23 december 2014

Vergeet uw interne pensioenbelofte niet te registreren!

Sinds eind 2011, kunt u geen verdere interne pensioenprovisie opbouwen in de vennootschap. De pensioenprovisie moet bevroren blijven op het bedrag zoals dat voorzien was in de jaarrekening afsluitend voor 31/12/2011. Het opgebouwde bedrag zelf diende niet uitbesteed te worden aan een externe pensioeninstelling en mocht gewoon geboekt blijven onder voorzieningen.

De uitkering (evenals de betalingen aan de externe verzekeraar) van een extra-legaal pensioen is in hoofde van de vennootschap slechts aftrekbaar als beroepskost in de mate dat de zogenaamde 80%-grens wordt gerespecteerd. Deze grens houdt in dat het totaal van de extra-wettelijke pensioenen samen met het wettelijke pensioen, niet meer mag bedragen dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging.

Om misbruik tegen te gaan wenst de administratie per begunstigde het ontvangen pensioenkapitaal op pensioenleeftijd te kennen. Vandaar het belang van deze registratie.

De externe pensioeninstellingen (verzekeringsmakelaars, ea.) hebben reeds hun informatie doorgestuurd naar de databank. Het is nu aan de vennootschappen zelf om hun interne pensioenbelofte door te geven aan deze databank.

Concreet dient u  de site www.socialsecurity.be te raadplegen om u aan te melden. Bij niet aangeven van de pensioenbelofte is het uitgekeerd bedrag op pensioendatum niet aftrekbaar. 

Gerelateerde artikelen

In het jaar dat u 60 wordt…!
03 oktober 2014

In het jaar dat u 60 wordt…!

Bij de latere effectieve uitkering van het kapitaal zal er dan geen belasting meer verschuldigd zijn. Ook na uw 60ste verjaardag kan u nog aan ...

Lees meer
Brengt corona je individuele pensioentoezegging in het gedrang?
Optimaal beheer btw
20 november 2020

Brengt corona je individuele pensioentoezegging in het gedrang?

Het pensioen van een bedrijfsleider kan op verschillende manieren worden opgebouwd. Twee belangrijke vormen van extralegale pensioenopbouw zijn de ...

Lees meer