06 september 2018

Wat na 1 september? De belangrijkste wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht

Naast de wijzigingen in het kader van het erfrecht en de erfbelasting treden op 1 september 2018 ook de wijzigingen binnen het huwelijksvermogensrecht in werking. Onze vermogensplanners en juristen zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Wil je ook reeds starten met jouw vermogen te plannen? Onze adviseurs bieden je een handig stappenplan in ons e-book.

Download het e-book

Scheiding van goederen

Bij de wetswijzigingen omtrent het huwelijksvermogensrecht is er met de nieuwe wetgeving naar gestreefd om meer solidariteit in te bouwen voor partners die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen. Zo zijn er vanaf heden bepaalde regels die reeds gelden voor een gemeenschapsstelsel ook mogelijk bij het stelsel van scheiding van goederen, bijvoorbeeld het recht op het toewijzen van de gezinswoning die ze samen bezitten. Daarnaast werd in de wet de mogelijkheid opgenomen om aan het stelsel van scheiding van goederen een beding van verrekening van aanwinsten toe te voegen.

Bij het stelsel van scheiding van goederen is het vanaf nu mogelijk om bij de rechtbank een billijkheidscorrectie uit te voeren. Dit indien de ontbinding van het stelsel van scheiding van goederen leidt tot oneerlijke gevolgen ten nadele van de partner die deze correctie aanvraagt.

De vergoeding hiervoor kan echter nooit meer bedragen dan 1/3de van de nettowaarde van de samengevoegde aanwinsten op het moment van ontbinding van het huwelijk en onder aftrek van de eigen aanwinsten van de verzoekende echtgenoot.

Echtscheiding en schenkingen

Vanaf heden zullen niet meer alle schenkingen (tussen echtgenoten) automatisch komen te vervallen bij echtscheiding. Dit zal enkel nog het geval zijn voor de rechten die aan de andere partner werden toegekend op voorwaarde van overleving, bijvoorbeeld: de begunstigde zijn bij een levensverzekering, contractuele erfstellingen en een aantal huwelijksvoordelen (verblijvingsbeding, beding van vooruitmaking, …).

De overige schenkingen gedaan tussen partners buiten een huwelijksovereenkomst blijven evenwel steeds herroepbaar, maar komen dus niet meer automatisch te vervallen bij echtscheiding.

Toepassingsgebied regels omtrent heling uitgebreid

Het toepassingsgebied van de regels m.b.t. heling werd uitgebreid naar elke mogelijke onverdeeldheid of verrekenmassa die zou bestaan tussen de echtgenoten en is dus niet langer beperkt tot het gemeenschappelijk vermogen. Er werd ook een mogelijkheid tot berouw opgenomen in de wet, waardoor de sanctie bij heling niet zou gelden in geval van berouw en onder de in de wet bepaalde voorwaarden.

Het statuut (eigen of gemeenschappelijk) van bepaalde goederen en inkomsten/opbrengsten wordt verduidelijkt in de wet.

Aandelen

Met deze nieuwe wetgeving zorgt het Burgerlijk Wetboek ook voor een bescherming van de echtgenoot die bepaalde inkomsten, die normaal gemeenschappelijk zouden zijn, heeft misgelopen doordat de partner zijn of haar beroepsactiviteiten uitoefent binnen een vennootschap waarvan de aandelen aan hem eigen zijn.

De echtgenoot die zijn beroep uitoefent binnen een vennootschap waarvan de aandelen zijn eigendom zijn, is in dat geval aan het gemeenschappelijk vermogen een vergoeding verschuldigd. Dit aangezien het gemeenschappelijk vermogen voor de netto-beroepsinkomsten die het gemeenschappelijk vermogen niet heeft ontvangen en redelijkerwijze had kunnen ontvangen indien het beroep niet binnen een vennootschap was uitgeoefend.

Anticipatieve inbreng bij gezamenlijke aankoop van goederen

Het is vanaf heden ook mogelijk voor niet-gehuwden om bij de gezamenlijke aankoop van een onroerend goed, zoals de woning, expliciet een verklaring tot anticipatieve inbreng op te nemen. Deze verklaring heeft tot gevolg dat wanneer de partners nadien trouwen, het onroerend goed automatisch tot hun gemeenschappelijk vermogen zal behoren, hierbij horen ook de eventuele schulden m.b.t. het onroerend goed, behalve indien anders bepaald.

Lees zeker ook wat er verandert na 1 september omtrent het erfrecht en de erfbelasting.

 

Wil je ook reeds starten met jouw vermogen te plannen? Onze adviseurs bieden je een handig stappenplan in ons e-book.

e-book - estate planning - denk vandaag al aan jouw toekomst-1

Download het e-book

Legal

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner
Slimme groei Optimaal beheer
08 december 2023

Groeien dankzij de samenwerking met onze accountancypartner

Familiebedrijf Govaere gaat terug tot 1921, toen Leon Govaere startte met een eenmanszaak. Vandaag voert de bouwonderneming projecten uit over ...

Lees meer
Goed ondernemersadvies
Slimme groei Optimaal beheer
06 december 2023

Goed ondernemersadvies "remt je ook af wanneer het nodig is": Viandybel in de kijker

De oprichters noemen zich "geen papier- en cijfermensen". Zonder zicht op de papieren en de cijfers kun je echter neit optimaal ondernemen. Daarom ...

Lees meer
Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers
Slimme groei Optimaal beheer Tax
29 november 2023

Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers

Hoe behoud je talent in een periode waarin de war for talent heviger woedt dan ooit tevoren? Hoe zorg je ervoor dat vooral key werknemers duurzaam ...

Lees meer