11 april 2014

Wat hebben een “klikdividend ” en een schenking van een "familiale onderneming" gemeen?

In een vorige van tip van de week werd de verhoging van de roerende voorheffing (RV) van 10% naar 25% op de liquidatiebonus vanaf 01/10/2014 reeds toegelicht. Om nog van het tarief van 10% gebruik te maken kan (kon) u een (beperkt) dividend uitkeren (waarop 10% RV) EN het saldo na RV incorporeren in het kapitaal (dit noemt men een “klikdividend”). Een voorwaarde voor geen bijkomende RV is wel dat de vennootschap geen kapitaalvermindering mag doen gedurende 4 jaar (8 jaar indien het een “grote” vennootschap betreft, cfr art. 15 W. Ven.). Die periode wordt gerekend vanaf de datum van de akte kapitaalverhoging.

Heeft de vennootschap een boekjaar dat eindigt op 31/12 of 31/03 dan was 31/03/2014 de uiterste datum voor die akte. Vennootschappen met een ander boekjaar hebben nog wat extra tijd.

Om bij de schenking van een “familiale” onderneming gebruik te maken van het 0% registratierecht is een soortgelijke voorwaarde opgelegd. De vennootschap mag dan gedurende 3 jaar geen kapitaalvermindering doen, te rekenen vanaf de datum van de authentieke schenkingsakte.

Een voorbeeld. De akte kapitaalverhoging vindt plaats op 15/02/2014 en u doet een schenking op 15/08/2017 dan mag de vennootschap pas vanaf 18/08/2020 een “vrije” kapitaalvermindering doen in plaats van 15/02/2018 (datum op basis van het klikdividend).

Hebt u reeds een “klikdividend” gedaan (of bent u dit nog van plan mits een afwijkend boekjaar), EN denkt u aan een schenking van de aandelen van uw “familiale” onderneming dan kan het nuttig zijn de sperperiode van het klikdividend en die van de schenking zoveel mogelijk te laten overlappen.

Gerelateerde artikelen