06 december 2013

Vruchtgebruikconstructies: volg de spelregels...!

Een vruchtgebruikconstructie bestaat erin dat een onroerend goed voor het vruchtgebruik wordt aangekocht door de vennootschap en de blote eigendom door de bedrijfsleider. De vennootschap betaalt hierbij (normaal) het grootste deel van de aankoopprijs en kan vaak ook de bijkomende kosten in aftrek nemen. Op het einde van het vruchtgebruik verkrijgt de blote eigenaar de volle eigendom van het onroerend goed.

De administratie is gestart met een groot controle-offensief om misbruiken vast te stellen. De controle gebeurt in drie fases. Bij de aanvang dient de waardering correct te gebeuren (geactualiseerde waarde van de netto huurinkomsten). Tijdens het vruchtgebruik dient het voordeel alle aard correct aangegeven te worden in de aangifte personenbelasting (niet via R/C) en dit bij een kosteloze terbeschikkingstelling.  Eveneens dient nagegaan te worden of de grote herstellingen geen voordeel uitmaken. Bij het einde van het vruchtgebruik dient het voordeel berekend en aangegeven te worden in de aangifte personenbelasting (niet via R/C) wanneer er oa. grove herstellingen of verbouwingswerken werden uitgevoerd of een nieuwbouw werd opgericht.

Uw dossier dient onderstaande informatie te bevatten:
Notariële akte, alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, elke bekomen bouwvergunning, een plan van het onroerend goed bij aanvang van het vruchtgebruik, eventuele lening en aflossingstabel, beschrijving van alle uitgevoerde investeringen, alle aankoopfacturen met betrekking tot de gedane investeringen en kosten, een beschrijving van het gebruik, alle details van de rekening-courant, volledige inhoud van elke arbeidsovereenkomst gesloten tussen vennootschap en werknemer/bedrijfsleider. Overzicht van alle vergoedingen betaald door de blote eigenaar aan de vruchtgebruiker voor eventuele verbouwwerkzaamheden.

Vruchtgebruikconstructies zijn a priori dus niet uitgesloten, maar het blijft opletten geblazen...!

Gerelateerde artikelen