07 maart 2014

Verminder uw administratieve BTW-verplichtingen

Vanaf 1 april 2014 kan je genieten van de btw-vrijstellingsregeling wanneer je omzet onder de 15.000EUR blijft, voorheen was dit nog 5.580EUR. Het aantal ondernemingen welke voor dit regime in aanmerking komt is dus merkelijk gestegen. Daarom verdient het minstens aanbeveling deze "tussencategorie" degelijk te informeren.
 
Wanneer je omzet lager is dan het grensbedrag kan je als ondernemer de vrijstelling van btw voor kleine ondernemingen aanvragen. In dat geval dien je enerzijds geen btw meer aan te rekenen aan uw klanten (wat voordelig is wanneer je factureert aan particulieren) en moet je ook geen btw-aangiftes meer indienen. Bijgevolg daalt de administratieve last van uw onderneming. Let op dat je je keuze bij het bevoegde btw-kantoor kenbaar maakt tegen uiterlijk 21 maart 2014 (omzet in 2013 was maximaal 15.000EUR) zodat de nieuwe regeling van toepassing is met ingang van 1 april 2014. Anders word je maar automatisch onderworpen aan de regeling vanaf 1 juli 2014. Wanneer je de btw-regeling wenst te behouden (omzet in 2013 was maximaal 15.000EUR) dan dien je dit vóór 1 juni 2014 mee te delen.

Houd er anderzijds ook rekening mee dat je dan ook geen btw meer in aftrek mag brengen op de ontvangen facturen en dat er een herziening dient te gebeuren van de btw op de nog niet verbruikte goederen en de bedrijfsmiddelen waarvan de herzieningstermijn nog niet is verstreken. De hamvraag is dus of het "btw-lek" opweegt tegen de administratieve kost van de recurrente btw-verplichtingen. Deze afweging is op heden te maken voor deze "tussencategorie".

Gerelateerde artikelen