15 juni 2020

Aankoopfacturen uit het buitenland zonder btw: een zaligheid of toch niet?

Ben je een vrijgestelde belastingplichtige of heb je gekozen voor de kleine ondernemingsregeling, dan reken je geen btw aan op je uitgaande handelingen, dien je geen periodieke btw-aangiftes in en heb je ook geen recht op aftrek.

Maar vergis je niet.  Het is niet omdat je op je uitgaande handelingen geen btw-verschuldigd bent, dat je geen btw moet betalen op je inkomende handelingen.  Indien je goederen of diensten afneemt van een Belgische vennootschap, zal deze jou een factuur uitreiken met toepassing van btw.  Maar indien je deze bij een buitenlandse vennootschap aankoopt is dit veelal niet het geval.  Maar opgepast, dit wil niet zeggen dat er geen btw verschuldigd is!

Bij aankoop van goederen in een andere EU lidstaat heb je de keuze zolang jouw jaarlijkse aankopen in een andere EU lidstaat het grensbedrag van 11.200 euro niet overschrijden: ofwel betaal je de btw van het land in kwestie, ofwel betaal je Belgische btw.  In dit laatste geval dien je een keuzeverklaring in te dienen en loopt deze keuze voor al jouw aankopen in een andere EU lidstaat gedurende het lopende jaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren.  Overschrijdt je het drempelbedrag, dan ben je verplicht Belgische btw te voldoen.

Let op! Indien je jouw Belgisch btw-nummer meegeeft aan de buitenlandse leverancier wordt je geacht deze keuze gemaakt te hebben en dien je hiernaar te handelen (keuzeverklaring indienen en Belgische btw voldoen middels een bijzondere aangifte).

Voor sommige producten gelden anderen regels (vb accijnsgoederen en nieuwe voertuigen) waar we hier niet verder op ingaan.

Indien je diensten afneemt in het buitenland is de algemene hoofdregel (5 uitzonderingen buiten beschouwing gelaten) dat deze belastbaar zijn waar de afnemer van de dienst gevestigd is (indien deze een belastingplichtige is). 

Bij aankoop van dergelijke diensten speelt geen grensbedrag, maar is ingevolge de wet de btw belastbaar waar je gevestigd bent, zijnde in casu in België. Je dient dan steeds je Belgisch btw-nummer op te geven zodat de buitenlandse dienstverrichter jou een factuur kan uitreiken zonder btw (maar met verlegging van heffing).  Zelf voldoe je dan de Belgische btw door deze af te dragen middels een bijzondere btw aangifte.

Merk op dat, indien je dit niet doet, de buitenlandse leverancier jou in principe buitenlandse btw zal aanrekenen daar hij jou als een particulier zal behandelen .  Dit ontslaat jou echter niet van het voldoen van de Belgische btw.  Doe je dit niet, dan kan bij een eventuele btw controle de Belgische btw alsnog worden nagevorderd alsook kunnen boetes en interesten worden opgelegd.

Ben je vrijgestelde belastingplichtige of kleine onderneming en krijg je facturen zonder btw, ga dan zeker altijd goed na of het geen handelingen betreffen waar jij als afnemer van de goederen of de diensten schuldenaar bent van de btw.  Facturen zonder btw zijn immers leuk om krijgen, maar houden wel veelal gevolgen of risico’s in. Hou ze dus in de gaten.

Dit artikel is deel van onze reeks Talk of The Town. Elke twee weken brengen onze adviseurs op maandag een hot issue of nice to know voor ondernemers. Zo ben jij altijd op de hoogte! En bij vragen: Let's talk!

VGD_Format-TalkoftheTown_03

BTW

Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze adviseurs! Let's talk!

Gerelateerde artikelen

De tax shelter anno 2023
Optimaal beheer Tax
12 mei 2023

De tax shelter anno 2023

De tax shelter is een fiscaal omkaderd investeringsproduct in audiovisuele werken, podiumkosten en sinds 1 januari 2023 ook  videogames.  Dit ...

Lees meer
Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit
Optimaal beheer Tax
06 april 2023

Overwinstbelasting voor producenten van elektriciteit

Op Europees en Belgisch niveau is het wetgevend initiatief genomen om een "overwinstbelasting" in te voeren. Waarover gaat het juist en wat is de ...

Lees meer
Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!
Optimaal beheer HR Legal
31 maart 2023

Sociale verkiezingen 2024: verlies jouw uitzendkrachten niet uit het oog!

Het is weer zover: de sociale verkiezingen 2024 komen eraan. Of je als werkgever sociale verkiezingen moet organiseren, is afhankelijk van de ...

Lees meer