoordeeld rekening houdend met de bijdrage aan de doelstellingen van de CPT-visie 2030, geografische spreiding, schaalgrootte en met voorrang voor:

  • Projecten waarbij de projectindiener geen gebruik kan maken van fiscale aftrek in de vennootschapsbelasting

  • Publieke toegang (24/7)

  • Parkings of plaatsen die niet voornamelijk bedoeld zijn om de eigen bedrijfsvloot te parkeren


Welke laadinfrastructuur?

1. Publieke en semi-publieke laadinfrastructuur voor elektrische personenwagens & bestelwagens

(Semi-)publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische personenwagens en bestelwagens op plaatsen die niet behoren tot het publiek domein uitgerust met standaard connectoren (type 2 en type Combo 2).
Met een normaal vermogen worden de laadpalen bedoeld met een vermogen tot en met 22 kW. Met hoog vermogen worden de laadpalen bedoeld met een vermogen van boven 22kW

Voorbeelden: Concreet wordt hierbij gedacht aan parkings van supermarkten, parkeergebouwen, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations, …


2. Niet publieke laadinfrastructuur voor bestelwagens met het oog op emissievrije stedelijke logistiek

Het gaat om laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor bestelwagens die niet publiek toegankelijk is, voor zover ze wordt toegepast om stadskernen emissievrij te beleveren (excl. Personenvervoer).


Voorbeelden: Enkele voorbeelden zijn laadpunten voor bestelwagens in stadsrandmagazijnen en laadpunten voor pakketdiensten waarbij er een duidelijke link kan aangetoond worden met de belevering van een kerngebied van een stad. Ook laadpunten voor bestelwagens van stadsdiensten komen in aanmerking.


3. (Semi-) publieke laadinfrastructuur voor hoog vermogen voor elektrische vrachtwagens

Hieronder valt laadinfrastructuur voor vrachtwagens die publiek of semi-publiek toegankelijk is.


Voorbeelden: Laadinfrastructuur voor vrachtwagens die (deels) publiek beschikbaar zijn. Deze kan gelegen zijn op eigen terreinen, op terreinen van openbare besturen of in industrie- en havengebieden. Enkele voorbeelden zijn laders op laadpleinen, nabij rustplaatsen en dienstenzones voor vrachtwagens en private terreinen die een link hebben met logistieke activiteiten.


4. Niet publieke laadinfrastructuur voor hoog vermogen voor elektrische vrachtwagens

Voorbeelden: Zowel laders exclusief in dienst van de eigen vloot (bijv. depotladers) als laders voor partners (opportunity chargers bij laad-en loskaaien) als laadpunten op private vrachtwagenparkings komen in aanmerking.

Steunbedragen

  • 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE)

  • de maximale steun is € 300.000 per project.

  • Het CPE getal hangt af van het vermogen. Een laadpunt met beperkt vermogen (3-11 kW) komt overeen met bv. 1CPE. Bij een laadpunt met een hoger vermogen (22kW) zijn dit 2 CPE’s, een AC – DC – ultrasnellaadpunt respectievelijk met 4-5-10-20 CPE.

Enkel projectkosten die na de kennisgeving van de selecteerde projecten (verwacht november 2022) worden gemaakt, komen in aanmerking.

Naast de oproep CPT kan je via de ecologiepremie ook nog steeds steun bekomen voor snel-laders van minimum 50 kW per laadpunt. In tegenstelling tot de CPT oproep hierboven, moet het laadstation niet publiek toegankelijk zijn en heb je gegarandeerd recht op steun als je aan alle voorwaarden voldoet.


Waarmee kunnen we je helpen?

  • Schrijven van de aanvraag

  • Assistentie bij het opstellen van de budgetten

  • Assistentie doorheen het traject

investeren_rectangle

Subsidies

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Video Experience Day Award
Slimme groei Optimaal beheer
07 juni 2023

Video Experience Day Award

Op 6 juni ging de 24ste editie van de Video Experience Day door. Deze samenwerking tussen Kanaal Z en de AP Hogeschool, verzamelde de beste corporate ...

Lees meer
De tax shelter anno 2023
Optimaal beheer Tax
12 mei 2023

De tax shelter anno 2023

De tax shelter is een fiscaal omkaderd investeringsproduct in audiovisuele werken, podiumkosten en sinds 1 januari 2023 ook  videogames.  Dit ...

Lees meer
Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit
Optimaal beheer Tax
06 april 2023

Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit

Op Europees en Belgisch niveau is het wetgevend initiatief genomen om een "overwinstbelasting" in te voeren. Waarover gaat het juist en wat is de ...

Lees meer