10 juni 2015

"Zomer ideale tijd om ook persoonlijk de balans op te maken"

“Goede ondernemers zijn bevlogen mensen en vaak dag en nacht bezig met hun bedrijf. Ook in hun vrije tijd”, stelt Freriks. Hij is één van de oprichters en eigenaar van Ascender, een landelijk werkend psychologisch adviesbureau. Freriks en zijn collega’s adviseren en ondersteunen onder meer ondernemers bij hun persoonlijke ontwikkeling en die van hun organisatie. “Een nog betere ondernemer is echter ook vaak met andere dingen bezig. Een hobby, sport of passie. Daar komt hij op nieuwe ideeën of inzichten. Daarom is de zomer een belangrijke periode voor ondernemers. Een mooie tijd om de focus te verleggen en te ontspannen. Alle zintuigen gaan dan open en genereren nieuwe input en creativiteit.”

Daarnaast biedt de zomer volgens de psycholoog ook alle gelegenheid om de band met het thuisfront aan te halen. “Want ondernemers vragen niet alleen v eel van zichzelf, maar  ook van hun naasten. Tijdens de vakantie kan hij met zijn partner de balans opmaken. En kunnen ze elkaar de vraag stellen of ze zich allebei tevreden voelen bij de huidige gang van zaken, er nieuwe dromen zijn of bestaande plannen moeten worden bijgesteld. Mooie, luie zomeravonden zijn bij uitstek geschikt om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.” 

Wat is succes? 

Volgens Freriks blijft de ondernemer hierdoor succesvol. “Succes is overigens naar mijn idee het realiseren van doelen die voor iemand betekenisvol en waardevol zijn. Het vermogen van een ondernemer om zijn eigen talenten en drijfveren te kennen en herkennen. En: de moed te hebben om daar iets mee te doen. Succes kan dus voor iedereen verschillend zijn. Als we het beeld op deze manier schetsen, komt het succes van ondernemers soms in een heel ander daglicht te staan. Zoals een ondernemer Interview door Fridy Latijnhouwers die veel tijd en energie heeft gestoken in zijn bedrijf, maar weinig band heeft opgebouwd met zijn kinderen of vervreemd is van zijn partner. Is de prijs die hij heeft betaald voor het zakelijk succes dan niet te hoog geweest?”

Talenten

Welke talenten maken een ondernemer volgens de psycholoog eigenlijk succesvol? “Het is dus geen kwestie van geluk hebben”, benadrukt Freriks. “Uit onderzoek blijkt dat geslaagde ondernemers positieve verwachtingen koesteren ten aanzien van hun leven. Verwacht het beste en krijg het beste. Deze mensen geven niet op bij tegenslag of obstakels. Zij hebben namelijk vertrouwen in zichzelf en werken hard om hun droom te realiseren. Ze zijn positief ingesteld en verwachten dat uiteindelijk alles goed komt. Net als ieder ander ervaren ze wel eens tegenslag, alleen betrekken ze die niet op zichzelf. Daarnaast zijn deze ondernemers goed in het managen van zichzelf, waarbij de kwantiteit en kwaliteit van de persoonlijke energie de belangrijkste variabele is. Hoe meer de ondernemer er in slaagt zijn fysieke en mentale energie te gebruiken, hoe meer hij zal bereiken. Tot slot blijkt ook dat emotionele intelligentie een belangrijke voorspeller is van succes. Zoals jezelf kennen, je eigen emoties onderkennen en ermee omgaan. Bovendien is de ondernemer steeds in contact met anderen: klanten, leveranciers, financiers en medewerkers. Het is belangrijk dat hij goed en constructief met deze contacten om kan gaan en echt open staat voor een ander. Zo blijkt dat succes veel te maken heeft met persoonlijke talenten en de manier waarop iemand daarmee omgaat.”

Met dank aan onze Nederlandse collega's van De Beer voor dit interessante interview!

Bron: Beerbericht (De Beer Accountants & Belastingadviseurs | Interview door Fridy Latijnhouwers)

Gerelateerde artikelen