28 oktober 2016

Eigen goederen delen met (huwelijks)partner: kan dat zomaar?

Soms bestaat de wens van één van de partners of echtgenoten om de andere partner of echtgenoot ook te laten delen in een eigen goed, zodat bijvoorbeeld aandelen, gelden of een onroerend goed aan beiden toebehoren. Eigen goederen delen kan op verschillende manieren gebeuren.

LET OP Dit is een verouderd artikel. Het nieuwe erfrecht van 1 september 2018 heeft heel wat gevolgen voor het huwelijksrecht en voor het erfrecht zelf. Houd hier zeker rekening mee!

1. Huwelijkscontract

Via een wijziging van het huwelijkscontract (bij notariële akte) kan een eigen goed in de huwelijksgemeenschap worden gebracht, zodat dit goed aan beide echtgenoten toebehoort, elk voor de helft.

 Indien er geen huwelijksgemeenschap bestaat, omdat de echtgenoten gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen, bestaat de mogelijkheid om een beperkte huwelijksgemeenschap toe te voegen aan dit stelsel van scheiding van goederen. Zo kunnen eigen goederen in deze beperkte huwelijksgemeenschap ingebracht worden, met als gevolg dat deze goederen aan beiden toebehoren, elk voor de helft.

Het inbrengen van bepaalde goederen in de huwgemeenschap heeft als voordeel dat er tevens een keuzebeding kan toegevoegd worden, zodat deze gemeenschappelijke goederen bij het overlijden van één van de echtgenoten naar wens van de langstlevende echtgenoot aan hem of haar  in volle eigendom kunnen toebedeeld worden.  Een keuzebeding heeft immers enkel betrekking op gemeenschappelijke goederen, niet op onverdeelde goederen.

Op dergelijke inbreng is slechts het vast registratierecht van 50 EUR verschuldigd.

LET OP Het nieuwe huwelijksrecht van 1 september 2018 heeft heel wat gevolgen hiervoor! Lees er hier meer over

2. Schenking

Door de helft of een deel van eigen goederen te schenken aan de andere echtgenoot, verkrijgt deze ook een eigendomsrecht op deze goederen, die hem of haar dan ook als eigen goed toebehoren.

Nadeel is dat een schenking tussen echtgenoten ad nutum herroepbaar is.  Als de relatie spaak loopt, bestaat dus het risico dat de echtgenoot-schenker, de geschonken goederen terugroept.

Op een schenking tussen echtgenoten is schenkbelasting verschuldigd:

  • 3% voor roerende goederen (met uitzondering van de hand- of bankgift op voorwaarde dat de schenker nog 3 jaar leeft na de datum van de schenking);
  • tussen 3% en 27% voor onroerende goederen.

LET OP Het nieuwe erfrecht van 1 september 2018 heeft heel wat gevolgen voor schenkingen! Lees er hier meer over

3. Ver koop

Partners die niet gehuwd zijn, kunnen goederen verkopen aan elkaar.  Dit is echter verboden voor gehuwden, die onderling in principe geen koop- of ruilcontract kunnen afsluiten (behoudens 4 wettelijke uitzonderingsgevallen, die in praktijk zelden voorkomen).

Op de verkoop van roerende goederen is geen registratiebelasting verschuldigd, terwijl op de verkoop van onroerende goederen in Vlaanderen een tarief van 10% geldt.

LET OP de registratietarieven zijn in 2018 herzien naar een uniform 7% Lees er hier meer over

Besluit

Er dient steeds te worden nagegaan of partijen gehuwd zijn of niet, vooraleer goederen over te brengen van het eigen vermogen naar dat van de partner.

De veiligste en goedkoopste oplossing voor gehuwden is de wijziging van het huwelijkscontract. Voor samenwonenden bestaat de keuze tussen schenken of verkopen.

Legal

Estate Planning

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

Uitbreiding van de fiscale aanslag- en onderzoekstermijnen vanaf 2023
Optimaal beheer Tax
16 januari 2023

Uitbreiding van de fiscale aanslag- en onderzoekstermijnen vanaf 2023

Vanaf aanslagjaar 2023 zullen de controlemogelijkheden van de fiscus aanzienlijk uitgebreid worden. De belangrijkste uitbreiding betreft de ...

Lees meer
Investeringsaftrek? Hybride wagens? Jouw fiscale eindejaarstips!
Optimaal beheer Tax
12 december 2022

Investeringsaftrek? Hybride wagens? Jouw fiscale eindejaarstips!

Het jaareinde van 2022 komt er snel aan. Het ideale tijdstip om stil te staan bij de fiscale voordelen die op 31 december 2022 komen te vervallen en ...

Lees meer
Wat wijzigt er in de vastgoedwereld vanaf 1 januari 2023?
Optimaal beheer Legal
07 december 2022

Wat wijzigt er in de vastgoedwereld vanaf 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari 2023 doen er enkele nieuwigheden hun intrede in de vastgoedwereld. Onze Legal advisors sommen de belangrijkste wijzigingen voor je ...

Lees meer