02 november 2016

VGD brengt student en actualiteit samen

Kennis delen start op de campus. VGD had de Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, als gastspreker uitgenodigd. De Minister verschafte interessante inzichten rond het thema: “Beleidsvoering in bijzonder woelige tijden”. Met dit evenement wou VGD studenten o.a. een inkijk bieden, bij monde van de Minister, op politieke besluitvorming. Johan Van Overtveldt benutte ook de gelegenheid om de actuele nationale en internationale onzekerheden uitgebreid toe te lichten.  We delen de uiteenzetting van de Minister ook graag met u! De video's (telkens 15 min.) kan u hieronder bekijken. 

Gerelateerde artikelen